23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 179-466933
Offentliggjort
15.09.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Brønderslev Kommune

Vindere

Tildeling af EOJ på 02.19.2

(15.09.2021)
KMD A/S
Lautrupparken 40
2750 Ballerup

Indgåelse af EOJ kontrakt


Brønderslev Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brønderslev Kommune
CVR-nummer: 29189501
Postadresse: Ny Rådhusplads 1
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9700
Land: Danmark
Kontaktperson: Ole Holdt
E-mail: ole.holdt@99454545.dk
Telefon: +45 99454545
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.broenderslev.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indgåelse af EOJ kontrakt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19.2 Leveringsaftalen

omfatter levering af omsorgssystem.

Brønderslev Kommune, Fagenheden for Sundhed og Velfærd samt Ungecentret, ønsker et samlet EOJ-system til understøttelse af opgaverne på alle nedenstående områder:

• Myndighedsområdet

= Visitationen, Ældre og Hjælpemidler, Det Specialiserede Område samt Ungecentret

• Ældreområdet

= Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Plejecentre

• Handicapområdet

• Psykiatriområdet

• Misbrugsområdet

• Sundhedsområdet

= Træning, Aktivitetsområdet, Tandplejen, Rehabilitering og Forebyggende hjemmebesøg

EOJ-systemet skal udgøres af ét samlet system baseret på samme basissystem, hvorfra brugeren kan få adgang via et log-in til alle funktionaliteter, der understøtter kommunens opgaver på ovennævnte områder.

Systemet skal samtidig kunne understøtte BUM-modellen (bestiller-udfører-modtager), hvor myndighed (Visitationen/Ungecentret, Forebyggelse og Rehabilitering samt Sygeplejen) bestiller af indsatse

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 23 247 090.67 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1

9700 Brønderslev

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af omsorgssystem til Brønderslev Kommune via SKI rammeaftale 02.19.2

Leveringsaftalen agtes indgået med den tildelte leverandør. Leveringsaftalen er indgået iht. de i Rammeaftale

02.19.2 angivne retningslinjer.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

mulighed for 2 gange 2 års forlængelse

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Leveringsaftalen er indgået iht. de i rammeaftalen SKI 02.19.2 - retningslinjer.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Tildeling af EOJ på 02.19.2

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: ski_kmd@kmd.dk
Internetadresse: www.kmd.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 23 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 23 247 090.62 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud Postadresse: Toldboden 2 By: Viborg Postnummer: 8800 Land: Danmark E-mail: klfu@klfu.dk Telefon: +45 33307621 Internetadresse: http://www.klfu.dk
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2021

Send til en kollega

0.047