23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 223-588105
Offentliggjort
17.11.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Norlys

Udbud på 60 kV shunt reaktorer


Norlys

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norlys
CVR-nummer: 25 48 21 90
Postadresse: Tietgensvej 4
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Fruerlund
E-mail: jesfru@norlys.dk
Telefon: +45 61381979
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://norlys.dk
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på 60 kV shunt reaktorer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud på 60 kV shunt reaktorer, der er 4 delaftaler, 2 af delaftalerne indeholder optioner.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 : 1 x 25 MVAr (fixed) 60 kV shunt reaktor

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
31700000 Elektroniske, elektromekaniske og elektrotekniske artikler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 : 1 x 25 MVAr (fixed) 60 kV shunt reaktor

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 : 1 x 25 MVAr (fixed) 60 kV shunt reaktor

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
31700000 Elektroniske, elektromekaniske og elektrotekniske artikler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 : 1 x 25 MVAr (fixed) 60 kV shunt reakto

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 : 2 x 25 MVAr (fixed) 60 kV shunt reaktor og 2 x option

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
31700000 Elektroniske, elektromekaniske og elektrotekniske artikler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 : 2 x 25 MVAr (fixed) 60 kV shunt reaktor og 2 x option

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 25 MVAr (fixed) 60 kV shunt reaktor

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 : 2 x 25 MVAr (fixed) 60 kV shunt reaktor og 2 x option

Delkontraktnr.: Delaftale 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
31700000 Elektroniske, elektromekaniske og elektrotekniske artikler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 : 2 x 25 MVAr (fixed) 60 kV shunt reaktor og 2 x option

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 25 MVAr (fixed) 60 kV shunt reaktor

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 204-534330
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Delaftale 1
Delkontraktnr.: Delaftale 1
Betegnelse:

Grundet utilstrækkelig konkurrence har ordregiver valgt at annullere nærværende udbud. Kontrakten vil blive genudbudt snarest.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Delaftale 2
Delkontraktnr.: Delaftale 2
Betegnelse:

Grundet utilstrækkelig konkurrence har ordregiver valgt at annullere nærværende udbud. Kontrakten vil blive genudbudt snarest.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Delaftale 3
Delkontraktnr.: Delaftale 3
Betegnelse:

Grundet utilstrækkelig konkurrence har ordregiver valgt at annullere nærværende udbud. Kontrakten vil blive genudbudt snarest.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Delaftale 4
Delkontraktnr.: Delaftale 4
Betegnelse:

Grundet utilstrækkelig konkurrence har ordregiver valgt at annullere nærværende udbud. Kontrakten vil blive genudbudt snarest.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I delaftale 1 og 2, har tilbudsgiver muligheden for at afgive et sideordnet tilbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2021

Send til en kollega

0.047