23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 131-348726
Offentliggjort
09.07.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Silkeborg Kommune

Vindere

(09.07.2021)
Fujitsu A/S
Lautrupbjerg 9
2750 Ballerup

SKI 02.19 - direkte tildeling - økonomi- og debitorsystem


Silkeborg Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Tim Kristensen
E-mail: tk@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701309
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d3c438a2-c3d8-48e1-930f-3dfc18024730/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

SKI 02.19 - direkte tildeling - økonomi- og debitorsystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Direkte tildeling på SKI 02.19, herunder ydelsesområde 67 (myndighedens økonomi), behovsafdækket med en økonomi- debitor- og boliglån- løsning. Kunden har efterspurgt en standardløsning på standardvilkår uden skærpede krav og er jf. udbudsbetingelserne forpligtet til at anvende direkte tildeling.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 28 900 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72268000 Levering af programmel
72261000 Programmelsupport
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Direkte tildeling på SKI 02.19, herunder ydelsesområde 67 (myndighedens økonomi), behovsafdækket med en økonomi- debitor- og boliglån- løsning. Kunden har efterspurgt en standardløsning på standardvilkår uden skærpede krav og er jf. udbudsbetingelserne forpligtet til at anvende direkte tildeling.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, herunder overtagelse 50 % og exit 50 % / Vægtning: 45 %
Pris - Vægtning: 55 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Direkte tildeling på SKI 02.19 hvor der tidligere er lavet en offentliggørelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 009-016646

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Fujitsu A/S
CVR-nummer: 86631628
Postadresse: Lautrupbjerg 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Internetadresse: http://www.fujitsu.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 28 900 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 28 900 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2021

Send til en kollega

0.031