23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 213-563036
Offentliggjort
03.11.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(03.11.2021)
Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C

Tilpasning af telemedicinsk infrastruktur


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Olof Palmes Allé 36
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Jakob Johansson
E-mail: Lars.Jakob.Johansson@rm.dk
Telefon: +45 21395156
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5d404293-5ea4-4c4a-9428-21481c6776bf/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tilpasning af telemedicinsk infrastruktur

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tilpasning af telemedicinsk infrastruktur

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland ønsker at tilpasse den telemedicinske infrastruktur, således at den understøtter landets kommuners udvikling af en gateway. Tilpasningen sker til brug for den kommunale indsats under henholdsvis serviceloven og sundhedsloven. Indsatsen vedrører ikke nødvendigvis telemedicinske forløb, men den konkrete udvikling af infrastrukturen er generisk og vil kunne anvendes af regionen i forbindelse med leveringen af Infrastrukturen eller en kommunal/regional indsats, hvori telemedicin anvendes.

Konkret består tilpasningerne i ændring eller tilføjelse af kode til allerede eksisterende komponenter (dele) af infrastrukturen.:

- FHIR profilering

- Snitflade til indberetninger

- Snitflade til udlevering af data

- Opdateret sikkerhedsmodel

I forbindelse med udviklingen vil dele af infrastrukturen blive deaktiveret i den instans, der anvendes som gateway for landets kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontraktværdien kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt, idet løsningsforslaget ikke indeholder en prisangivelse. Prisen vil være en del af det endelige løsningsforslag, der dog skal bestilles senest 5 dage efter regionens modtagelse, hvorfor proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud ikke kan følges inden accept. Derfor offentliggøres bekendtgørelsen allerede nu.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ændringen foretages med hjemmel i udbudslovens § 179. Tilpasningerne som beskrevet under afsnit II.2.4 er forudsat i kontrakten, idet:

- tilpasningerne bl.a. vedrører snitflader, der tillader deling i af data i hele sundhedssektoren

- tilpasningerne er generiske og derfor vil kunne anvendes af regionen i forbindelse med levering og forvaltning af infrastrukturen eller i forbindelse med leveringen af kommunale/

regionale ydelser, hvori telemedicin anvendes

- der er tale om udvikling af allerede eksisterende komponenter

Tilpasningerne sker på baggrund af timepriser, der er en del af den udbudte og indgåede aftale om levering, vedligeholdelse, drift og videreudvikling af infrastrukturen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/10/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Systematic A/S
CVR-nummer: 78834412
Postadresse: Søren Frichs Vej 39
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/10/2021

Send til en kollega

0.062