23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 215-564477
Offentliggjort
05.11.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Vindere

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Sønderborg Kommune

(21.12.2022)
AVDAN A/S
Vrøndingvej 2
8700 Horsens

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Høje-Taastrup Kommune

(21.12.2022)
Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Undervisningsministeriet

(21.12.2022)
AV CENTER København A/S
Søndre Ringvej 39
2605 Brøndby

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice

(21.12.2022)
Best-AV A/S
Fabriksparken 14
2600 Glostrup

SKI's indrapportering af Konkret indkøb fra Det Kongelige Teater Og Kapel

(19.04.2023)
ATEA A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup

SKI's indrapportering af Konkret indkøb fra Det Kongelige Teater Og Kapel

(19.04.2023)
RICOH DANMARK A/S
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand

SKI's indrapportering af Konkret indkøb fra Det Kongelige Teater Og Kapel

(19.04.2023)
NORDIC RENTALS A/S
Helge Nielsens Alle 5
8723 Løsning

SKI's indrapportering af Konkret indkøb fra Det Kongelige Teater Og Kapel

(19.04.2023)
ATEA A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup

SKI's indrapportering af Konkret indkøb fra Det Kongelige Teater Og Kapel

(19.04.2023)
Nordic Pro Audio ApS
Hvidsværmervej 143
2610 Rødovre

SKI's indrapportering af Konkret indkøb fra Det Kongelige Teater Og Kapel

(26.09.2023)
COMM2IG A/S
Kokkedal Industripark 104
2980 Kokkedal

SKI's indrapportering af Konkret indkøb fra Det Kongelige Teater Og Kapel

(26.09.2023)
LIGHT PARTNER ApS
Nr. Lindvej 30 Lind
7400 Herning

SKI's indrapportering af Konkret indkøb fra Det Kongelige Teater Og Kapel

(26.09.2023)
Best-AV A/S
Fabriksparken 14
2600 Glostrup

SKI's indrapportering af Konkret indkøb fra Det Kongelige Teater Og Kapel

(26.09.2023)
AVDAN A/S
Vrøndingvej 2
8700 Horsens

SKI's indrapportering af Konkret indkøb fra Det Kongelige Teater Og Kapel

(26.09.2023)
GOBO A/S
Rudolfgårdsvej 1D
8260 Viby J

Opdateringer

Rettelse
(07.10.2022)

VI.4.3)
I stedet for:
Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer).
Læses:
Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om kontraktindgåelse, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer).

AV-Løsninger


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Adam Goslett
E-mail: add@ski.dk
Telefon: +45 25230392
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ski.dk/videnssider/sog-om-optagelse-pa-02-70-av-losninger/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ski.dk/videnssider/sog-om-optagelse-pa-02-70-av-losninger/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ski.dk/videnssider/sog-om-optagelse-pa-02-70-av-losninger/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

AV-Løsninger

Sagsnr.: 02.70
II.1.2) Hoved-CPV-kode
32300000 Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder hermed et dynamisk indkøbssystem for AV-løsninger og accessoriske varer og ydelser (02.70 AV-løsninger).

AV-løsninger defineres som nyt eller brugt AV-udstyr og accessoriske produkter og/eller ydelser, der kan anvendes i et eller flere sammenhængende systemer. AV-udstyr defineres som hardware og/eller software, der producerer/fremviser/afspiller lyd, lys, billeder og/eller video. Det fremgår af udbudsmaterialets bilag C hvilke produkter og ydelser, der kan anskaffes i systemet.

