23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 171-447401
Offentliggjort
03.09.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Tønder Kommune

Vindere

Elektronisk Selvbetjeningsløsning til Kommunens Borgere og Kommunens virksomheder

(03.09.2021)
EG A/S
Industrivej Syd
7400 Herning

Digital Selvbetjeningsplatform til Kommunens borgere og Kommunens virksomheder - indgået jf. retningslinjer på rammeaftale SKI 02.19 - Saas Cloud


Tønder Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Kommune
CVR-nummer: 29189781
Postadresse: Wegners Plads 2
By: Tønder
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
E-mail: bvl1@toender.dk
Telefon: +45 929379
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.toender.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Digital Selvbetjeningsplatform til Kommunens borgere og Kommunens virksomheder - indgået jf. retningslinjer på rammeaftale SKI 02.19 - Saas Cloud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Digital Selvbetjeningsplatform til Kommunens Borgere og Kommunens virksomheder.

Leveringsaftalen er indgået iht. de i rammeaftalen SKI 02.19 – Saas-Cloud – retningslinjer, herunder FORM/STORM forretningsdækning og servicekapabilitet, samt mindstekrav til kommende løsning.

Grundlaget for leverandørvalg, er sket på baggrund af nedennævnte:

• FORM/STORM

• Mindstekrav til kommende løsning

• Prisniveau

Nummer (FORM):

Y65 - Serviceområde:

• Myndighedens Kommunikation

• Myndighedens Dokumentation

Nummer/forvaltningsopgaver:

65.40.10.05 - Videndeling

65.40.10.10 - Videns organisation

Nærmere beskrivelse til tjenesteydelsens art, er gengivet i pkt. II.2.4

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 586 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72300000 Datatjenester
72416000 Applikationsudbydere
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Borgere og virksomheder henhørende under Tønder Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

• Løsningen skal være baseret på relevante KL’s blanketter, samt relaterede serviceblanketter

• Løsningen/Leverandøren skal løbende varetage opdateringer af blanketter som følge af lovændringer

• Ved indtastning af CPR nummer, trækker løsningen automatisk navn og adresse

• Løsningen skal kunne trække data på serviceplatformen.

• Løsningen skal køre https-protokol jf. dagens standard cipher suites

• Endeligt output skal være i form af PDF (åben standard) og kræver således ikke ”reader” – heller ikke ved ophør af kontrakt.

• Løsningen skal overholde den til hver tid gældende lovgivning i Danmark.

• Løsningen skal overholde databeskyttelsesloven, samt anden til enhver tid gældende lovgivning, forskrifter og bekendtgørelser vedrørende datasikkerhed

• Den registreredes rettigheder, samt kontaktoplysninger på kommunens DPO, skal kunne fremgå af blanketterne.

• Løsningen skal leve op til eDag3 kravene – herunder:

o nuværende NemLogin

o kommende MitID

o Nemlogin3 (og evt. fremtidige login-løsninger)

o integration til borgerportalen dvs. Borger.dk, Virk.dk, EGon m.v. (design).

• Designet på løsningerne skal være responsivt.

• Løsningen skal levere KL godkendte selvbetjeningsløsninger på minimum følgende områder:

• Kropsbårne hjælpemidler

• Boligindretning

• Invalidebiler

• Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter

• Helbredstillæg

• Udvidet helbredstillæg

• Personligt tillæg

• Løsningen skal have tilknyttet administrationsmodul hvor evt. mistede blanketter kan genskabes

• Tilbudte blanketløsning skal have snitflader til udbetaling Danmark

• Administrationsmodulet skal tilgås med medarbejdersignatur eller ADFS (SSO).

• Løsningen skal kunne afvikles igennem Tønder Kommunes Citrix platform.

• Det skal være muligt for kommunen at oprette et frit antal brugere på løsningen.

• Det skal være muligt at sende blanketter fra det interne blanketsystem til Digital Post vha. Doc2mail.

• Det skal være muligt at benytte ADFS (SSO) ved tilgang til løsningen.

• Løsningen skal kunne integrere til DUBU.

