23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 211-556776
Offentliggjort
29.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

AC Birk - Energnist I/S

Opdateringer

Annullering
(06.12.2021)

Udbuddet er Annulleret - Årsag Økonomi

RUPS anlæg


AC Birk - Energnist I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AC Birk - Energnist I/S
CVR-nummer: 15980907
Postadresse: Uldjydevej 2
By: Herning
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Volder
E-mail: info@volderconsult.dk
Telefon: +45 29606004
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/166172748.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.energnist.dk/
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://permalink.mercell.com/166172748.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/166172748.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

RUPS anlæg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31682530 Nødstrømsforsyninger
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

2 MW nødstrømsanlæg af typen (RUPS)

Tryk her https://permalink.mercell.com/166172748.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31127000 Nødstrømsanlæg
31682510 Nødstrømssystemer
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45317200 Elinstallation til transformere
45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
65320000 Drift af elektriske anlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energnist udbyder et Nødstrømsanlæg der sikrer fortsat drift på deres forbrændingsanlæg, i tilfælde af strømsvigt eller fejl på forsyningsnettet.

Derfor udbydes der et Nødstrømsanlæg på 2 MW af typen (RUPS) Roterende UPS-anlæg.

Anlægget skal bygges op med batteri backup, der leverer 2 MW i 15 Minutter.

Anlægget skal bygges ind i 10 KV forsynings nettet.

Der indgår omlægning af 10 KV kabler samt arbejde på koblingstavler i udbuddet.

Leverandøren skal projektere, levere og idriftsætte det komplette anlæg.

Herunder RUPS, Tavler, Koblingstavler før/efter RUPS samt Bypass Tavle.

10 KV-forsynings kabler skal etableres mellem tavlerum og nødstrøms anlæg.

Alt teknik placeres i ryddet område der er dedikeret til formålet.

Området har den nødvendige bæreevne til at bære anlæg inkl.. Batterier.

Leverandøren står for ind baksning af udstyret.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 17/12/2021
Slut: 03/10/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der ønskes optioner på Serviceaftale og Reservedels pakke

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/01/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/10/2021

Send til en kollega

0.078