Det dynamiske indkøbssystem indeholder to kategorier (angivet som delaftaler under afsnit II.2)

En ansøger kan vælge at anmode om optagelse i en eller begge kategorier og optagelse sker separat for hver kategori.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 180 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

AV-løsninger

Delkontraktnr.: Kategori 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30231300 Dataskærme
30231310 Fladskærme
30231320 Pegeskærme
30237240 Webkamera
32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
32321000 Fjernsynsprojektionsudstyr
32322000 Multimedia-udstyr
32323000 Videomonitorer
32324000 Fjernsynsmodtagere
32321100 Film- og videoudstyr
32321200 Av-udstyr
32321300 Av-materialer
32324300 Fjernsynsudstyr
32330000 Optagere og gengivere til lyd og video
32340000 Mikrofoner og højttalere
32350000 Dele til lyd- og videoudstyr
39190000 Tapet og anden vægbeklædning
48500000 Programpakke til kommunikations- og multimedieformål
48515000 Programpakke til videokonferencer
48521000 Programpakke til redigering af musik eller lyd
50300000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
51300000 Installation af kommunikationsudstyr
51310000 Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg
51312000 Installation af fjernsynsapparatur
51314000 Installation af videoanlæg
51313000 Installation af lydtekniske anlæg
51610000 Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg
38651000 Kameraer
38652000 Filmprojektorer
38652100 Projektorer
19212300 Lærred
44523000 Hængsler, beslag og fittings
32510000 Trådløst telekommunikationssystem
72591000 Udarbejdelse af serviceaftaler
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
71313200 Rådgivning i forbindelse med lydisolation og rumakustik
39130000 Kontormøbler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Systemet indeholder to indkøbskategorier ”Kategori 1 - Omkostninger” (herefter Kategori 1) og ”Kategori 2 – Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Begge kategorier omfatter anskaffelse af ”AV-løsninger”. Den sortimentsmæssige genstand er således identisk for systemets to kategorier, men adskiller sig ved at opfylde forskelige indkøbsbehov.

I indkøbskategorien Kategori 1 kan der indkøbes AV-løsninger, (ydelser og produkter) på baggrund af tildelingskriteriet ”Omkostninger”. Der foretages en tilbudsevaluering af omkostningerne forbundet med det konkrete indkøb – eksempelvis omkostninger til energiforbrug, kurser, levering, mv.

Ved AV-løsninger forstås nyt eller brugt AV-udstyr og accessoriske produkter og/eller ydelser, der kan anvendes i et eller flere sammenhængende systemer. Ved AV-udstyr forstås hardware og/eller software, der producerer/fremviser/afspiller lyd, lys, billeder og/eller video.

Nedenstående 16 hovedproduktgrupper af AV-udstyr kan anskaffes (køb, leje eller leasing) som selvstændige produkter på systemet, hvorimod alle accessoriske produkter og/eller ydelser, som eksempelvis akustikplader, tekniske møbler, systemprogrammering, software, serviceydelser mv. alene kan anskaffes i systemet, hvis dette indgår i anskaffelsen af en AV-løsning (systemløsning), hvori et eller flere produkter fra nedenstående hovedproduktgrupper indgår:

1. Projektorer

2. Skærme (LED, LCD og digitale pyloner)

3. Interaktive display

4. Lydudstyr (f.eks. højtalere, mikrofoner og teleslynger)

5. Udstyr til streaming og online videomøder (f.eks. codecs og kameraer)

6. Lærreder

7. Kameraer

8. Beslag og standere

9. Styresystemer (f.eks. controllere, betjeningspaneler og styreenheder)

10. Trådløst præsentationsudstyr

11. Installationsmateriel (f.eks. kabler, rack og kanal)

12. Signalbehandlingsenheder (f.eks. switches, scalere, mixere, DSP, transmittere, splitter, mv.)

13. Service-, installation- og bortskaffelsesydelser af AV-løsninger samt kurser og rådgivning vedr. AV-løsninger

14. Digital møderumsskiltning

15. Informationssystemer

16. Lysudstyr (f.eks. videolys, rig og kraner)

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: TCO-evaluering / Vægtning: 100 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 708 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

