23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 119-314070
Offentliggjort
22.06.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Styrelsen for Patientsikkerhed

Markedsdialog vedrørende et IT-system/platform til rapportering, sagsbehandling samt analyse af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet i Danmark


Styrelsen for Patientsikkerhed

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Patientsikkerhed
CVR-nummer: 37105562
Postadresse: Islands Brygge 67
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: August Jakobsen
E-mail: auyj@ssi.dk
Telefon: +45 32688587
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.stps.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=304774&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog vedrørende et IT-system/platform til rapportering, sagsbehandling samt analyse af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet i Danmark

Sagsnr.: 21/04302
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver bruger denne forhåndsmeddelelse til at indkalde interesserede markedsaktører og potentielle tilbudsgivere til en indledende markedsdialog i forbindelse med ordregivers planlagte udbud af nyt system til rapportering, sagsbehandling samt analyse af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet i Danmark (Nyt DPSD).

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) inviterer relevante aktører til en markedsdialog som led i forberedelsen af en kommende anskaffelse af et it-system eller platform til understøttelse af rapportering, sagsbehandling og analyse af utilsigtede hændelser (UTH) i sundhedsvæsenet.

Markedsdialogen gennemføres med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse og af udbuddet og for at sikre at ordregivers krav sikrer opfyldelse af de faktiske behov og for at de fremsatte behov og senere krav er i overensstemmelse med, hvad markedet kan tilbyde.

I det supplerende materiale præsenteres i kort form STPS’ nuværende it-situation, mål for markedsdialogen, samt de praktiske rammer for markedsdialogen. Som bilag er en kort opsummering af de behovstemaer, som STPS især ønsker belyst med markedsdialogen. Dette supplerende materiale foreligger også i en engelsk udgave.

Det er STPS’ overordnede forventning til markedsdialogen, at man opnår en bred forståelse og kvalificeret forventning til, hvad markedets udbudte løsninger på området kan tilbyde. Det er ligeledes en overordnet forventning, at STPS får valideret og evt. input til det behovsbillede, som analysefasen indtil videre har afdækket.

Mere specifikt er det STPS’ forventning, at præsentationen af løsningskoncepter som minimum belyser nedenstående punkter. (Nedenstående er en ikke-udtømmende liste og temaerne er listet i ikke-prioriteret rækkefølge):

- Præsentation af løsningens overordnede funktionalitet og koncepter (ikke-teknisk fokus)

- Præsentation af overordnet løsningsdesign eller konceptuel arkitektur

- Overordnet præsentation og redegørelse for hvordan løsningskonceptet tænkes at dække og løfte det beskrevne behovsbillede, behovstemaer og aktører.

- En præsentation af, hvordan løsningen og løsningskonceptet kan tilpasses lokale behov og samarbejdsorganisationer.

- En præsentation af forventet prisniveau og faktorer i prisdannelsen (fx licenser, tilpasningsgrad, etc.) for en løsning eller platform, der vurderes nødvendig.

Generelt gælder det for ovenstående, at STPS ser det som en fordel, hvis emnerne kan illustreres med demonstrationer, eksempler og relevante referencer.

Det er STPS’ forventning, at den samlede præsentation af løsning og løsningskoncept kan afvikles på 2 timer inkl. spørgsmål og dialog.

Se bilag for udfoldede beskrivelser af STPS’ opgørelse af behov, aktører og opgaver. (See appendix for elaborated desciptions of STPS’ needs, actors and tasks.)

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
21/06/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2021

Send til en kollega

0.042