23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 222-584088
Offentliggjort
16.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency (EEA)

Levering af it-rådgivningstjenester inden for området for udvikling af Java-software


European Environment Agency (EEA)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9642
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9642
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af it-rådgivningstjenester inden for området for udvikling af Java-software

Sagsnr.: EEA/DIS/21/002
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72260000 Programmelrelaterede tjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med vedligeholdelse og udvidelse af Det Europæiske Miljøagenturs datarapporteringsplatforme og datasystemforvaltning ønsker EEA at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt med en tjenesteyder om levering af it-tjenester og -support på følgende områder:

— udvikling af Java-software til web- og frontend-applikationer og backend-applikationer såsom mikrotjenester og applikationer, der kører i containere

— anvendelse af applikationer (DevOps) med Jenkins og Docker, der kører på forskellige containere, såsom Kubernetes og Rancher

— støtte på andet niveau vedrørende forespørgsler fra en helpdesk på første niveau.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne skal udføres i kontrahentens egne lokaler med lejlighedsvise møder i EEA's lokaler.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

De fleste tjenester og opgaver er påkrævet på Reportnet, EEA's hovedplatform for rapportering og dataforvaltning. Reportnet modtager regelmæssigt miljøoplysninger, som er udarbejdet af Eionet-nettets medlemsstater. Nedenstående liste over opgaver dækker de vigtigste påkrævede tjenesteområder, men er ikke udtømmende. Bemærk venligst, at opgaverne og leverancerne vil blive specificeret i detaljer i hver specifik kontrakt:

• vedligeholdelse og løbende udvikling af eksisterende applikationer, primært Reportnet 2 og Reportnet 3, herunder fejlretning

• udvikling af webbaserede applikationer

• udvikling af databaserapportering og -integration

• udvikling og udformning af horisontalt skalerbare systemer til databehandling

• støtte til udvikling af et datavarehus

• operationel støtte og helpdesk på andet niveau

• levering af undervisnings- og undervisningsmateriale til alle Reportnets brugertyper

• forretningsanalyseaktiviteter inden for dataforvaltning.

Al udvikling vedrører open source java-baserede applikationer. Det omfatter også support til webdesign, udvikling af modeller og prototyper af brugergrænseflader samt test af brugergrænseflader og brugbarhed.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den valgte tilbudsgiver vil blive tilbudt en rammeaftale for en indledende periode på 12 (tolv) måneder, at regne fra datoen for underskriftsafgivelse, med mulighed for højst 3 (tre) forlængelser for en periode på 12 (tolv) måneder hver.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I løbet af tre år efter ikrafttrædelsen af den oprindelige kontrakt forbeholder EEA sig ret til at udøve muligheden for at gennemføre et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse med den fremtidige kontrahent med henblik på yderligere tjenester til en værdi på op til 50 % af den oprindeligt anslåede værdi i overensstemmelse med punkt 11.1, litra f), nr. i), i bilag I til finansforordningen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/01/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/01/2022
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EEA's lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (én pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbstjenester på forhånd og senest den 6.1.2022, kl. 14.00 (UTC+1) via e-mail til procurement@eea.europa.eu.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere kan downloade udbudsdokumenterne og alle yderligere oplysninger fra »e-tendering«-webstedet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9642. Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives klage til Den Europæiske Unions Domstol senest to måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 5-4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/11/2021

Send til en kollega

0.032