23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 178-464322
Offentliggjort
14.09.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af sekretariatsbistand og projektledelse til Forskningens Døgn


Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Uddannelses- og Forskningsministeriet
CVR-nummer: 16805408
Postadresse: Børsgade 4
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1215
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Skov Holm
E-mail: lh@ufm.dk
Telefon: +45 72318075
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ab552bc1-5952-41da-8d91-1769b3ce16db/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af sekretariatsbistand og projektledelse til Forskningens Døgn

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt vedrører bistand til sekretariatsopgaver og projektledelse af "Forskningens Døgn", som er en landsdækkende videnskabsfestival, der hvert år foregår i uge 17. Festivallen har cirka 700 events og foredrag og mere end 70.000 besøgende.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver er programansvarlig for den årlige festival "Forskningen Døgn" og varetager den overordnede projektledelse af festivallen. Ordregiver ønsker at indkøbe bistand til sekretariatsopgaver og projektledelse af festivallen.

Ordregiver ønsker at indkøbe bistand til følgende opgaver:

1. Sekretariatsbistand til Bestil en Forsker-ordningen

2. Redaktionel bistand til event-beskrivelser og arrangørprofiler på forsk.dk

3. Faglig behandling af ansøgninger om puljemidler

4. Event til overrækkelse af Forskningskommunikationsprisen

5. Udvikling af skole/børnehaveprogram og event

6. Relancering af skole/børnehaveprogram

7. Overordnet samarbejde med ordregiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Bredde af faglige kompetence / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte medarbejderes kvalifikationer / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 25%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på at forlænge kontraktperioden to gange med ét år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da der er synergi mellem opgaverne, og da opgaverne løses mest rationelt for både ordregiver og tilbudsgiver inden for en og samme kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 082-211594
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
21/08/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Videnskab.dk ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)
CVR-nummer: 31111048
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 2. sal
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis ansøgeren er omfattet af én af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, medmindre ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2021

Send til en kollega

0.032