23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 211-553212
Offentliggjort
29.10.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Vindere

(29.10.2021)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby

Cyklotron

(22.12.2021)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby

Cyklotron


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Freiesleben Petersen
E-mail: kafre@dtu.dk
Telefon: +45 45252525
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Cyklotron

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31643000 Partikelacceleratorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

DTU Sundhed ønsker at købe en cyklotron til isotopproduktion med beamline, targets og solid target system.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 13 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
31600000 Eludstyr
31640000 Maskiner og apparater med selvstændig funktion
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DTU Sundhed ønsker at købe en cyklotron til isotopproduktion med beamline, targets og solid target system, herunder:

1 (en) GE PETtrace 890 cyklotron til isotopproduktion

1 (en) Beamline til ovenstående

4 (fire) styk selvafskærmede F-18 targets til ovenstående

1 (et)Solid target system til ovenstående med automatisk overførsel af targets til og fra hotcell og integreret betjening fra cyklotronens software.

Installation, kommissionering og bruger-uddannnelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

DTU Sundhedsteknologis Hevesy Laboratori producerer rutinemæssigt radioaktive isotoper til brug i unikke lægemidler, der sælges i Danmark og udland til nulearmedicinsk diagnostik og terapi. Til dette formål benyttes en allerede installeret GE PETtrace cyklotron fra GE Healthcare Danmark A/S, der blev installeret i 2003. Stigende udnyttelse i både rutine og forskning og øgede krav til strålehygiejnisk sikkerhed gør det nødvendigt med en tilsvarende cyklotron til supplement af den nuværende.

Det er nødvendigt, at de to cyklotroner er identiske. Det skyldes flere forhold. Den eksisterende og den nye cyklotron skal kunne køre samtidigt, betjenes af de samme operatører og udnytte eksakt samme beam energi, beam strøm, targetmaterialer og targetsystemer. Produktioner fra den nye cyklotron skal kunne indgå samtidigt eller alternerende med den nuværende. Der kan på grund af lægemiddelkrav og GMP ikke accepteres afvigende eller dobbelte standarder for de cyklotronradionuklider, der indgår i vores standard lægemidler. Produktionerne gennemføres under stort tidspres (kort halveringstid) og af ganske få personer enten sent om aftenen eller meget tidligt om morgenen.

Anvendelse af to ens cyklotroner giver også den nødvendige styrkelse i forsyningssikkerhed

og forsyningskapacitet. Det vil ikke være realistisk i disse vagt-situationer at have dobbelt bemanding med operatører med kendskab til hver deres cyklotron type. Det to cyklotroner skal derfor i ordets egentlige betydning være interoperable, og isotop-produkterne skal være frit blandbare. Interoperabiliteteten er ligeledes afgørende for personalets og produktets sikkerhed. Specielt ønskes en ny cyklotron, hvis F-18 produktion uden yderligere tiltag og på ethvert tidspunkt kan indgå i vores nuværende produktion af F-18 FDG (på markedsføringstilladelse), F-18 FLM ( som del af GMP-produktionskontrakt

med et udenlandsk firma).

Driften af to ikke-ens cyklotroner anses også for meget ressourcekrævende og vil nødvendig kræve en meget kostbar opretholdelse af to sæt vedligeholdelses kompetencer (cyklotron ingeniører) og to sæt unikke reservedele).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25/10/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: GE Healthcare Danmark A/S
CVR-nummer: 26527791
Postadresse: Park Allé 295
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 13 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en kontrakt:

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud):

Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2.

Klage over tildeling af en rammeaftale:

Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

Klage over direkte tildeling:

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien:

Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/10/2021

Send til en kollega

0.047