23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 133-354933
Offentliggjort
13.07.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Nexel A/S

Vindere

(13.07.2021)
Grid Solutions Danmark
Strevelinsvej 8
7000 Fredericia

Udvidelse af 50 kV g3 GIS-anlæg i Haslev 50 kV station


Nexel A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nexel A/S
CVR-nummer: 20214414
Postadresse: Hovedgade 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Rosbjerg
E-mail: lrosb@andel-koncern.dk
Telefon: +45 30326106
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nexel.dk
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udvidelse af 50 kV g3 GIS-anlæg i Haslev 50 kV station

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31214000 Koblingsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af udvidelse af 50 kV g3 GIS-anlæg i Haslev 50 kV station.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

NEXEL A/S står for at skulle udvide 50 kV GIS-anlægget i Haslev 50 kV stationen med et nyt liniefelt. Det eksisterende anlæg er et g3 GIS-anlæg af typen F35g fra Grid Solutions. Feltet skal opbygningsmæssigt udføres som nabofeltet.

Det nye felt skal problemløst kunne tilsluttes som udvidelsesfelt på det eksisterende anlæg. Der skal medleveres nødvendige koblingselementer (ved samleskinnerne) for montering mellem det eksisterende anlæg og det nye felt. Feltet skal indeholde en dobbelt 50 kV samleskinne, afbryder, strøm- og spændingstransformere, adskillere, jordslutter, hurtig jordslutter samt nødvendige trykovervågninger. Kabinettet for 50 kV kabeltilslutningerne skal udføres for tør-muffer (stik) ifølge IEC 62271-209. Feltet skal have samme ydre mål som de eksisterende felter. Feltet skal have bestået de samme prøver, som det eksisterende anlæg har bestået i forbindelse med typetesten.

Der skal medleveres og monteres Pfistere hanstik på de af bygherren leverede 3 x 1 x 1 200 mm2 Al PEX kabler. Leverandøren skal også udføre arbejdet med at montere stikkene i anlægget, som er forberedt for disse.

I de øvrige felter sidder Grid Solutions relæer for styring og overvågning/beskyttelse i et styreskab på feltet. Det er et krav, at det nye felt også bestykkes med et styreskab med relæer fra Grid Solutions. Leverandøren skal foretage den komplette elektriske opbygning/montage, således at strøm- og spændingstransformere er korrekt forbundet til relæerne, meldinger og alarmer er monteret til relæerne, samt sørge for at styring af afbryder, adskillere, jordslutter og hurtig jordslutter kan agere sammen med de af Grid Solutions leverede relæer. Der skal også lægges og monteres sløjfeledninger og lysleder til nabofeltet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

NEXEL A/S har behov for at foretage indkøb af en udvidelse af 50 kV g3 GIS-anlæg i Haslev 50 kV hovedstationen i Cerius forsyningsområde.

Indkøbet vurderes at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2014/25/EU artikel 50, stk. 3, litra e vedrørende supplerende leverancer fra den oprindelige leverandør, hvorfor NEXEL A/S agter at indgå aftale med Grid Solutions Denmark uden forudgående indkaldelse af tilbud. Indkøb af udvidelsen af 50 kV g3 GIS-anlæg i Haslev 50 kV hovedstationen er en supplerende anskaffelse af væsentlig mindre værdi i forhold til den først indgåede kontrakt med Grid Solutions Denmark om anskaffelse af 50 kV g3 GIS-anlæg.

NEXEL A/S vurderer at det ikke teknisk eller økonomisk er muligt at adskille den supplerende anskaffelse fra den oprindelige leveranceaftale med Grid Solutions Denmark, uden at dette vil medføre væsentlige ulemper for NEXEL A/S.

Det har ikke været muligt at identificere andre leverandører, der kan tilbyde at foretage udvidelsen af 50 kV g3 GIS-anlægget. Indkøb af ydelserne er strengt nødvendige for opretholdelse af tilstrækkelig elnetværkskapacitet, hvilket Nexel A/S er forpligtet til at opfylde i Cerius forsyningsområde.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Grid Solutions Danmark
CVR-nummer: 27550835
Postadresse: Strevelinsvej 8
By: Fredericia
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Internetadresse: https://www.gegridsolutions.com
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 3 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2021

Send til en kollega

0.063