23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 217-571652
Offentliggjort
09.11.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Styrelsen for It og Læring

Udbud af rammeaftaler om timebaseret konsulentbistand til udvikling og vedligehold af applikationer


Styrelsen for It og Læring

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for It og Læring
CVR-nummer: 13223459
Postadresse: Vester Voldgade 123
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Sommer
E-mail: Christina.Sommer@stil.dk
Telefon: +45 41727285
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.stil.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.stil.dk
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=315549&B=UVM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=315549&B=UVM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler om timebaseret konsulentbistand til udvikling og vedligehold af applikationer.

Sagsnr.: 21/22556
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

STIL står for udvikling og vedligehold af en række applikationer på undervisningsområdet. Herudover varetager styrelsen flere tværgående initiativer og indgår i samarbejder med andre offentlige myndigheder om at øge effekten og anvendelsen af it, digitalisering og data i relation til undervisnings- og uddannelsesområdet. For at kunne løse opgaverne udbyder STIL 2 delkontrakter om konsulentbistand til udvikling og vedligehold af ministeriets applikationer. Begge delkontrakter er rammeaftaler, som skal give STIL mulighed for at anskaffe dedikerede konsulenter i varierende omfang til it-opgaver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 190 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om Tilmelding og Optagelse (TOP-kontrakten)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Generelt om delkontrakterne.

Rammeaftalernes (delkontrakternes) formål er at anskaffe en stabil gruppe af dedikerede it-konsulenter, som skal bistå ordregiver med udvikling, vedligehold, support, og rådgivning vedr. ordregivers nuværende og fremtidige applikationer under forretningsområdet "Tilmelding og Optagelse" (delkontrakt 1) og forretningsområdet "Infrastruktur og Dataudveksling" (delkontrakt 2).

Ordregiver har for hver delkontrakt behov for dedikerede konsulenter, som skal arbejde i agile teams sammen med ordregiver.

Hovedydelserne under begge delkontrakter er:

1) It-konsulentbistand til udvikling, herunder refinement, estimering, programmering, dokumentation og test af nye applikationer og ændringer til eksisterende applikationer

2) It-konsulentbistand til vedligehold, herunder fejlrettelse, opgradering, konfigurationsstyring

3) It-konsulentbistand til support, herunder fejlsøgning og opfølgning

4) It-konsulentbistand til rådgivning, herunder mht. installation og idriftsættelse af programmel, arkitekturanalyser, forretningsmæssige analyser, analyser vedrørende informationssikkerhed, analyser omkring udviklingsværktøjer og nye platforme mv.

Nærmere om delkontrakt 1

I forhold til forretningsområdet "Tilmelding og Optagelse" (delkontrakt 1) er der tale om applikationer, der primært procesunderstøtter tilmelding, ansøgning, fordeling og optagelse fra grundskole over ungdomsuddannelser til videregående uddannelser.

I det følgende angives de applikationer, som er omfattet af delkontrakt 1. Det må forventes, at der vil ske ændringer fremover.

1. Optagelse.dk

2. Ny Optagelse

3. KOT-systemet

4. Fordelingssystem

Hertil kan komme andre af ordregivers applikationer under samme forretningsområde.

De tilbudte konsulenter under delkontrakt 1 skal være tilgængelige i nødvendigt omfang på ordregivers adresser (København og Århus). Ved kontraktperiodens start vil konsulenthjælpen alene skulle leveres på ordregivers adresse i Århus. Senere i kontraktperioden kan ordregiver også få behov for konsulenternes tilstedeværelse på ordregivers adresse i København.

Rammeaftalen er ikke eksklusive for leverandøren. Leverandørens opgaver vil variere i rammeaftalernes løbetid.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der gennemføres en prækvalifikation, hvor der udvælges i alt 6 leverandører, som opfordres til at afgive tilbud på delkontrakterne.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud på delkontrakterne, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de udbudte hovedydelser, jf. beskrivelsen i II.2.4).

Relevansvurderingen foretages ud fra, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med de udbudte hovedydelser.

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-5 for hver hovedydelse baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere hovedydelserne. På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som gennemsnittet af point tildelt for hovedydelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Se pkt. VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om Infrastruktur og Dataudveksling (IDA-kontrakten)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Generelt om delkontrakterne:

Rammeaftalernes (delkontrakternes) formål er at anskaffe en stabil gruppe af dedikerede it-konsulenter, som skal bistå ordregiver med udvikling, vedligehold, support, og rådgivning vedr. ordregivers nuværende og fremtidige applikationer under forretningsområdet "Tilmelding og Optagelse" (delkontrakt 1) og forretningsområdet "Infrastruktur og Dataudveksling" (delkontrakt 2).

Ordregiver har for hver delkontrakt behov for dedikerede konsulenter, som skal arbejde i agile teams sammen med ordregiver.

Hovedydelserne under begge delkontrakter er:

1. It-konsulentbistand til udvikling, herunder refinement, estimering, programmering, dokumentation og test af nye applikationer og ændringer til eksisterende applikationer

2. It-konsulentbistand til vedligehold, herunder fejlrettelse, opgradering, konfigurationsstyring

3. It-konsulentbistand til support, herunder fejlsøgning og opfølgning

4. It-konsulentbistand til rådgivning, herunder mht. installation og idriftsættelse af programmel, arkitekturanalyser, forretningsmæssige analyser, analyser vedrørende informationssikkerhed, analyser omkring udviklingsværktøjer og nye platforme mv.

