23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 190-493105
Offentliggjort
30.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency (EEA)

Levering af IT-rådgivningstjenester til Det Europæiske Miljøagentur (EEA) inden for support på første niveau til Microsoft-infrastruktur


European Environment Agency (EEA)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
Kontaktperson: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9379
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9379
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af IT-rådgivningstjenester til Det Europæiske Miljøagentur (EEA) inden for support på første niveau til Microsoft-infrastruktur

Sagsnr.: EEA/DIS/21/001
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud sigter mod indgåelse af rammetjenesteydelseskontrakter med tjenesteydere på området for IT-rådgivning inden for support på første niveau til Microsoft-infrastruktur:

• løsning af anmodninger om tjenesteydelser fra personalet

• teknisk support til udstyr på arbejdspladsen

• indledende uddannelse i office-software.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Arbejdet skal udføres i kontrahentens lokaler (eksternt) eller i EEA's lokaler i København (internt), afhængigt af kravene i den specifikke kontrakt eller bestillingsformular.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

De fremtidige kontrahenter vil blive anmodet om at levere til EEA's Microsoft-baserede infrastruktur. Opgaverne omfatter f.eks.:

• udførelse af helpdesktjenester støttet af et forespørgselssystem med personlig eller ekstern betjening

• brugeradministration i et overvejende Windows-baseret miljø

• forvaltning og konfigurering af bærbare computere og desktopcomputere i form af for eksempel patchning, software og systemopdateringer med henblik på at opretholde sikkerheden og overholde privatlivets fred ved hjælp af forskellige softwareværktøjer

• forvaltning og installering af printere, scannere, videokonferenceudstyr og andet periferiudstyr

• forvaltning af mobile enheder såsom tabletcomputere og smartphones

• levering af teknisk support til videokonferencer og webinarer

• support relateret til netværk, server, database og andre infrastrukturopgaver

• levering af IT-undervisning til EEA-ansatte i den software, som anvendes af EEA, navnlig i MS Office 365 og Windows.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for højst to forlængelser, den første for en periode på 12 (tolv) måneder og den anden for 24 (fireogtyve) måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/11/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Et online-åbningsmøde er tilrettelagt i Microsoft Teams.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (én pr. tilbudsgiver) kan deltage i online-åbningsmødet. De bedes informere EEA's indkøbstjenester på forhånd og senest onsdag den 3.11.2021 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiverne kan downloade udbudsmaterialet og yderligere oplysninger fra »e-tendering«-webstedet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9379 Webstedet bliver opdateret løbende, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i løbet af udbudsperioden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives klage til Den Europæiske Unions Domstol senest to måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 5-4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/09/2021

Send til en kollega

0.078