23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 147-391339
Offentliggjort
02.08.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Slagelse Kommune

Vindere

(02.08.2021)
Scania Danmark A/S
Industribuen 19
2635 Ishøj

Profylaksebekendtgørelse vedr. brugt demobil


Slagelse Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Johanne Lam Rasmussen
E-mail: johra@slagelse.dk
Telefon: +45 58573011
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse vedr. brugt demobil

Sagsnr.: 071221
II.1.2) Hoved-CPV-kode
35110000 Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bekendtgørelse vedr. anskaffelse af brugt 4-akslet lastbil til Slagelse Brand og Redning

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114110 Redningskøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

4220 Korsør

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omfatter levering i april 2022 af en 4 akslet Scania P450 (to styrende foraksler, træk på to bagaksler) opbygget med 27 TM kran (PALFINGER) bag førerhus samt kroghejs til container, udskydelig bagkofanger.

Køretøjet skal bruges til kranarbejde i beredskabet, samt kørsel med vandtank, containere og fladt lad.

Køretøjet er inden leveringstidspunktet kun anvendt som demobil, hvorfor der er tale om et nyere, brugt køretøj. Det estimeres at køretøjet har kørt 20.000-25.000 km.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Bekendtgørelse omfatter udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse fordi:

Ordregiver har under henvisning til Udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2 vurderet, at varen kun kan leveres af en bestemt leverandør, da der er tale om en demobil, som er særligt opbygget med kran og kroghejs til levering allerede i april 2022.

Hvis varen skulle produceres fra ny vurderes det, at varen ikke ville kunne opbygges og leveres til angivne leveringstidspunkt (endda hvis man ser bort fra en forudgående udbudsproces).

Idet varen er brugt (omkring 6 mdr. ved leveringstidspunktet), er varens prisniveau betydeligt lavere en et ny-produceret køretøj. Derfor vurderer Ordregiver, at kontrakten ikke indgår på samme marked ny-producerede køretøjer, hvorfor kontrakten ikke er aktuel Leverandører af disse.

Ved sammenligning med andre brugte lastbiler på markedet vurderer Ordregiver, at disse typisk er 4-7 år med omkring 400.000 tilbagelagte kilometer. Disse lastbiler er 3-akslet og opbygget m. mindre kran. Derfor kan disse brugte køretøjer ikke sammenlignes med nærværende vare.

Det vurderes at netop brugte 4-akslede lastbiler m. tilsvarende lave alder og kilometertal, samt tilsvarende størrelse på kran og kroghejs ikke udbydes af andre til den angivne leveringsfrist

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Scania Danmark A/S
CVR-nummer: Scania Danmark A/S
Postadresse: Industribuen 19
By: Ishøj
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 2635
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ifølge Klagenævnslovens § 4, stk. 1, har en ordregiver mulighed for at sikre, at en kontrakt i de tilfælde, der er nævnt i § 17, stk. 1, nr. 1 (tildeling uden udbud), ikke erklæres for uden virkning, hvis:

1) ordregiveren forud for kontraktindgåelsen i Den Europæiske Unions Tidende har offentliggjort en bekendtgørelse, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakten.

2) kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, og

3) ordregiveren finder, at indgåelsen af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende er tilladt i henhold til udbudsloven eller EU-udbudsreglerne.

Såfremt der ikke indgives klage over ordregivers påtænkte kontraktindgåelse inden udløbet af standstill perioden på 10 dage efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse, vil ordregiver indgå den omhandlede kontrakt og efterfølgende offentliggøre en bekendtgørelse herom i EU-Tidende. Klagenævnslovens § 7, stk. 3, fastsætter en klagefrist på 30 dage, der regnes fra dagen efter den dato, hvor bekendtgørelsen om kontraktindgåelse er offentliggjort i EU-Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/07/2021

Send til en kollega

0.047