SKI forbeholder sig retten til at forlænge systemets varighed via en bekendtgørelse herom jf. udbudslovens § 107.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte kategorier er et udtryk for SKI 's vurdering, baseret på SKI’s markedskendskab, af den højest mulige omsætning af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid i kategorien, og som ikke anses for klart usandsynligt, jf. nærmere herom i afsnit VI.3). Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

AV-løsninger

Delkontraktnr.: Kategori 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30231300 Dataskærme
30231310 Fladskærme
30231320 Pegeskærme
30237240 Webkamera
32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
32321000 Fjernsynsprojektionsudstyr
32322000 Multimedia-udstyr
32323000 Videomonitorer
32324000 Fjernsynsmodtagere
32321100 Film- og videoudstyr
32321200 Av-udstyr
32321300 Av-materialer
32324300 Fjernsynsudstyr
32330000 Optagere og gengivere til lyd og video
32340000 Mikrofoner og højttalere
32350000 Dele til lyd- og videoudstyr
39190000 Tapet og anden vægbeklædning
48500000 Programpakke til kommunikations- og multimedieformål
48515000 Programpakke til videokonferencer
48521000 Programpakke til redigering af musik eller lyd
50300000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
51300000 Installation af kommunikationsudstyr
51310000 Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg
51312000 Installation af fjernsynsapparatur
51314000 Installation af videoanlæg
51313000 Installation af lydtekniske anlæg
51610000 Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg
38651000 Kameraer
38652000 Filmprojektorer
38652100 Projektorer
19212300 Lærred
44523000 Hængsler, beslag og fittings
32510000 Trådløst telekommunikationssystem
72591000 Udarbejdelse af serviceaftaler
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
71313200 Rådgivning i forbindelse med lydisolation og rumakustik
39130000 Kontormøbler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Systemet indeholder to indkøbskategorier ”Kategori 1 - Omkostninger” (herefter Kategori 1) og ”Kategori 2 – Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Begge kategorier omfatter anskaffelse af ”AV-løsninger”. Den sortimentsmæssige genstand er således identisk for systemets to kategorier, men adskiller sig ved at opfylde forskelige indkøbsbehov.

I indkøbskategorien Kategori 2 kan der indkøbes AV-løsninger, (ydelser og produkter) på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Der foretages en tilbudsevaluering af den tilbudte AV-løsnings pris/omkostninger og den tilbudte AV-løsnings kvalitet i de tilfælde, hvor indkøbsbehovet ikke kan opfyldes ved brug af mindstekrav i Kategori 1.

Ved AV-løsninger forstås nyt eller brugt AV-udstyr og accessoriske produkter og/eller ydelser, der kan anvendes i et eller flere sammenhængende systemer. Ved AV-udstyr forstås hardware og/eller software, der producerer/fremviser/afspiller lyd, lys, billeder og/eller video.

Nedenstående 16 hovedproduktgrupper af AV-udstyr kan anskaffes (køb, leje eller leasing) som selvstændige produkter på systemet, hvorimod alle accessoriske produkter og/eller ydelser, som eksempelvis akustikplader, tekniske møbler, systemprogrammering, software, serviceydelser mv. alene kan anskaffes i systemet, hvis dette indgår i anskaffelsen af en AV-løsning (systemløsning), hvori et eller flere produkter fra nedenstående hovedproduktgrupper indgår:

1. Projektorer

2. Skærme (LED, LCD og digitale pyloner)

3. Interaktive display

4. Lydudstyr (f.eks. højtalere, mikrofoner og teleslynger)

5. Udstyr til streaming og online videomøder (f.eks. codecs og kameraer)

6. Lærreder

7. Kameraer

8. Beslag og standere

9. Styresystemer (f.eks. controllere, betjeningspaneler og styreenheder)

10. Trådløst præsentationsudstyr

11. Installationsmateriel (f.eks. kabler, rack og kanal)

12. Signalbehandlingsenheder (f.eks. switches, scalere, mixere, DSP, transmittere, splitter, mv.)

13. Service-, installation- og bortskaffelsesydelser af AV-løsninger samt kurser og rådgivning vedr. AV-løsninger

14. Digital møderumsskiltning

15. Informationssystemer

16. Lysudstyr (f.eks. videolys, rig og kraner)

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 472 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

