23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 127-336865
Offentliggjort
05.07.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

(05.07.2021)
SSI Dianostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Indkøb af analyse/udsåningsrobot - COPAN-WASP


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Malek
E-mail: mzma@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af analyse/udsåningsrobot - COPAN-WASP

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af 1 stk. COPAN WASP analyse/udsåningsrobot inkl. forbrugsvarer og service. Udstyret skal anvendes til mikrobiologiske prøver ved udsåning af uriner og podninger til dyrkning.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38432000 Analyseapparatur
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter anskaffelse af 1 stk. COPAN WASP analyse/udsåningsrobot inklusiv apparaturafhængige forbrugsvarer samt service i 8 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Region Sjælland ønsker at anskaffe et analyse/udsåningsrobot, inklusiv apparaturafhængige forbrugsvarer og service.

Udstyret skal kunne udså prøver på petriskåle og placere labels på siden af petriskålene, således at petriskålene kan viderebehandles i afdelingens videre forløb. Implementering vil medføre et bedre fysisk arbejdsmiljø og tillige minimere risikoen for at der bliver begået menneskelige fejl i produktionen og ydermere frigøre ressourcer til andre opgaver.

Der findes ifølge Region Sjællands Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ikke andre aktører på markedet, som har en udsåningsrobot med samme specifikationer kommercielt tilgængeligt pr. dags dato.

Det er herudover ordregivers opfattelse at COPAN WASP udstyr fra leverandøren SSI Dianostica A/S, der med en eksisterende løsning kan opfylde kravet til udsåning af 1 mikroliter for at få tilstrækkelig kvalitet på analyserne i henhold til akkrediterering af udsåningsrobotten.

Ordregiver agter grundet ovenstående derfor at indgå kontrakt med SSI Dianostica A/S om levering af 1. stk. COPAN WASP analyse/udsåningsrobot, da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: SSI Dianostica A/S
CVR-nummer: 37294535
Postadresse: Herredsvejen 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Telefon: +45 48299100
Internetadresse: www.ssidiagnostica.com
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Kontrakten vil først blive indgået efter udgangen af 10 dage efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse i EU-Tidende, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2. For klagefrister i øvrigt kan der henvises til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for en ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2021

Send til en kollega

0.109