23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 218-573210
Offentliggjort
10.11.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Computere og it-tilbehør


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Skaarup Larsen
E-mail: usl@ski.dk
Telefon: +45 20666843
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/29e7bd07-86e3-41f8-9f01-50807d4d7be3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Computere og it-tilbehør

Sagsnr.: 50.40
II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI har i sinde at udbyde Rammeaftale 50.40 om levering af computere og it-tilbehør. Rammeaftalen omfatter computere og tilbehør til både administrative arbejdspladser, andre offentlige arbejdspladser og til skolebrug. Rammenaftalen er en forpligtende aftale for staten og tilsluttede kommuner. Aftalen udbydes i tæt samarbejde med SKI's kommunale og statslige kunder. Når udbuddet offentliggøres, vil det heraf fremgå, hvilke kommuner og øvrige kunder der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen samt omfanget heraf. Tilslutningsperioden for kunderne forventes at finde sted februar 2022.

Sortimentet forventes at være disse overordnede produktområder:

Bærbare computere

Stationære computere

Tilbehør (fx skærme, dockingstationer, tasker, mus og tastaturer, m.m.)

Tilknyttede ydelser (fx tyverimærkning, imagepålægning, teknikertimer, m.m.)

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Administrative computere

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30213000 Pc'er
30213100 Bærbare datamater
30213300 Stationære pc'er
30230000 Computerrelateret udstyr
30231000 Computerskærme og konsoller
30237200 Tilbehør til datamater
30237270 Mapper til bærbare computere
30237100 Dele til computere
30237410 Computermus
30237460 Tastaturer til datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72611000 Teknisk support i forbindelse med datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen forventes at omfatte hovedproduktgrupperne:

Bærbare computere

Stationære computere

Tilbehør

Tilknyttede ydelser

II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, fx i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse, procedure, mv. inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk hvor der løbende orienteres om vigtige forhold samt datoer vedrørende udbuddet.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:</span>

Basis- og skolecomputere

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30213000 Pc'er
30213100 Bærbare datamater
30213300 Stationære pc'er
30230000 Computerrelateret udstyr
30231000 Computerskærme og konsoller
30237200 Tilbehør til datamater
30237270 Mapper til bærbare computere
30237100 Dele til computere
30237410 Computermus
30237460 Tastaturer til datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72611000 Teknisk support i forbindelse med datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen forventes at omfatte hovedproduktgrupperne:

Bærbare computere

Tilbehør

Tilknyttede ydelser

II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, fx i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse, procedure, mv. inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk hvor der løbende orienteres om vigtige forhold samt datoer vedrørende udbuddet.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
25/02/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Nærværende forhåndsmeddelelse har til formål at gøre potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører opmærksom på, at SKI gennemfører en teknisk dialog, hvor der er mulighed for at give input til det kommende udbudsmateriale. Den tekniske dialog gennemføres på https://www.ethics.dk/ethics/eo#/29e7bd07-86e3-41f8-9f01-50807d4d7be3/homepage i perioden fra den 5. november 2021 til og med den 22. november 2021 kl. 9:00.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2021

Send til en kollega

0.047