23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 134-356524
Offentliggjort
14.07.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aarhus Kommune

Bestillingssystem (SaaS-løsning)


Aarhus Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Maiken Ulsøe
E-mail: maul@aarhus.dk
Telefon: +45 41872069
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bddc474-94ad-43ec-961e-27660b16f03c/homepage
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bddc474-94ad-43ec-961e-27660b16f03c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bestillingssystem (SaaS-løsning)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Stomiprojektets partner udbyder i løbet af efteråret 2021 en kontrakt vedrørende levering af et bestillingssystem (SaaS-løsning).

For at sikre, at vi ikke udelukker gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, er det besluttet at sende dele af udbudsmaterialet i høring blandt potentielle tilbudsgivere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland og kommunerne i den midtjyske landsdel der er tilsluttet den nye stomiløsning, og Region Syddanmark og de kommuner i den Syddanske landsdel der tilsluttet den nye stomiløsning.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om levering af et bestillingssystem til håndtering af bestilling af stomiprodukter i første omgang, men på længere sigt også til andre produktområder.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Under den I.1 angivende internetadresse er følgende dokumenter tilgængeligt:

— Udkast til prækvalifikationsbetingelser

— Udkast til kontrakten og dens tilhørende bilag, herunder kravspecifikationen

— Upload af kommentar til høringsmaterialet.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/10/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kære potentielle tilbudsgiver

Stomiprojektets partner udbyder i løbet af efteråret 2021 kontrakt vedrørende levering af et bestillingssystem til håndtering af bestilling af stomiprodukter i første omgang, men på længere sigt også til andre produktområder.

For at sikre, at vi ikke udelukker godt tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, er det besluttet at sende det meste af udbudsmaterialet til høring blandt potentielle tilbudsgivere.

Såfremt I ved gennemlæsningen af høringsmaterialet finder uhensigstmæssigheder, er det vigtigt, at det er nu i forbindelse med høringen, at vi modtager information om dette. Når udbuddet først er bekendtgjort, er det rent juridisk begrænset, hvor meget vi har mulighed for at ændre i materialet.

Høringsmaterialet består af udkast til prækvalifikationsbetingelserne, udkast til kontrakten og dertilhørende bilag inkl. kravspecifikationen.

Øvrigt udbudsmateriale indgår ikke i høringsmaterialet, hvorfor der i høringsmaterialet kan forekomme henvisninger til materiale, som ikke er medsendt til høring.

Potentielle tilbudsgivere indbydes derfor til at gennemgå det vedhæftede materiale. Hvis I mener at det fremsendte materiale indeholder uhensigtsmæssigheder eller I har forslag til ændringer eller ønsker til præciseringer i materialet, modtager vi meget gerne et skriftligt høringssvar fra jer.

Til brug for afgivelse af høringssvar kommentér venligst direkte ind i dokumenterne og markér jeres kommentar. Fremsend jeres kommentar i Ethics.

Skriftlige høringssvar skal være uploadet i Ethics senest den 13. august 2021.

Noget af det der arbejdes videre med frem mod offentliggørelsen er udformning af tilbudslisten. For at kunne gøre dette så hensigtsmæssigt som muligt, vil vi bede Jer om at redegøre for hvilken prisstruktur, I kan tilbyde.

Såfremt høringssvarene indeholder forslag til ændring af materialet, ser vi meget gerne, at ændringsforslagene begrundes.

Efter høringsfristens udløb behandler den arbejdsgruppe, der forestår udbuddet, alle høringssvar. Arbejdsgruppen vil i den forbindelse vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for gældende regler om aktindsigt. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.

Der kan ikke afgives tilbud på baggrund af det fremsendt udkast.

Såfremt I har spørgsmål til overstående, er I meget velkomne til at kontakte Maiken Ulsøe på mail: maul@aarhus.dk

Vi ser frem til at høre fra jer.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2021

Send til en kollega

0.031