23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 139-370835
Offentliggjort
21.07.2021
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Sjælland

Regionalt MedieArkiv


Region Sjælland

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 124-328576)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Mettemarie Tange
E-mail: mtang@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93557985
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9d3ab3e4-14c0-410b-a6de-e7bf1433ba9f/homepage
Internetadresse for køberprofilen: www.regionsjaelland.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Regionalt MedieArkiv

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Sjællands udbyder hermed en kontrakt vedrørende levering af et Regionalt MedieArkiv.

Region Sjælland ønsker et nyt Regionalt MedieArkiv, der skal være regionens primære mediearkiv, og skal anvendes af alle specialer, der producerer eller anvender kliniske medie data.

Programmet for Strategisk Udvikling af det Billeddiagnostiske Område (SUBO) har til formål at sikre en forretnings- og løsningsmæssig helhed inden for det billeddiagnostiske område på tværs af Region Sjællands sygehuse og kliniske specialer. Programmet skal desuden sikre, at systemerne på det billeddiagnostiske område understøtter den udvikling og kliniske ambition, der er igangsat i regi af regionens strategi under perspektiv 20-23 med henblik på at behandlingsforløb indenfor et speciale i Region Sjælland gennemføres efter samme kvalitetsstandarder.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2021
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 124-328576

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: Del VI:
Placering af det tekststykke, der skal ændres: VI.3) Yderligere oplysninger:
I stedet for:

Ordregiver vil udelukke ansøgere, der er omfattet af:

— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136

— De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 5.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 5, kan ansøger ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138. Ordregiver vil i tilfælde af, at en ansøger påtænkes udelukket, fastsætte en passende frist for fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for ansøgerens pålidelighed.

Indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD’en sker i overensstemmelse med udbudslovens § § 153-155. Dokumentation for en dansk tilbudsgiver er en serviceattest udstedt senest 6 måneder før tilbudsfristen samt dokumentation for opfyldelse af mindstekravene, jf. udbudsbekendtgørelsen. Dokumentation for en udenlandsk tilbudsgiver anhænger af mulighederne i det pågældende land.

Læses:

Ordregiver vil udelukke ansøgere, der er omfattet af:

— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136

— De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 5.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 5, kan ansøger ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138. Ordregiver vil i tilfælde af, at en ansøger påtænkes udelukket, fastsætte en passende frist for fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for ansøgerens pålidelighed.

Indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD’en sker i overensstemmelse med udbudslovens § § 153-155. Dokumentation for en dansk tilbudsgiver er en serviceattest udstedt senest 6 måneder før tilbudsfristen samt dokumentation for opfyldelse af mindstekravene, jf. udbudsbekendtgørelsen. Dokumentation for en udenlandsk tilbudsgiver anhænger af mulighederne i det pågældende land.

Der ydes ikke betaling for deltagelse i den konkurrenceprægede dialog.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

.

Send til en kollega

0.047