• Løsningen skal kunne integrere til SBSYS

• Løsningen skal kunne integreres til Nexus via NemJournalisering

• Eftersom at Tønder Kommune er en ”grænsekommune” skal Samtykkeerklæringer indholdsmæssigt gerne kunne leveres på flere sprog (tysk og engelsk)

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for at foretage forlængelse af aftalen med op til 2 x 24 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontraktens samlede værdi - II.1.7 - er beregnet ud fra en kontraktperiode på 10 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Digital Selvbetjeningsplatform til Kommunens borgere og kommunens virksomheder

Leveringsaftalen er indgået iht. de i rammeaftalen SKI 02.19 – Saas-Cloud – retningslinjer, herunder FORM/STORM forretningsdækning og servicekapabilitet, samt mindstekrav til kommende løsning.

Grundlaget for leverandørvalg, er sket på baggrund af nedennævnte:

• FORM/STORM

• Mindstekrav til kommende løsning

• Prisniveau

Nummer (FORM):

Y65 - Serviceområde:

• Myndighedens Kommunikation

• Myndighedens Dokumentation

Nummer - Forvaltningsopgaver:

65.40.10.05 - Videndeling

65.40.10.10 - Videns organisation

Ordregivers krav til en digital Selvbetjeningsplatform:

. • Løsningen skal være baseret på relevante KL’s blanketter, samt relaterede serviceblanketter

• Løsningen/Leverandøren skal løbende varetage opdateringer af blanketter som følge af lovændringer

• Ved indtastning af CPR nummer, viser løsningen automatisk navn og adresse

• Løsningen skal kunne trække data på serviceplatformen.

• Løsningen skal køre https-protokol jf. dagens standard cipher suites

• Endeligt output skal være i form af PDF (åben standard) og kræver således ikke ”reader” – heller ikke ved ophør af kontrakt.

• Løsningen skal overholde den til hver tid gældende lovgivning i Danmark.

• Løsningen skal overholde databeskyttelsesloven, samt anden til enhver tid gældende lovgivning, forskrifter og bekendtgørelser vedrørende datasikkerhed

• Den registreredes rettigheder, samt kontaktoplysninger på kommunens DPO, skal kunne fremgå af blanketterne.

• Løsningen skal leve op til eDag3 kravene – herunder:

o nuværende NemLogin

o kommende MitID

o Nemlogin3 (og evt. fremtidige login-løsninger)

o integration til borgerportalen dvs. Borger.dk, Virk.dk, EGon m.v. (design).

• Designet på løsningerne skal være responsivt.

• Løsningen skal levere KL godkendte selvbetjeningsløsninger på minimum følgende områder:

• Kropsbårne hjælpemidler

• Boligindretning

• Invalidebiler

• Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter

• Helbredstillæg

• Udvidet helbredstillæg

• Personligt tillæg

• Løsningen skal have tilknyttet administrationsmodul hvor evt. mistede blanketter kan genskabes

• Tilbudte blanketløsning skal have snitflader til udbetaling Danmark

• Administrationsmodulet skal tilgås med medarbejdersignatur eller ADFS (SSO).

• Løsningen skal kunne afvikles igennem Tønder Kommunes Citrix platform.

• Det skal være muligt for kommunen at oprette et frit antal brugere på løsningen.

• Det skal være muligt at sende blanketter fra det interne blanketsystem til Digital Post vha. Doc2mail.

• Det skal være muligt at benytte ADFS (SSO) ved tilgang til løsningen.

• Løsningen skal kunne integrere til DUBU.

• Løsningen skal kunne integrere til SBSYS

• Løsningen skal kunne integreres til Nexus via NemJournalisering

• Eftersom at Tønder Kommune er en ”grænsekommune” skal Samtykkeerklæringer indholdsmæssigt gerne kunne leveres på flere sprog (tysk og engelsk)

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Elektronisk Selvbetjeningsløsning til Kommunens Borgere og Kommunens virksomheder

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/08/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: EG A/S
CVR-nummer: 84667811
Postadresse: Industrivej Syd
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Internetadresse: www.eg.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 586 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontraktens samlede værdi - pkt. V.2.4 - er under forudsætning af kontrakten har en løbetid på 10 år.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@klfu.dk
Telefon: +45 33307621
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrencestyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2021

Send til en kollega

0.032