23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 197-513894
Offentliggjort
11.10.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen

Markedsdialog i forbindelse med nyt PPR system til Københavns Kommune


Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Tarp Petersen og Carsten Duedahl
E-mail: jk7a@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/164868628.aspx
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog i forbindelse med nyt PPR system til Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune ønsker som led i en forestående udbudsproces at afsøge markedet for fagsystemer på PPR-området (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) til afløsning af Børne- og Ungdomsforvaltningens nuværende system, Kingo. Vi ønsker kun at kigge på systemer, som allerede er sat i drift i flere kommuner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Løsningen skal fungere som en kombination af journaliseringssystem og samarbejdsværktøj mellem forskellige faggrupper i Københavns Kommune. Løsningen skal anvendes i sager inden for støtteområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningens Tværfaglige Support ("TS" - svarer til PPR i andre kommuner) og Center for Specialundervisning for Voksne ("CSV"), som er en selvstændig tværgående enhed svarende til andre kommuners kommunikationscentre/specialundervisningscentre, se evt. csv.kk.dk.

Der vil være tale om to separate installationer af samme system. Installationerne skal håndteres som en del af den samme kontrakt. TS og CSV har hver deres borgere og medarbejdere med forskellige arbejdsgange, da tilbuddene til borgerne er forskellige. Funktionelt er behovene ift. standard-løsning meget sammenfaldende for TS og CSV, men der vil også blive behov for forskellige specialtilpasninger til enten TS eller CSV. Vi forventer, at specialudvikling kommer til at forløbe agilt.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/01/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/10/2021

Send til en kollega

0.062