Nærmere om delkontrakt 2

I forhold til forretningsområdet "Infrastruktur og Dataudveksling" (delkontrakt 2) er der tale om applikationer, der primært giver datagrundlag, dataudveksling og sikker adgang i forbindelse med digitalisering på børne- og undervisningsområdet.

I det følgende angives de applikationer, som er omfattet af delkontrakt 2. Det må forventes, at der vil ske ændringer fremover.

1. Unilogin

2. ElevDataUdvekslingsPunkt

3. Integrationsplatform

4. Tilslutning

5. Brugerdatabasen

6. Elevadministration

7. Elevdatabasen

8. Institutionsregister

Hertil kan komme andre af ordregivers applikationer under samme forretningsområde.

De tilbudte konsulenter under delkontrakt 2 skal være tilgængelige i nødvendigt omfang på ordregivers adresser (København og Århus). Ordregiver forventer, at der ved rammeaftalens start er behov for konsulenter både i København og i Århus.

Rammeaftalerne er ikke eksklusive for leverandøren. Leverandørens opgaver vil variere i rammeaftalernes løbetid.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der gennemføres en prækvalifikation, hvor der udvælges i alt 6 leverandører, som opfordres til at afgive tilbud på delkontrakterne.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud på delkontrakterne, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de ud-budte hovedydelser, jf. beskrivelsen i II.2.4).

Relevansvurderingen foretages ud fra, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med de udbudte hovedydelser.

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-5 for hver hovedydelse baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsam-men dokumenterer relevant erfaring med at levere hovedydelserne. På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som gennemsnittet af point tildelt for hovedydelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Se pkt. VI.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

2) Ansøgers samlede årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildelekontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne om-sætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 50 mio. i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt og II.2.4 anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige, faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4, skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele en rammeaftale til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder, f.eks. et konsortium, skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af delkontrakt 2 kan være omfattet af krav om tilladelse. Ansøger bør afklare, om ansøgers aftaleindgåelse i forhold til delkontrakt 2 vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet og al dialog skal ske via ordregivers elektroniske udbudssystem jf. punkt I.3.

Spørgsmål skal stilles senest den 25.11.2021. Spørgsmål stillet efter denne dato besvares, hvis ordregiver kan nå at svare senest 6 dage før ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. En ansøger behøver ikke at underskrive sit ESPD. Ved en sammenslutning af virksomheder, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD være underskrevet af den pågældende deltager. Den ledende ansøger behøver ikke at underskrive sit ESPD. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af enhederne. Den støttende enhed skal underskrive sit ESPD.

Ansøgeren kan basere sig på andre aktørers tekniske eller økonomiske kapacitet for at opfylde egnethedskravene i punkt III.1.2 og III.1.3 og punkt II.2.9. De aktører, der stiller teknisk eller økonomisk kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring.

Ansøgeren udelukkes fra udbudsprocessen, hvis ansøgeren er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation efter udbudslovens § 138.

Der gennemføres en prækvalifikation, hvor der vælges 6 leverandører til at give tilbud på delkontrakterne, jf. punkt II.2.9. Prækvalifikationen sker samlet (ikke særskilt) på de to delkontrakter. Ansøgningen om prækvalifikation gælder således begge delkontrakter, og de prækvalificerede ansøgere inviteres derfor til at byde på én eller begge delkontrakter. Hver delkontrakt tildeles separat, og en tilbudsgiver kan højst få tildelt én delkontrakt, jf. punkt II.1.6. Se nærmere udbudsbetingelserne. Hver ansøger kan kun indgive én ansøgning om prækvalifikation.

I punkt II.1.5 ses et skøn over den samlede anslåede værdi ydelserne på alle delkontrakter.

Ordregivers skøn over den anslåede værdi baseres på historisk forbrug sammenholdt med et skøn for det fremtidige ressourceforbrug.

Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til alle delkontrakter, udgør DKK 230.000.000.

Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til delkontrakt 1, udgør DKK 140.000.000.

Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til delkontrakt 2, udgør DKK 90.000.000.

Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi skyldes usikkerhed om de enkelte delkontrakters endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på delkontrakterne, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste anslåede værdi af samtlige ydelser, der skal leveres inden for delkontrakternes løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalerne, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalerne, og det anførte skøn indebærer. ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalerne. Den skønnede værdi afhænger af ordregivers behov for udviklingsydelser, som svinger i takt med politiske tiltag på undervisningsområdet.

Tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der opnås under en rammeaftale, dvs. også hvis den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi.

Til punkt II.2.7 bemærkes, at den anførte varighed er fra kontraktunderskrivelse.

Der vil den 16.11.21 kl. 11.00 blive afholdt et virtuelt orienteringsmøde. Tilmelding kan ske i udbudssystemet ved at sende besked med navne og mailadresser på deltagerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/11/2021

Send til en kollega

0.047