23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 119-315847
Offentliggjort
22.06.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Opgradering af Oracle licenser

(22.06.2021)
Oracle Danmark Aps
Hellerup
2900 Hellerup

Opgradering af Oracle Licenser


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Lise Dalsgaard Hansen
E-mail: ldh@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93517544
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opgradering af Oracle Licenser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Sjælland har til hensigt at anskaffe nødvendige Oracle Cloud licenser til brug for opgradering af regionens on-premise Oracle ERP system til Oracle’s Cloud løsning samt licenser til regionens Oracle Cloud budget system for en 7 årige periode.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 50 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
48900000 Diverse programpakker og computersystemer
72212451 Udvikling af programmel til virksomhedsressourceplanlægning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland har til hensigt at anskaffe nødvendige Oracle Cloud licenser til brug for opgradering af regionens on-premise Oracle ERP system til Oracle’s Cloud løsning samt licenser til regionens Oracle Cloud budget system for en 7 årige periode.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Sjælland har behov for opgradering af nuværende tilpassede Oracle EBS ERP-system (økonomi, indkøb, logistik) til Oracle ERP Cloud for fortsat at sikre en ERP løsning som er tidssvarende og kan leve op til forretningens krav.

Region Sjælland har i en længere årrække anvendt Oracle EBS som ERP-system, som ikke fremover forventes at blive funktionelt videreudviklet, da al investering i videreudvikling forventes foretaget i Oracles Cloud versioner. Derfor er en opgradering nødvendig, da nuværende løsning gradvist vil blive teknologisk forældet.

I tillæg skal licenser til Region Sjælland’s budget system (Oracle PBCS) anskaffes, da den nuværende licensbrug er bundet op til en forhandleraftale der udløber 31. marts2022.

Region Sjælland vurderer at den forestående kontrakt omhandlende licenser til Oracle ERP Cloud og Oracle PBCS, kan indgås direkte med Oracle på baggrund af proceduren udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, idet et skifte fra Oracle teknologi til anden teknologi er noget nær umuligt. Dette er først og fremmest begrundet med, at Region Sjælland har anden teknologi som også bygger på Oracle, hvor det tekniske fundament er overlappende. Dermed er der bindinger som vil være særdeles omfattende at udrede og overordentlig svære at omlægge til anden ERP-løsning end Oracle. Et skifte til anden teknologi end Oracle betragtes dertil som noget nær umuligt set ud fra et ressource- og personalemæssigt synspunkt, da ERP-systemer er omfattende og komplekse. En overgang til anden teknologi end Oracle vil kræve stor ressourceindsats bl.a. relation til uddannelse af samtlige brugere af systemet samtidig med at der må forventes at gå en masse viden tabt. Sidst men ikke mindst betragtes et teknologiskifte som noget nær umuligt da et sådant skifte vil være forbundet med risiko for datatab og den sikre drift ved overgangen.

Region Sjælland har undersøgt hvorvidt de efterspurgte licenser kan købes hos andre leverandører end Oracle selv. Undersøgelsen bygger på en forudgående markedsafdækning med potentielle leverandører og andre ordregivers erfaringer på markedet. Oracle har eksklusive rettigheder for produktion af Oracle Cloud licenser, hvor licenserne sælges i nogle tilfælde gennem deres forhandlernetværk. Region Sjællands markedsundersøgelse har dog vist at SaaS licenser typisk anskaffes direkte hos Oracle.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Opgradering af Oracle licenser

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Oracle Danmark Aps
CVR-nummer: 71298515
Postadresse: Hellerup
By: Hellerup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 50 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud §4, stk. 1.

Klage over at ordregiver i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2021

Send til en kollega

0.031