SKI forbeholder sig retten til at forlænge systemets varighed via en bekendtgørelse herom jf. udbudslovens § 107.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 35
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte kategorier er et udtryk for SKI 's vurdering, baseret på SKI’s markedskendskab, af den højest mulige omsætning af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid i kategorien, og som ikke anses for klart usandsynligt, jf. nærmere herom i afsnit VI.3). Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

N/A

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger pr. kategori:

I ESPD'et for kategori 1 skal der angives følgende oplysninger:

• Under ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlede årsomsætning for hvert af de tre seneste disponible regnskabsår.

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres ansøgers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem ansøgers samlede egenkapital og ansøgers samlede aktiver.

I ESPD'et for kategori 2 skal der angives følgende oplysninger:

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres ansøgers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem ansøgers samlede egenkapital og ansøgers samlede aktiver.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Yderligere informationer om opfyldelse af egnethedskravene vedrørende økonomisk og finansiel formåen fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 6.2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen pr. kategori:

De økonomiske og finansielle egnethedskrav for Kategori 1:

• Ansøger skal i de tre seneste disponible regnskabsår have en samlet omsætning på minimum DKK 10 mio. pr. regnskabsår eksklusive moms.

Og

• Ansøger skal i de tre seneste disponible regnskabsår have en soliditetsgrad på minimum 15 % pr. regnskabsår.

De økonomiske og finansielle egnethedskrav for Kategori 2:

• Ansøger skal i de tre seneste disponible regnskabsår have en soliditetsgrad på minimum 15 % pr. regnskabsår.

Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgers regnskabsaflæggelse på tidspunktet for ansøgningsfristen.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes ansøgers samlede årsomsætning som summen af årsomsætningen i sammenslutningen. Såfremt ansøger baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes samlet omsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøgers soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingen af en leveringskontrakt på baggrund af et konkret indkøb fra en kunde i systemet skal tilbudsgiveren, som kunden har til hensigt at tildele leveringskontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD vedr. økonomisk og finansiel formåen er korrekte.

Når kunden forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

• Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra de tre seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste årlige samlede omsætning og soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

Eller

• Såfremt omsætningen ikke fremgår af årsregnskabet, kan omsætningen dokumenteres via en erklæring på tro og love om, at den i ESPD’et anførte årlige omsætning og/eller soliditetsgrad for de tre seneste disponible regnskabsår er korrekte, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiveren.

Yderligere informationer om opfyldelse af egnethedskravene vedrørende økonomisk og finansiel formåen fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 6.2.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD’et med angivelse af følgende oplysninger: Én relevant reference med en værdi af minimum 100.000 DKK og som vedrører levering af produkter og/eller ydelser inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for ansøgningsfristen.

Ved reference forstås en konkret levering. En rammeaftale anses ikke for at udgøre en konkret levering og opfylder derfor ikke i sig selv kravet. En konkret leveringskontrakt eller leverance baseret på en rammeaftale anses dog for at vedrøre en konkret levering og vil derfor kunne opfylde kravet, hvis leveringskontrakten/leverancen i øvrigt opfylder betingelserne, som er beskrevet nedenfor.

