23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 215-565479
Offentliggjort
05.11.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Indkøb af Film Array meningitpanel - FilmArray Torch 1 system

(05.11.2021)
bioMerieux Danmark ApS
Lautruphøj 1-3
2650 Ballerup

Indkøb af Film Array meningitpanel - FilmArray Torch 1 system


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Svenningsen
E-mail: fsv@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af Film Array meningitpanel - FilmArray Torch 1 system

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af 1 stk. FilmArray Torch 1 system inkl. apparaturafhængige forbrugsvarer og service i udstyrets levetid.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter anskaffelse af 1 stk. FilmArray Torch 1 system inkl. apparaturafhængige forbrugsvarer og service i udstyrets levetid.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Klinisk Mikrobiologisk afdeling ønsker at anskaffe et FDA, IVD-godkendt fuldautomatiseret instrument som kører syndromic panel baseret på multiplex PCR. Anskaffelsen skal være inklusiv service og apparaturafhængige forbrugsvarer.

Der ønskes et fuldautomatiseret system med en forventet prøvekapacitet på 20 prøver pr. måned, som vil variere afhængig af sæsonen, der kan imødekomme afdelingens behov og nedbringe svartiden på prøveresultater. En hurtig og bred testning vil sandsynligvis forkorte tiden til afklaring af en mulig infektionsdiagnose. Hos den akutte bevidsthedspåvirkede, febrile patient bidrager Filmarray også til differentialdiagnostiske overvejelser, og forsinker herved ikke andre diagnostiske tiltag. Afdelingen har et konkret ønske om at målrette antiviral eller antibakteriel behandling og forhindre unødvendig behandling og isolation, men samtidig forhindre spredning af smitsomme sygdomme som meningokokker ved korrekt og rettidig isolation. Den hurtige afklaring i diagnosen giver også mulighed for tidligere indsnævring/seponering af antibiotikabehandling.

Der findes ifølge Klinisk Mikrobiologisk afdeling ikke andre aktører på markedet på nuværende tidspunkt, som kan levere et FDA, IVD-godkendt fuldautomatiseret instrument som kører syndromic panel baseret på multiplex PCR pr. dags dato.

Det er derfor ordregivers opfattelse at FilmArray Torch 1 system fra leverandør BioMérieux Sweden AB er det eneste apparatur, der tillader FDA, IVD-godkendt fuldautomatisk instrument som kører på syndromic panel baseret på multiplex PCR og kan levere en prøvekapacitet på gennemsnitligt 20 prøver/måneden.

Ordregiver agter grundet ovenstående derfor at indgå kontrakt med BioMérieux Sweden AB om levering af 1 stk. FilmArray Torch 1 system inklusiv service og apparaturafhængige forbrugsvarer, da anskaffelsen er omfattet reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, Stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør.”

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Indkøb af Film Array meningitpanel - FilmArray Torch 1 system

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: bioMerieux Danmark ApS
CVR-nummer: 10062462
Postadresse: Lautruphøj 1-3
By: Ballerup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Kontrakten vil først blive indgået efter udgangen af 10 dage efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse i EU-Tidende, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2. For klagefrister i øvrigt kan der henvises til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for en ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/11/2021

Send til en kollega

0.046