23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 123-325212
Offentliggjort
29.06.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Aarhus Universitet

Dynamisk indkøbssystem til indkøb af centrifuger


Aarhus Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 31119103
Postadresse: Nordre Ringgade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Lyneborg
E-mail: chly@au.dk
Telefon: +45 93508450
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.au.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5c6ddf04-cf73-4fc3-8312-3c560288a761/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5c6ddf04-cf73-4fc3-8312-3c560288a761/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5c6ddf04-cf73-4fc3-8312-3c560288a761/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem til indkøb af centrifuger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42931000 Centrifuger
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter etablering af et dynamisk indkøbssystem for indkøb af centrifuger, herunder også indkøb af centrifuger som en pakkeløsning med indhold af tilbehør (rotorer; adaptere; bægre) og/eller centrifugeservice.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42931100 Laboratoriecentrifuger og tilbehør
42931110 Gulvcentrifuger
42931120 Bordcentrifuger
42931130 Centrifugeindsatser
42931140 Centrifugerotorer
42952000 Dele til centrifuger
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Alle de til Aarhus Universitet tilknyttede lokationer

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter etablering af et dynamisk indkøbssystem for indkøb af centrifuger, herunder også indkøb af centrifuger som en pakkeløsning med indhold af tilbehør (rotorer; adaptere; bægre) og/eller centrifugeservice.

Eksempler på centrifuger omfattet af systemet er (ikke udtømmende): Mikrocentrifuger, bordcentrifuger, gulvcentrifuger, ultracentrifuger, super speed centrifuger, high speed centrifuger og ultra speed centrifuger.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30-70
Pris - Vægtning: 30-70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende oplysninger:

- Virksomhedens soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår.

- Virksomhedens egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

- Ansøgers gennemsnitlige soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår skal være positiv. Soliditetsgraden beregnes således: (egenkapital/aktiver i alt) * 100.

- Ansøgers gennemsnitlige egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår skal være positiv.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal beskrive referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

- Ansøger skal have relevant erfaring inden for salg af centrifuger, hvorfor ansøger skal beskrive tre (3) tilsvarende referencer inden for salg af centrifuger inden for de seneste tre (3) år.

Med tilsvarende referencer forstår ordregiver lignende opgaver der omfatter leverancer til både den offentlige og den private sektor samt enkeltleverancer og leverancer på rammeaftaler.

Hver reference skal indeholde: Beskrivelse af leveringen; kundens navn; værdi; leveringsdato og/eller rammeaftaleperiode (start- og slutdato).

Hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres at den er igangværende under "Beskrivelse".

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2021

Send til en kollega

0.047