23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 216-569906
Offentliggjort
08.11.2021
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Norlys Holding A/S

EU-udbud af teknikerydelser til anlæg, drift og vedligeholdelse af elforsyningsnettet, Målertekniker og 60 kV El-tekniker


Norlys Holding A/S

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 213-563301)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norlys Holding A/S
CVR-nummer: 25 48 21 90
Postadresse: Tietgensvej 4
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stelys@norlys.dk
Telefon: +45 20858945
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://norlys.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 A/S
CVR-nummer: 25154150
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stelys@norlys.dk
Telefon: +45 20858945
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://norlys.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 Randers A/S
CVR-nummer: 29312435
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stelys@norlys.dk
Telefon: +45 20858945
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://norlys.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af teknikerydelser til anlæg, drift og vedligeholdelse af elforsyningsnettet, Målertekniker og 60 kV El-tekniker

II.1.2) Hoved-CPV-kode
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver har behov for anskaffelse af teknikerydelser inden for målertekniker og 60 kV el-tekniker til hele forsyningsområdet. Udbuddet er delt op i 6 delaftaler. Norlys Holding A/S udbyder Aftalen på vegne af: Norlys Holding A/S, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 48 21 90, N1 A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N CVR-nr. 25 15 41 50, N1 Randers A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N, CVR-nr. 29 31 24 35, der tillige er part på Rammeaftalen. De tre ordregivende enheder kan hver især trække på Rammeaftalen efter behov. Norlys Holding A/S er den ansvarlige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, men Rammeaftalen indgås af alle Parter. Fra aftalestart vil det primært være Norlys Holding A/S og N1 A/S, der trækker på aftalen. N1 Randers A/S træk på aftalen vil udgøre en mindre del af det samlede behov. Det forventes, at det primært på sigt vil være Norlys Holding A/S, der vil trække på aftalen på vegne af alle Partere.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/11/2021
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 213-563301

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.4)
Delkontraktnr.: Delaftale 1
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Nedenstående tekst tilføjes delaftale 1:
I stedet for:
Læses:

De to konditionsmæssige tilbudsgivere, der samlet set opnår højeste point score, vil blive tildelt en rammeaftale til at varetage hele det geografiske forsyningsområde, og betegnes som følgende:

Leverandør nr. 1: Samlet set højeste tildelte score.

Leverandør nr. 2: Samlet set næsthøjeste score.

Der gælder nedenstående omkring fordeling af opgaver under rammeaftalerne:

1. Leverandør nr. 1, tildeles tilnærmelsesvis 80% af de udbudte opgaver i løbet af aftaleperioden, som denne er forpligtet til at udføre i henhold til rammeaftalen.

2. Leverandør nr. 2, tildeles tilnærmelsesvis 20% af de udbudte opgaver i løbet af aftaleperioden, som denne er forpligtet til at udføre i henhold til rammeaftalen.

I tilfælde af at Leverandør nr. 1 ikke har kapacitet til at udføre en tildelt opgave vil opgaven gå videre til Leverandør nr. 2.

Afsnit nummer: II.2.4)
Delkontraktnr.: Delaftale 2, 3 og 4
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Nedenstående tekst tilføjes delaftale 2, 3 og 4:
I stedet for:
Læses:

De tre konditionsmæssige tilbudsgivere pr. delaftale, der samlet set opnår højeste point score, vil blive tildelt en rammeaftale til at varetage hele det geografiske forsyningsområde i den tildelte delaftale.

For hver enkelt delaftale gælder nedenstående omkring fordeling af opgaver under rammeaftalerne:

• Tildeling af mindre opgaver sker ved direkte tildeling af opgaver blandt de 3 leverandører på rammeaftalen i løbet af aftaleperioden jf. nedenstående. Ved mindre opgaver forestås bl.a.

opgaver der kan udføres på under 250 timer. Leverandøren skal forvente, at der vil være kort tid fra tildeling af mindre opgaver til opstart.

Det forventes, at omfanget af mindre opgaver udgør ca. 40% af det samlede forbrug.

Tildeling sker tilnærmelsesvis med følgende fordeling:

Leverandør nr. 1: Samlet set højeste tildelte score. (Tildeles 50% af de mindre opgaver i aftaleperioden)

Leverandør nr. 2: Samlet set anden højeste score. (Tildeles 25% af de mindre opgaver i aftaleperioden)

Leveranødr nr. 3: Samlet set tredje højeste score. (Tildeles 25% af de mindre opgaver i aftaleperioden)

Undtagelse til ovenstående kan udelukkende ske, når Ordregiver har et specifikt behov. I sådanne tilfælde er Ordregiver berettiget til at tildele til den Leverandør, der har de specifikke

kompetencer til at gennemføre den konkrete opgave ud fra bl.a. kompetencematrixen.

I tilfælde at en leverandør ikke har kapacitet til at løse en opgave, vil opgaven gå videre til næste leverandør på rammeaftalen.

• Tildeling af større opgaver sker ved gennemførelse af miniudbud ved fornyet konkurrence blandt de 3 leverandører på rammeaftalen. Ved større opgaver forstås opgaver som udgangspunkt på 250 timer eller derover. Tilbudsgivers tilbudte pris i forbindelse med afgivelse af tilbud ved gennemførelsen af et miniudbud, må ikke overstige Tilbudsgivers max. priser på rammeaftalen.

Beskrivelse af proces for gennemførelse af miniudbud fremgår af, Skabelon, Miniudbudsmateriale, El-teknikerydelser 60 kV Anlæg.

Det forventes, at omfanget af større opgaver udgør ca. 60% af det samlede forbrug.

Der er ingen begrænsning for antallet af delaftaler, Tilbudsgiver kan få tildelt gældende for delaftale 2, 3 og 4.

Afsnit nummer: II.2.4)
Delkontraktnr.: Delaftale 5 og 6
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Nedenstående tekst tilføjes delaftale 5 og 6:
I stedet for:
Læses:

Den konditionsmæssige tilbudsgiver pr. delaftale, der samlet set opnår højeste point score, vil blive tildelt en rammeaftale til at varetage hele det geografiske forsyningsområde i den tildelte delaftale.

Der er ingen begrænsning for antallet af delaftaler, Tilbudsgiver kan få tildelt gældende for delaftale 5 og 6.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.047