23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 246-650140
Offentliggjort
20.12.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aalborg Universitet

Vindere

(20.12.2021)
NETZSCH-Gerätebau GmbH
Wittelsbacherstr. 42

Indkøb af kalorimetriudstyr (Simultaneous Thermal Analyzer)


Aalborg Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7K
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Kielgast Andersen
E-mail: anneka@adm.aau.dk
Telefon: +45 99402630
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4c1b43a9-ac35-4d61-a028-ad22928279ca/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af kalorimetriudstyr (Simultaneous Thermal Analyzer)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udstyr til måling af termiske signaler i forbindelse med forskningsaktivitet

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 710 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet ønsker at indkøbe kalorimetriudstyr STA (449 F3 ASC) produceret af Netxsch. Netop dette udstyr er bedre end udstyr fra andre STA producenter hvad angår nøjagtigheden af termiske signaler ved højere temperaturer, og herudover giver dette udstyr mulighed for at arbejde i et meget stort temperaturinterval fra langt under til langt over stuetemperatur (fra -150 til 1000 grader celcius) og med hidtil uset præcision. Der kan desuden ske deling af reservedele fra eksisterende udstyr, der ejes af instituttet, og dette vil maksimere brugstiden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Udstyret skal indgå som en del af forskning og er det eneste udstyr på markedet, der har de nødvendige og præcise egenskaber til brug for denne forskning. Ikke andre leverandører kan tilbyde lign. udstyr med samme unikke egenskaber.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: NETZSCH-Gerätebau GmbH
By: Wittelsbacherstr. 42
NUTS-kode: DE Deutschland
Postnummer: D-95100 Selb
Land: Tyskland
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 710 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/12/2021

Send til en kollega

0.047