23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 123-325955
Offentliggjort
29.06.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune

Markedsdialog vedrørende udbud af kontrakt om levering af system til håndtering af mellemkommunal refusion


Københavns Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter M. Wilhjelm
E-mail: dn6x@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159249966.aspx
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog vedrørende udbud af kontrakt om levering af system til håndtering af mellemkommunal refusion

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Definition af mellemkommunal refusion:

Mellemkommunal refusion tager udgangspunkt i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9 – 9C. Hovedreglen er, at når tidligere kommune eller anden offentlig myndighed har medvirket til borgers ophold på en institution efter serviceloven eller almenbolig-lovens § 115 + § 105, f.eks. botilbud, forsorgshjem, krisecentre, plejecentre, ældre- og handicapboliger, samt ved anbringelse af børn og unge, så er borgeren mellemkommunal, og den tidligere kommune skal afholde udgifterne til borgeren. En anden offentlig myndighed er eksempelvis domstolene og sygehusvæsnet.

Udgifter omfattet af mellemkommunal refusion er, hjælp og ydelser bevilliget efter serviceloven; aktivloven; beskæftigelsesindsatsloven; boligstøtteloven; førtidspensionsloven samt udgifter til folkeskole, daginstitution, særligt tilrettelagt undervisning (STU), specialundervisning af voksne m.m.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ønsker til IT-løsning:

Med udgangspunkt i ovenstående definition af mellemkommunal refusion, ønskes it-understøttelse til at identificere borgere og sager, der arbejdes med på følgeområderne inden for mellemkommunal refusion. Formålet med løsningen er, at den kan understøtte, at der sker en effektiv og korrekt håndtering af området og sikre, at kommunen fremadrettet får hjemtaget alle berettigede indtægter.

Processen omhandler identifikation af mellemkommunale borgere, opkrævning af andre kommuner samt kontrol, indberetning og sletning af kommunale forhold. Processen vedrører kun borgere, som opholder sig på institutioner og den omhandler ikke ydelser der ligger udenfor rets-sikkerhedslovens § 9.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Løsningen skal understøtte sagsbehandlingen, men er ikke tænkt som et fuldt fagsystem. Det forventes som minimum, at IT-løsningen kan:

— Danne grundlag for fakturering (udsendelse af fakturaer), så Københavns Kommune kan modtages indtægter fra andre kommuner.

— Danne grundlag for at indberette Københavns Kommune som betalingskommune og slette andre kommuner, hvor det er relevant.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2021

Send til en kollega

0.046