Ved relevant reference forstås opgaver/leveringer hvori et eller flere produkter og/eller ydelser fra nedenstående liste indgår:

1. Projektorer

2. Skærme (LED, LCD og digitale pyloner)

3. Interaktive display

4. Lydudstyr (f.eks. højtalere, mikrofoner og teleslynger)

5. Udstyr til streaming og online videomøder (f.eks. codecs og kameraer)

6. Lærreder

7. Kameraer

8. Beslag og standere

9. Styresystemer (f.eks. controllere, betjeningspaneler og styreenheder)

10. Trådløst præsentationsudstyr

11. Installationsmateriel (f.eks. kabler, rack og kanal)

12. Signalbehandlingsenheder (f.eks. switches, scalere, mixere, DSP, transmittere, splitter, mv.)

13. Service-, installation- og bortskaffelsesydelser af AV-løsninger samt kurser og rådgivning vedr. AV-løsninger

14. Digital møderumsskiltning

15. Informationssystemer

16. Lysudstyr (f.eks. videolys, rig og kraner)

Kontrakten/leveringen, som ansøger angiver som reference, kan være startet tidligere end 3 år før ansøgningsfristen og/eller løbe videre efter ansøgningsfristen, men der kan alene lægges vægt på den del af kontrakten, der er udført inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. Ansøger skal derfor alene beskrive og angive værdien for den del, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. Ansøger står ved sin erklæring i ESPD’et inde for, at der alene er beskrevet og angivet værdien for den del af kontrakten, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen.

I referencen angives en start- og slutdato for kontrakten. Hvis en kontrakt/levering eksempelvis vedrører leveringer over flere dage, skal der som startdato anføres første leveringsdag og som slutdato anføres datoen, hvor den sidste levering/installation blev gennemført. Referencen skal vedrøre en eller flere leveringer i henhold til én ordre/bestilling eller en leveringskontrakt, der er gennemført inden for de seneste tre år før ansøgningsfristen.

I referencen angives modtageren, dvs. kundens navn.

I referencen angives en kort beskrivelse af leverancen med angivelse af, hvilken/hvilke hovedproduktgruppe(r), jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.4), der er indeholdt i leverancen. SKI opfordrer ansøger til at holde beskrivelsen kortfattet og præcis.

Referencens værdi angives for de opgaver, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen.

Samme reference kan anvendes til ansøgning i begge kategorier.

SKI forbeholder sig retten til at rette henvendelse til ansøger eller modtageren af referencens levering med henblik på at kontrollere en references rigtighed, hvis der er angivet oplysninger, der giver SKI anledning til tvivl.

Yderligere informationer om opfyldelse af egnethedskravene vedrørende teknisk og faglig formåen fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 6.3.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

Som mindstekrav kræves én relevant reference med en værdi af minimum 100.000 DKK og som vedrører levering af produkter og/eller ydelser inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for ansøgningsfristen. én relevant reference vedrørende levering af produkter eller ydelser inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for ansøgningsfristen.

Referencen skal vedrører opgaver/leveringer hvori et eller flere produkter og/eller ydelser fra nedenstående liste indgår:

1. Projektorer

2. Skærme (LED, LCD og digitale pyloner)

3. Interaktive display

4. Lydudstyr (f.eks. højtalere, mikrofoner og teleslynger)

5. Udstyr til streaming og online videomøder (f.eks. codecs og kameraer)

6. Lærreder

7. Kameraer

8. Beslag og standere

9. Styresystemer (f.eks. controllere, betjeningspaneler og styreenheder)

10. Trådløst præsentationsudstyr

11. Installationsmateriel (f.eks. kabler, rack og kanal)

12. Signalbehandlingsenheder (f.eks. switches, scalere, mixere, DSP, transmittere, splitter, mv.)

13. Service-, installation- og bortskaffelsesydelser af AV-løsninger samt kurser og rådgivning vedr. AV-løsninger

14. Digital møderumsskiltning

15. Informationssystemer

16. Lysudstyr (f.eks. videolys, rig og kraner)

Yderligere informationer om opfyldelse af egnethedskravene vedrørende teknisk og faglig formåen fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 6.3.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ved kundens køb på det dynamiske indkøbssystem vil der blive indgået en leveringskontrakt mellem kunden og leverandøren, der regulerer leverandørens forpligtelser overfor kunden. Som bilag til leveringsaftalen vil der være en trepartsaftale, der indgås mellem leverandøren, kunden og SKI, og som indeholder en regulering af leverandørens forpligtelser overfor SKI, herunder om rapportering og opkrævning af betaling fra kunden til SKI. Rapporteringen er af betydning for SKI’s løbende monitorering af omsætningen på systemet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/12/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Ansøger må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD.

