23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 161-423668
Offentliggjort
20.08.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(20.08.2021)
Bruker Nordic AB
Torshamnsgatan 44
SE-16440 Kista

MALDI Biotyper er et MALDI-TOF-massespektrometer som anvendes til identifikation af bakterier og svampe, i forbindelse med dyrkningsprøver.

(03.09.2021)
Bruker Nordic AB
Torshamsgatan 44
SE-164-40 Kista

MALDI Biotyper er et MALDI-TOF-massespektrometer som anvendes til identifikation af bakterier og svampe, i forbindelse med dyrkningsprøver


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Svensson
E-mail: tanja.beena.svensson@regionh.dk
Telefon: +45 21140389
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

MALDI Biotyper er et MALDI-TOF-massespektrometer som anvendes til identifikation af bakterier og svampe, i forbindelse med dyrkningsprøver.

Sagsnr.: 21034604
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38433100 Massespektrometer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

For Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev Hospital er fordelen at en bred og dyr, ikke-dækkende empirisk antibiotisk behandling hurtigere kan målrettes, så medicinudgifter kan reduceres og selektion for multiresistente bakterier nedsættes.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

For Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev Hospital er fordelen at en bred og dyr, ikke-dækkende empirisk antibiotisk behandling hurtigere kan målrettes, så medicinudgifter kan reduceres og selektion for multiresistente bakterier nedsættes.

MALDI Biotyper anvendes i dag til > 95 % af alle identifikationer på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev Hospital. Der er tale om en genanskaffelse og en delvis fornyelse af vores eksisterende udstyr.

Et skift til en anden producent vil give et praktisk problem mht. placeringen af apparatet. Da det konkurrerende produkt (Vitek MS) er meget større end MALDI Biotyperen og som voresDet skal være en bordmodel, pladsen til MALDI maskinerne er meget lille, som laboratoriet er opbygget lige nu. En gulvmodel vil kræve en større omrokering mellem laboratorieafsnittene og evt. en ombygning vi af økonomiske årsager gerne vil undgå, samtidig med at det fjerner tid fra patientprøver og analyser.

Vi vurderer at et skift af producent vil, grundet væsentlig forskel i teknisk beskaffenhed medfører teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssig store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse, herunder bl.a. targetpladen (plade hvorpå prøvematerialet påsættes). Targetpladen fra Biotyperen kan ikke bruges på andre MALDI-TOF Massespektrometer maskiner. På Klinisk Mikrobiologisk Afdeling arbejder vi med 3 Biotypere, og vores arbejdsgang foregår på den måde at man præparerer targetpladen hvor man aflæser, og ikke ved Biotyperen, hvilket gør analysen med Biotyperen bliver smidig og hurtig.

Det vil ødelægge arbejdsflowet hvis ikke alle maskiner kan kører den samme type targetplade.

Ligeledes er databaserne principielt forskelligt opbygget, hvorfor det vil være nødvendigt at udarbejde nye procedurer for både udførsel af analysen og tolkning af svaret.

Derudover vil vi skulle foretage valideringer af to apparater i stedet for et, hvilket er et stort arbejde, og vil fjerne tid fra patientprøver og analyser.

Skift af apparatur vil også kræve en ny opkobling til vores laboratoriesystem, som anslået ligger omkring 60.000 kr.

Den delvise fornyelse består i at der på den nye Biotyper model er mulighed for at analysere kulhydrat og lipid spektre, hvor der allerede nu er beskrevet en hurtigere og billigere følsomhedsbestemmelse af colistin, derudover er der udviklingsmuligheder for forbedret identifikation og følsomhedsbestemmelse af bakterier og gær generelt.

Ligeledes vil vi gerne implementere MBT Subtyping Module, som er et software tilbehør til Biotyperen, der giver mulighed for hurtig screening af i øjeblikket MRSA og karbapenemresistente B. fragilis, igen hurtigere og billigere end nu.

Ordregiver mener i givent tilfælde at indkøb af MALDI Biotyper massespektrometer, på grund af væsentlig forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse og at et leverandørskifte vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for ordregiver, hvorfor vi agter at anskaffe udstyret med henvisning til udbudslovens § 81 stk.2.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Med MALDI Biotyper MALDI-TOF-massespektrometer som en delvis fornyelse i vores udstyrspakke på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev Hospital, består i at der på den nye Biotyper model er mulighed for at analysere kulhydrat og lipid spektre, hvor der allerede nu er beskrevet en hurtigere og billigere følsomhedsbestemmelse af colistin, derudover er der udviklingsmuligheder for forbedret identifikation og følsomhedsbestemmelse af bakterier og gær generelt.

Ligeledes vil vi gerne implementere MBT Subtyping Module, som er et software tilbehør til Biotyperen, der giver mulighed for hurtig screening af i øjeblikket MRSA og karbapenemresistente B. fragilis, igen hurtigere og billigere end nu. Ordregiver mener i givent tilfælde at indkøb af MALDI Biotyper massespektrometer, grundet væsentlig forskel i teknisk beskaffenhed, vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse og at et leverandørskifte vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for ordregiver, hvorfor vi agter at anskaffe udstyret med henvisning til udbudslovens § 81 stk.2.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/08/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Bruker Nordic AB
Postadresse: Torshamnsgatan 44
By: Kista
NUTS-kode: SE Sverige
Postnummer: SE-16440
Land: Sverige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 3 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/08/2021

Send til en kollega

0.062