23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 174-454008
Offentliggjort
08.09.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(08.09.2021)
Qiagen Denmark
Fruebjergvej 3
2100 København

QIAstat-Dx Analytical


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Svensson
E-mail: tanja.beena.svensson@regionh.dk
Telefon: +45 21140389
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

QIAstat-Dx Analytical

Sagsnr.: 21054065
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Apparaturet skal anvendes til diagnostik af tarmpatogene bakterier, vira og parasitter på rekvisitioner fra hospital og praksissektoren.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Apparaturet skal anvendes til diagnostik af tarmpatogene bakterier, vira og parasitter på rekvisitioner fra hospital og praksissektoren.QIAstat-Dx er et molekylærbiologisk analyseinstrument, der skal bruges til udredning af gastroenteritis.

Det er vigtigt for klinisk mikrobiologisk afdelingen Herlev, at følgende punkter er opfyldt:

• Mulighed for syndrom-test; til det valgte apparatur skal der minimum være markedsført et gastro-panel og gerne et respiratorisk panel. Gastro-panelet skal indeholde de mest gængse patogener. Ligeledes bør udstyret kunne analysere for de mest gængse respiratoriske patogener.

• Det vægtes højt, hvis der er mulighed for at benytte flere prøvetagningsmedier, herunder muligheden for at bruge wet- og dry swabs.

• For at sikre stor sikkerhed i svarafgivelsen skal udstyret have mulighed for at kommunikere data 2-vejs med LIS (wwLab).

• Af hensyn til arbejdsflow i laboratoriet skal udstyret være nemt at betjene og have kort hands-on tid. Den simple betjening af udstyret muliggør ligeledes brugen af udstyret i mindre bemandede tidspunkter f.eks. aften og weekend. Desuden skal hele analysen af prøven kunne foretages i en arbejdsgang.

• For at sikre hurtig behandling af patienten skal svar tiden være ca. 1 time.

• Da apparaturet ønskes færdigimplementeret inden udgangen af 2021, skal udstyret kunne leveres umiddelbart efter annoncering.

• Baseret på vores erfaring med hurtig-test-udstyr er det et ufravigeligt krav, at der kan foretages en semikvantitativ vurdering af patogenmængden i prøven. Dette er især vigtigt ved syndrom-test, da prøven kan indeholde flere patogener og her er det vigtigt for behandling af patienten at kunne bestemme det primære patogen.

Baseret på ovenstående krav vurderer vi at Biofire FilmArray (Biomeriux) og QIAstat-Dx (QIAgen) er de eneste maskiner på markedet, der opfylder de fleste eller alle ovenstående krav.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Vi har på bagrund af følgende markedsafdækning kunne konstaterer at både Biofire FilmArray samt QIAstat-DX opfylder de fleste af de opstillede krav.

Til begge maskiner er der markedsført de efterspurgte paneler og panelerne vurderes at dække afdelingens behov. Begge maskiner er lette at betjene og har en kort analysetid. QIAstat-DX har dog to unikke egenskaber. Mulighed for både at analysere dry- og wet-swabs samt mulighed for semikvantitativ vurdering at patogenmængde ved hjælp af ct-værdier og kurver, hvor sidstnævnte er et ufravigeligt krav. På baggrund af disse to unikke egenskaber vil derfor kun QIAstat-DX kunne opfylde afdelingens krav til udstyret. På baggrund af dette mener Ordregiver, at indkøb af QIAstat-DX, på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager, hvilket vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse, hvorfor vi agter at anskaffe udstyret med henvisning til udbudslovens § 80 stk.2.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Qiagen Denmark
CVR-nummer: Qiagen Denmark
Postadresse: Fruebjergvej 3
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: customercare-nordic@qiagen.com
Telefon: +45 80885945
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2021

Send til en kollega

0.047