23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 248-656528
Offentliggjort
22.12.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(22.12.2021)
Bruker Nordic AB
Torshamnsgatan 44

Indkøb af MALDI-TOF


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: morten.oestergaard@stab.rm.dk
Telefon: +45 24851449
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af MALDI-TOF

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital (KMA-AUH) påtænker at anskaffe nyt MALDI-TOF system med tilhørende software, database og service. KMA-AUH har aktuelt MALDI-TOF systemer fra firmaet Bruker (Biotyper Microflex) og firmaet BioMerieux (Vitek MS).

KMA-AUH påtænker med denne anskaffelse at erstatte en ca. 10 år gammel Bruker microflex LT/SH, der blandt andet anvendes til identifikation af bloddyrkningsisolater, nøjagtig identifikation af skimmelsvampe og forskning. Det er tanken at nærværende anskaffelse endvidere skal anvendes til hurtig påvisning af udvalgte resistensmekanismer via analyse af kulhydrat og lipidspektre samt til forskningsbaseret subtypning i forbindelse med udbrud.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 700 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det er KMA-AUH's mål at levere hurtig og præcis mikrobiologisk diagnostik med det formål at sikre at patienterne får den korrekte behandling og samtidig mindske brugen af bredspektret antibiotika, der fører til resistensproblemer. Brugen af MALDI-TOF massespektrometri er et væsentligt led i denne målsætning.

Idet KMA-AUH ønsker at anvende det påtænkte MALDI-TOF system, som beskrevet under punkt II.1.4, har vi følgende krav til MALDI-TOF systemet:

• Resultater af identifikation skal konsekvent anføres på en måde, således at nær afstand til - evt. hyppigere forekommende- nabotaxa fremgår.

• På KMA-AUH foretages nøjagtig artsidentifikation af skimmelsvampe- ved hjælp af den franske online MALDI-TOF svampe database MSI. Nøjagtig kendskab til underarter i eksempelvis Aspergillus fumigatus species complex er afgørende for at patienterne hurtigt sættes i en virksom behandling. Fuldstændig kompatibilitet og let overførsel af massespektre til MSI platformen er derfor et ufravigeligt krav.

• Systemet skal være udstyret med subtypningsmodul, der skal kunne identificere subtyper med kendte resistensmekanismer.

• Systemet skal være udstyret med subtypningsmodul med henblik på forskningsmæssig subtypning af isolater til brug for udredning af udbrud.

• Systemet skal kunne analysere lipid spektre med henblik på hurtig identifikation af resistens, blandt andet colistin resistens i CPO.

• Systemet skal give mulighed for oprettelse af nye reference spektra og overføre disse til en RUO database. Systemet skal give mulighed for at importere- og eksportere referencespektra og udveksle disse med andre mikrobiologiske afdelinger.

Ordregiver agter grundet ovenstående at indgå kontrakt med Bruker Nordics AB om levering af 1 stk MALDI Biotyper Sirius IVD system med tilhørende IVD sikkerhedsbibliotek samt RUO pakke, da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudslovens § 80, Stk. 3, nr 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Der findes ifølge Region Midtjyllands markedsafdækning ikke andre aktører på markedet pr. dags dato, som kan levere et system som kan opfylde alle ovenstående krav.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Service

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Det er KMA-AUH's mål at levere hurtig og præcis mikrobiologisk diagnostik med det formål at sikre at patienterne får den korrekte behandling og samtidig mindske brugen af bredspektret antibiotika, der fører til resistensproblemer. Brugen af MALDI-TOF massespektrometri er et væsentligt led i denne målsætning.

Idet KMA-AUH ønsker at anvende det påtænkte MALDI-TOF system, som beskrevet under punkt II.1.4, har vi følgende krav til MALDI-TOF systemet:

• Resultater af identifikation skal konsekvent anføres på en måde, således at nær afstand til - evt. hyppigere forekommende- nabotaxa fremgår.

• På KMA-AUH foretages nøjagtig artsidentifikation af skimmelsvampe- ved hjælp af den franske online MALDI-TOF svampe database MSI. Nøjagtig kendskab til underarter i eksempelvis Aspergillus fumigatus species complex er afgørende for at patienterne hurtigt sættes i en virksom behandling. Fuldstændig kompatibilitet og let overførsel af massespektre til MSI platformen er derfor et ufravigeligt krav.

• Systemet skal være udstyret med subtypningsmodul, der skal kunne identificere subtyper med kendte resistensmekanismer.

• Systemet skal være udstyret med subtypningsmodul med henblik på forskningsmæssig subtypning af isolater til brug for udredning af udbrud.

• Systemet skal kunne analysere lipid spektre med henblik på hurtig identifikation af resistens, blandt andet colistin resistens i CPO.

• Systemet skal give mulighed for oprettelse af nye reference spektra og overføre disse til en RUO database. Systemet skal give mulighed for at importere- og eksportere referencespektra og udveksle disse med andre mikrobiologiske afdelinger.

Ordregiver agter grundet ovenstående at indgå kontrakt med Bruker Nordics AB om levering af 1 stk MALDI Biotyper Sirius IVD system med tilhørende IVD sikkerhedsbibliotek samt RUO pakke, da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudslovens § 80, Stk. 3, nr 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Der findes ifølge Region Midtjyllands markedsafdækning ikke andre aktører på markedet pr. dags dato, som kan levere et system som kan opfylde alle ovenstående krav.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Bruker Nordic AB
By: Torshamnsgatan 44
NUTS-kode: SE Sverige
Land: Sverige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 700 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilagtil Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2021

Send til en kollega

0.078