23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 134-356484
Offentliggjort
14.07.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Agilent q-ToF GC/MS 8890/7250 system

(14.07.2021)
MSCi ApS
Boegesvinget 8
2740 Skovlunde

Agilent q-ToF system GC/MS 8890/7250 til SDCC


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Holm Nielsen
E-mail: pernille.holm.nielsen.01@regionh.dk
Telefon: +45 92436373
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Agilent q-ToF system GC/MS 8890/7250 til SDCC

Sagsnr.: 21041534
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Agilent q-ToF system GC/MS 8890/7250 er en GCMS-systemopgradering til Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). De har til opdagelse af metabolomics og identifikation af biomarkører SDCC brug for den kompatible maskine med SDCCs allerede eksisterende instrumentering (LC-ToF og LC-QQQ) for at bruge Mass Hunter Profiler Professional-softwaren til databehandling fra alle instrumenter, hvilket sparer tid og ressourcer. Dette er i tråd med at forbedre SDCC databehandlingstid.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 630 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Agilent q-ToF system GC/MS 8890/7250 er en GCMS-systemopgradering til Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). De har til opdagelse af metabolomics og identifikation af biomarkører SDCC brug for den kompatible maskine med SDCCs allerede eksisterende instrumentering (LC-ToF og LC-QQQ) for at bruge Mass Hunter Profiler Professional-softwaren til databehandling fra alle instrumenter, hvilket sparer tid og ressourcer. Dette er i tråd med at forbedre SDCC databehandlingstid.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Agilent GCqToF er valgt på grund af de følsomhedskrav og robusthed, der er nødvendige for klinisk forskning ved SDCC. Denne maskine er i stand til at inkorporere eksisterende derivatiseringsstation, som kan integreres i GCqToF-software og styres på en integreret måde sammen med GCMS-analysen. Dette reducerer købsomkostningerne, når den nuværende robot kan bruges direkte på platformen. Desuden er Agilent i stand til at levere en software, hvor vi vil være i stand til at udføre integreret dataanalyse fra vores eksisterende instrument Agilent LC-qTOF. Efter vores bedste overbevisning er dette den eneste leverandør, der er i stand til at opfylde alle ovennævnte krav.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Agilent q-ToF GC/MS 8890/7250 system

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: MSCi ApS
CVR-nummer: 33580576
Postadresse: Boegesvinget 8
By: Skovlunde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2740
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 630 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Vejledning (slettes inden offentliggørelse): Du skal slette den tekst, der ikke passer på udbuddet.

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Tildeling af ordre efter miniudbud baseret på rammeaftale: 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2021

Send til en kollega

0.031