23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 204-532810
Offentliggjort
20.10.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Odense Kommune

Økonomiopfølgningssystem (indberetnings-, konsoliderings- og prognoseværktøj)


Odense Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Kibsgaard Kristensen
E-mail: laik@odense.dk
Telefon: +45 23626900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.odense.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Økonomiopfølgningssystem (indberetnings-, konsoliderings- og prognoseværktøj)

Sagsnr.: 88.00.00-G01-128-20
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Odense Kommune påtænker at udbyde et indberetnings-, konsoliderings- og prognoseværktøj/system.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Systemet skal fungere som et integreret indberetnings-, konsoliderings- og prognoseværktøj til økonomiopfølgning, herunder indberetning og udarbejdelse af forventet regnskab, konsolidering af data til brug for afrapportering til administrativt og politisk niveau samt automatiserede prognoser. Systemet skal generelt bidrage til en effektiv it-systemunderstøttelse af ordregivers økonomistyring. Systemet skal indeholde integrationer til ordregivers it-miljø. Tilbuddet skal desuden indeholde tilknyttede ydelser omfattende implementering, uddannelse, dokumentation, driftsafvikling, support, vedligeholdelse og samarbejde om videreudvikling.

Systemet skal understøtte samtlige ordregivers enheder og institutioner. I bilag 2 pkt. 2 er ordregi-vers organisering og kapacitet beskrevet. Herunder har ordregiver i bilag 2 pkt. 2.3. estimeret det forventede antal brugere af Systemet. Estimeringen er foretaget på baggrund af eksisterende forhold med de forudsætninger, som kendes på udbudstidspunktet, og de estimerede antal er ikke bindende for ordregiver. Tilbudsgiver skal på denne baggrund afgive priser på tilrådighedsstillelse af Systemet uden begrænsninger på antallet af ordregiver (en kommunelicens).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Drift / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Forlængelse af kontrakt hhv. options år 1, 2 og 3

Option 2: Uddannelse for decentrale indberettere

Option 3: Uddannelse for brugere med læseadgang

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i delaftaler med henblik på at opnå de muligheder for transaktionsomkostningsminimering og stordriftsfordele der ligger i at samle hele kontrakten ved én leverandør.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 181-468294
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Efter ansøgningsfristen har ordregiver modtaget blot 1 ansøgning om prækvalifikation. Da ordregiver ønsker en konkurrencesituation i tilbudsfasen, ser vi os desværre nødsaget til at annullere udbuddet på grund af utilstrækkelig konkurrence. Ordregiver vil umiddelbart efter annullation foretage en afklaring af, hvorvidt og hvordan behovet kan konkurrenceudsættes med deltagelse af flere virksomheder.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

Send til en kollega

0.063