23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 217-571298
Offentliggjort
09.11.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Indkøb af 2 stk. AS 410 Auto Slide Preparation System

(09.11.2021)
Axlab A/S
2950 Vedbæk

Indkøb af 2 stk. AS 410 Auto Slide Preparation System


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Svenningsen
E-mail: fsv@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af 2 stk. AS 410 Auto Slide Preparation System

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af 2 stk. AS 410 Auto Slide Preparation System inkl. apparaturafhængige forbrugsvarer og service udstyrets i levetid. Apparaturet er særdeles velegnet til mikrotomi af kontrolsnit (dvs. mange snit fra samme blok). Herudover er apparaturet særdeles velegnet til rutinesnit, hvor der tages et snit pr. blok. Apparaturet kan ydermere sættes op til at mestre mere komplicerede vævsprøver, som eks. Konus og Sentinel Node

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 2 stk. AS 410 Auto Slide Preparation System inkl. apparaturafhængige forbrugsvarer og service udstyrets i levetid.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Patologisk afdeling ønsker at anskaffe 2 stk. AS 410 Auto Slide Preparation System. Anskaffelsen skal være inklusiv service og apparaturafhængige forbrugsvarer.

Der ønskes et apparatur der er velegnet til mikrotomi af kontrolsnit (dvs. mange snit fra samme blok). Herudover ønskes et apparatur der er velegnet til rutinesnit, hvor der tages et snit pr. blok. Apparatur skal kunne sættes op til at mestre mere komplicerede vævsprøver, som eks. Konus og Sentinel Node. Anskaffes apparaturet ikke, vil vi fortsat være bagud med patientprøver og dermed påvirke besvarelsestiderne, hvilket har behandlingsmæssige konsekvenser. Apparaturet skal kunne håndtere ca. 150 rutineblokke dagligt og ca. 3000 pr.md.

Der findes ifølge Patologisk afdeling alene AS 410 Auto Slide Preparation System, der kan opfylde de ovenfor beskrevne krav, og der findes ikke andre aktører på markedet end Axlab A/S på nuværende tidspunkt, som kan levere AS 410 Auto Slide Preparation Systemer, som kan sættes op til at mestre mere komplicerede vævsprøver, som eks. Konus og Sentinel Node og kan håndtere ca. 150 rutineblokke dagligt (3000 pr.md.), samt kontrollere alle IHC analyser. pr. dags dato.

Det er derfor ordregivers opfattelse at AS 410 Auto Slide Preparation System fra leverandør Axlab A/S er det eneste apparatur, der kan sættes op til at mestre mere komplicerede vævsprøver, som eks. Konus og Sentinel Node og kan håndtere ca. 150 rutineblokke dagligt (3000 pr.md.), samt kontrollere alle IHC analyser.

Ordregiver agter grundet ovenstående derfor at indgå kontrakt med Axlab A/S om levering af 2 stk. AS 410 Auto Slide Preparation System inklusiv service og apparaturafhængige forbrugsvarer, da anskaffelsen er omfattet reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, Stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Indkøb af 2 stk. AS 410 Auto Slide Preparation System

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Axlab A/S
CVR-nummer: 18237148
By: Vedbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2950
Land: Danmark
E-mail: axlab@axlab.dk
Telefon: +45 35431881
Fax: +45 35430073
Internetadresse: http://www.axlab.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 11 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Kontrakten vil først blive indgået efter udgangen af 10 dage efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse i EU-Tidende, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2. For klagefrister i øvrigt kan der henvises til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for en ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/11/2021

Send til en kollega

0.063