23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 201-523563
Offentliggjort
15.10.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(15.10.2021)
Axlab A/S
Vedbæk

Indkøb af AS410 Auto Slide Preparation System


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: morten.oestergaard@stab.rm.dk
Telefon: +45 24851449
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af AS410 Auto Slide Preparation System.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af automatisk skæringsmaskine (AS410 Auto Slide Preparation System).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7.20 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af automatisk skæringsmaskine (AS410 Auto Slide Preparation System)

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Serviceoptioner

Uddannelsesoptioner

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Patologi, Aarhus Universitetshospital, ønsker at anskaffe 1. stk. fuldautomatiseret mikrotom (Automatisk Skæremaskine AS 410), inklusiv udstyrsafhængige forbrugsvarer og service fra Axlab A/S, for at kunne efterleve de politisk bestemte svartidskrav på området. Der er således blandt andet behov for at kunne skære kontroller natten over. Det betyder, at udstyret automatisk skal kunne aflæse stregkoder på blokke og printe stregkoder på glas. Desuden skal udstyret automatisk kunne detektere positionen af blokken og automatisk tilpasse snitfladen så skærevinklen bliver optimal. Derudover skal systemet automatisk kunne trimme og skære snit på blokkene, placere snit på glas og kvalitets kontrollere snittene. Endelig skal udstyret kunne håndtere flere glas pr. blok samt kobles på patologisystemet.

Ordregiver agter grundet ovenstående at indgå kontrakt med Axlab A/S om levering af 1. stk. Automatisk Skæremaskine AS 410, da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudslovens §80, Stk. 3, nr. 2 idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Der findes ikke, ifølge Region Midtjyllands markedsafdækning, andre aktører på markedet, som har et fuldautomatiseret mikrotom kommercielt tilgængeligt pr. dags dato.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/10/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Axlab A/S
By: Vedbæk
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 7.20 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilagtil Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2021

Send til en kollega

0.094