23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 123-325923
Offentliggjort
29.06.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik

Vindere

Indkøb af: HANABI PII Plus Metaphase Chromosome Harvester

(29.06.2021)
ADS Biotec Limited
40 Watt Road, Hillington Park
G52 4RY Glasgow

Indkøb af: HANABI PII Plus Metaphase Chromosome Harvester


Medicoteknik

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Kløvervænget 16
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: majbritt.christensen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440380
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.medicoteknik-rsd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af: HANABI PII Plus Metaphase Chromosome Harvester

Sagsnr.: 15756
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af: HANABI PII Plus Metaphase Chromosome Harvester.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 296 463.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Afdeling For Klinisk Patologi Ouh

J. B. Winsløws Vej 15

5000 Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af: HANABI PII Plus Metaphase Chromosome Harvester.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Afdeling for Klinisk Patologi, afsnit for cytogenetik anvender en automatisk metaphase harvester, der fikserer blod, lymfeknudemateriale og knoglemarvsprøver til senere uddrypning og karyotypering med henblik på udredning af lymfeknude- og knoglemarvskræft.

Ved brug af dette automatiserede apparatur foregår fikseringen maskinelt og ikke manuelt. Personalet undgår dermed eksposition for metanol i mange timer hver dag (estimeret 5 timer).

Det nuværende udstyr er nedslidt og det daværende firma Genial Genetics, er opkøbt af ADS Biotec Limited, 40 Watt Road, Hillington Park, Glasgow G52 4RY, United Kingdom. Firmaet har valgt at udfase Cellsprint modellen og overgå til Hanabi PII Plus Metaphase Chromosome Harvester.

Afdelingen har i forvejen en automatiseret uddrypningsmaskine Hanabi PV, fra samme firma, for at øge kvaliteten af spredningen på kromosomerne, der er fikserede, og dermed gavne diagnostikken af patienterne. Netop derfor skal Hanabi PII passe til eksisterende apparaturpark. Dette udstyr har et kvalitets opfølgningsmodul, hvor det er muligt at kontrollere prøvernes kørsel. Samme kvalitets opfølgningsmodul fungerer på den ønskede Hanabi PII Methaphase Chromosome Harvester.

Afdelingens prøvesvar forsinkes således ikke af kompabilitetsproblematikker mellem forskellige platforme.

Vi har ikke fundet andre udbydere af Metaphase Chromosome Harverster på markedet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 15756
Betegnelse:

Indkøb af: HANABI PII Plus Metaphase Chromosome Harvester

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: ADS Biotec Limited
Postadresse: 40 Watt Road, Hillington Park
By: Glasgow
NUTS-kode: UKM Scotland
Postnummer: G52 4RY
Land: Det Forenede Kongerige
E-mail: adeheer@adsbiotec.com
Telefon: +44 1418928800
Internetadresse: www.adsbiotec.com
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 296 463.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2021

Send til en kollega

0.049