23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 225-591111
Offentliggjort
19.11.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Markedsdialog om anskaffelse af erstatning til systemet IPlan


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Pedersen
E-mail: line.2.pedersen@ufst.dk
Telefon: +45 72377812
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ufst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316364&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog om anskaffelse af erstatning til systemet IPlan

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Skatteforvaltningen anvender IPlan ("det Integrerede Planlægningsværktøj") til styring af projekter og ressourcer samt til fremdriftsrapportering m.m.

IPlan er udviklet gennem en årrække, men har opbygget en teknisk gæld, og der er udfordringer forbundet med at rette fejl og ændre funktionaliteten i IPlan. UFST har derfor besluttet at erstatte den nuværende IPlan med én eller flere tidssvarende løsninger.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Storkøbenhavn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Skatteforvaltningen benytter sig i dag af en IPlan-løsning. Systemet anvendes primært af Skattestyrelsen til styring af kontrolprojekter. Systemet er beskrevet i Bilag 1. (Beskrivelse af kunden og systemet), der ligeledes indeholder en beskrivelse af, hvordan systemet anvendes i organisationen.

I forbindelse med at IPlan skal erstattes, vil Udviklings- og Forenklingsstyrelsen undersøge markedet for, om der findes et system, som kan honorere kravene til et nyt IPlan. I overvejelserne indgår en vurdering af, om UFST selv skal udvikle en løsning, eller om et standardsystem skal indkøbes og implementeres – og efterfølgende driftes af leverandøren.

UFST ønsker i den forbindelse at komme i dialog med potentielle leverandører om en række temaer, herunder bl.a.:

• Funktionalitet: Lever systemet op til kravene for et nyt IPlan?

• Infrastruktur & platform, herunder krav til UFST.

• Økonomi: Overordnet prisniveau vedrørende implementering, licenser, serviceaftale m.m.

UFST har udarbejdet en Spørgeramme vedr. disse emner, se dokument 02.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
17/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Se bilag 01 - 04.

Af bilag 02 fremgår nærmere omkring tilmelding og rammerne for dialogmøderne.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2021

Send til en kollega

0.078