23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 191-497758
Offentliggjort
01.10.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

(01.10.2021)
Capgemini Danmark A/S
Delta Park 40
2665 Vallensbæk Strand

Kontrakt om indkøb af Udvikling af NgDP integration mellem Bookingmodul/NemSMS og NgDP

(20.10.2021)
Capgemini Danmark A/S
Delta Park 40
2665 Vallensbæk Strand

Kontrakt om indkøb af Udvikling af NgDP integration mellem Bookingmodul/NemSMS og NgDP


Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Haslund Studt
E-mail: Soeren.Haslund.Studt@rsyd.dk
Telefon: +45 29201969
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af Udvikling af NgDP integration mellem Bookingmodul/NemSMS og NgDP

Sagsnr.: 20/58267
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter leverance af udvikling, test, installation samt service og vedligeholdelse. Kontrakten omfatter følgende ydelser: - Levering af integration mellem Booking/NemSMS og NgDP platformen - Support, fejlretning og opdatering af integrationen - Leverance og service og vedligeholdelse i forventlig 3 år

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 922 548.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72268000 Levering af programmel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter leverance af udvikling, test, installation samt service og vedligeholdelse. Kontrakten omfatter følgende ydelser: - Levering af integration mellem Booking/NemSMS og NgDP platformen - Support, fejlretning og opdatering af integrationen - Leverance og service og vedligeholdelse i forventlig 3 år

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte aftale indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:

- Manglende konkurrence af tekniske årsager

Forklaring:

Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus har tvingende behov for indgåelse af kontrakten på grund af følgende forhold:

1. Det er essentielt at der udvikles om implementeres en integtegration mellem Booking / NemSMS og den nationale NgDP inden d. 30.11.2021. Uden denne er det ikke muligt efter d. 30.11.2021 af sende Digital Post fra Region Syddanmark.

2. Integrationen må baseres på den eksisterende software der har en lange række integrationer til 3. parts systemer

3. Integrationsdelen til den nationale NgDP løsning kræver indgående kendskab til den eksisterende Booking / NemSMS løsning, 3. parts systemer samt det nuværende og kommende EPJ System i Region Syddanmark.

4. . Det er grundet licensvilkår ikke en opgave, som kan løftes af anden part end Capgemini Danmark A/S, som ejer koden, idet Region Syddanmark ikke har en aftale om udlevering af koden og ret til videreudvikling af koden.

5. Det er en nødvendighed at leverance sker hurtigt af hensyn til tidsplanen i implementering af NgDP-løsning. Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, har foretaget en vurdering af, om der er andre mulige økonomiske aktører, der kan levere ydelsen til regionen. Dette er dog ikke muligt grundet licensforhold, idet koden ikke kan hjemtages og videregives til tredjepart. Endvidere vurderer regionen, at der grundet kompetencebehov i fht. teknisk forståelse og systemforståelse ikke er andre end Capgemini Danmark A/S, der har teknisk formåen til at løse opgaven. Det er derfor ikke muligt at tildele opgaven til andre end Capgemini Danmark A/S

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Capgemini Danmark A/S
CVR-nummer: 25606965
Postadresse: Delta Park 40
By: Vallensbæk Strand
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2665
Land: Danmark
Internetadresse: https://www.capgemini.com/dk-en/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 922 548.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 922 548.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: Vejle
Postnummer: 2100
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7 stk. 3. Det fremgår heraf:

I tilfælde hvor ordregiveren forud for en kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Samme frist gælder ved indbringelse for domstolene, jf. § 7 stk. 6.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2021

Send til en kollega

0.047