23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 184-478792
Offentliggjort
22.09.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Fødevarestyrelsen

Vindere

(22.09.2021)
Waters A/S
2680 Taastrup

Udskiftning af et massespektrometer med utilstrækkelig følsomhed på et UPLC-MS/MS instrument


Fødevarestyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Rasmussen
E-mail: JETRA@fvst.dk
Telefon: +45 72275614
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udskiftning af et massespektrometer med utilstrækkelig følsomhed på et UPLC-MS/MS instrument

Sagsnr.: 2021-81-29-01855
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38433100 Massespektrometer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udskiftning af et massespektrometer med utilstrækkelig følsomhed på et UPLC-MS/MS instrument.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 280 713.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38433100 Massespektrometer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Ringsted

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Gennemførelse af restkoncentrationsanalyser er en del af Fødevarestyrelsens myndigheds opgaver.

Fødevarestyrelsens laboratorium udfører mange analyser hver dag (heraf bl.a importprøver med en kort svarfrist), og laboratoriet er derfor meget afhængig af, at det anvendte instrument er pålideligt og har tilstrækkelig følsomhed til at opfylde krav til bestemmelsesgrænser.

MS delen på det nuværende Waters UPLC-MS/MS system er blevet utidssvarende, da det ikke mere er følsomt nok og dermed har nået slutningen af sin levetid og bør udskiftes. MS delen skal være interoperabil med det eksisterende UPLC system med MassLynx software til databehandling. Derved kan eksisterende rutiner implementeres umiddelbart samt akkreditering bibeholdes.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

I henhold til Udbudsloven LOV nr 1564 af 15/12/2015, §81, stk. 2, er det Fødevarestyrelsens opfattelse at ingen anden leverandør kan tilbyde tilsvarende udstyr som del af en samlet UPLC-MS/MS løsning og, at den ønskede udskiftning af et eksisterende komponent vil sikre en ensartet hardwareprofil, samme brugerflade, samt hurtig implementering og direkte metode-overførsel. Udstyret giver fuld integration i eksisterende arbejdsrutiner, og sikrer, at Fødevarestyrelsen kan anvende de samme akkrediterede analysemetoder som anvendes på nuværende tidspunkt.

I henhold til Udbudsloven LOV nr 1564 af 15/12/2015, §81, stk. 2, er det Fødevarestyrelsens opfattelse, at udskiftning af leverandøren ville medføre teknisk uforenelighed og uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.

Kontrakten kan derfor kun overdragens til én bestemt økonomisk aktør, nemlig Waters A/S.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Waters A/S
CVR-nummer: 17554034
By: Taastrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2680
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 280 713.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2021

Send til en kollega

0.064