23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 133-353781
Offentliggjort
13.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Thisted Kommune

Vindere

(22.11.2021)
Vrå Dampvaskeri A/S
Frilandsvej 8
9760 VRÅ

Opdateringer

Rettelse
(20.08.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 23-08-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 31-08-2021
Time: 12:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 2021-08-23
Tid: 12:00
Læses:
Dato: 2021-08-31
Tid: 12:00

EU-udbud af vask og leje af beklædning til Thisted Kommune


Thisted Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Jeppesen
E-mail: sbj@thisted.dk
Telefon: +45 99171717
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.thisted.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/thistedkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=84985
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af vask og leje af beklædning til Thisted Kommune

Sagsnr.: EU-udbud af vask og leje af beklædning til Thisted Kommune
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter opgaven af vask/leje, dvs. leje og vask af tøj på tilbudsgivers vaskeri, afhentning af det brugte tøj samt tilbagelevering af det vaskede tøj på ordregivers adresser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter opgaven af vask/leje, dvs. leje og vask af tøj på tilbudsgivers vaskeri, afhentning af det brugte tøj samt tilbagelevering af det vaskede tøj på ordregivers adresser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service, optimering og samarb, / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår tilbudsgiver skal oplyse det forsikrede beløb i tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital: 10 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår

Erhvervsansvarsforsikring: 5 mio. DKK, hvor selvrisiko ikke må overstige 100 000 DKK pr. skade.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 2 sammenlignelige referencer der er udført i løbet af de seneste 3 år. Med sammenlignelig reference menes enhver form for vask og leje af beklædningsordning til sundhedssektoren for minimum 500 medarbejdere og minimum 5 forskellige leveringsadresser. Referenceliste skal indeholde referencen, kontaktperson (navn, tlf.nr. og e-mail), periode for udførelse af opgaven og omsætning på aftalen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der er indsat betingelser ang. arbejdsklausuler, som tilbudsgiver skal være opmærksom på.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136. Derudover må tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk1, nr. 1-7. Før beslutning om tildeling af kontrakt vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens §151, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten. Ordregiver vil indhente følgende dokumentation:

- Vedr. udelukkelsesgrunde: gyldig serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen - vedr. økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskab eller uddrag heraf for det seneste disponible regnskabsår eller erklæring hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver lever op til mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen. Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2021

Send til en kollega

0.063