2) Hvis ansøger støtter sig på støttende enheder, skal disse enheder aflevere støtteerklæring eller anden dokumentation, der dokumenterer, at ansøger faktisk råder over disse enheders formåen. Dokumentationen skal afleveres sammen med ansøgningen om optagelse i systemet i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2.

3) SKI afholder informations- og spørgemøde for interesserede ansøgere torsdag den 11. november 2021 kl. 12.30-14.30, jf. nærmere oplysninger herom i udbudsbetingelsernes punkt 9.1.1.

4) SKI forbeholder sig ret til at udbyde kontrakter, rammeaftaler eller dynamiske indkøbssystemer med et sammenfaldende sortiment, som dette dynamiske indkøbssystem (02.06), så længe det ikke forfølger et usagligt formål.

5) SKI’s abonnenter, anført i bilag B.1 og B.2, kan benytte det dynamiske indkøbssystem frivilligt, og har således en ret – men ikke en pligt – til at anvende systemet. Det bemærkes, at offentlige ordregivere, der tegner abonnement hos SKI efter offentliggørelse af denne bekendtgørelse - efter aftale med SKI - vil kunne få adgang til nærværende dynamiske indkøbssystem. SKI vil sikre, at offentliggørelse af nye ordregivere/abonnenter/kunder i systemet sker i overensstemmelse med udbudslovens regler.

6) Hvis ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget.

Ad II.2.9): Antal ansøgere er angivet som specifikke tal i begge kategorier. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning, men at der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet.

Værdien angivet i afsnit II.1.5) og II.2.14) er et udtryk den højest mulige omsætning i systemet, baseret på SKI’s markedskendskab, som ikke anses for klart usandsynligt. SKI har i estimatet bl.a. inddraget den forventede økonomiske konsekvens af en øget samfundsdigitalisering, herunder det øget behov for AV-udstyr til hjemmearbejdspladser som følge af COVID-19, samt en forventet øget anvendelse af systemet og derved en øget omsætning som følge af en løbende tilgang af et bredt felt af store og små markedsaktører med nye, innovative produkter og ydelser. SKI har videre estimeret den skønnede værdi af de kontrakter, der bliver tildelt i det dynamiske indkøbssystems varighed på ti år ud fra forventningen om, at der er tale om et marked i vækst. Der er dog samtidig tale om et marked i hastig udvikling, ligesom SKI introducerer en ny indkøbsmetode på området. Skønnet er derfor behæftet med en vis usikkerhed, men repræsenterer samtidig SKI’s bedste saglige skøn - på tidspunktet for offentliggørelsen af denne bekendtgørelse. Det samlede estimat og fordelingen i de to kategorier er udtryk for den forventede højeste anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems varighed. Årligt forventes omsætningen i systemet være ca. 70 mio. DKK. Hvis SKI vælger at ændre det dynamiske indkøbssystems varighed i medfør af udbudslovens § 107, vil SKI i samme forbindelse justere de estimerede værdier.

Ad IV.2.2): Systemet åbnes for behandling af ansøgninger igen den 1. januar 2021. Ansøgninger om optagelse i systemet som fremsendes efter den 12. januar 2021, vil blive behandlet i løbet af 10 arbejdsdage, medmindre særlige forhold gør sig gældende jf. udbudslovens § 105, stk. 4 og 5, hvorefter fristen for behandling kan forlænges til 15 arbejdsdage.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2021

Send til en kollega

0.046