23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 248-656586
Offentliggjort
22.12.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Sundhedsdatastyrelsen

IT-konsulentrammeaftale inden for sundhedsinformatik 2022 - 2026


Sundhedsdatastyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sundhedsdatastyrelsen
CVR-nummer: 33257872
Postadresse: Ørestads Boulevard 5
By: København S
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Aase Larsen
E-mail: aase@ssi.dk
Telefon: +45 32688536
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319615&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

IT-konsulentrammeaftale inden for sundhedsinformatik 2022 - 2026

Sagsnr.: 21-198
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Sundhedsdatasstyrelsen planlægger at igangsætte et EU-udbud med prækvalifikation (begrænset udbud) om en IT konsulentrammeaftale inden for sundhedsinformatik med 7 delaftaler. Rammeaftalen dækker såvel rådgivnings- som udviklingsopgaver samt løbende ydelser.

Rammeaftalen kan anvendes hele Sundhedsministeriets koncern.

Sundhedsdatastyrelsen ønsker med denne forhåndsmeddelelse at orientere om den forventede tidsplan for det kommende udbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 265 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen består af i alt 7 delaftale (A - G):

Delaftale A, Generel rådgivning inden for Sundhedsministeriets koncern, benyttes primært til afklaring af, hvad der kræves af en løsning, for at denne kan benyttes til forretningsunderstøttelse, inden for de områder som Kunden understøtter it-mæssigt i Koncernen.

Denne delaftale dækker således alle opgaver vedrørende løsningsdesign, arkitektur design, udarbejdelse af kravspecifikationer og review af tilbud samt projekt- og procesopgaver.

Delaftale B, generel udvikling, benyttes til generel udvikling, videreudvikling, vedligehold og support af de løsninger, der skal laves til forretningsunderstøttelse, inden for de områder som Kunden understøtter i Koncernen. Denne delaftale dækker alle generelle opgaver vedrørende udvikling, videreudvikling, vedligehold og support samt tilpasning af ordregivers forretningsunderstøttende IT-systemportefølje.

Delaftale C Indholdsmæssige standarder omfatter indholdet i systemer, herunder sundheds-it-systemer. Indholdsmæssige standarder kan være de klassifikationer, terminologier, vokabularer etc. som systemerne anvender.

Formålet med at anvende standarderne er at sikre størst mulig interoperabilitet, ved at øge en fælles forståelse ved udveksling og tolkning af fælles data. Kvaliteten af indholdsmæssige standarder har også betydning for et systems funktionalitet og faciliteter optimal brugeroperabilitet.

Denne delaftale dækker opgaver vedrørende rådgivning om, udvikling og vedligehold af indholdsmæssige standarder samt anvendelse indholdsmæssig standardisering og klassifikation.

Delaftale D, Rådgivning inden for National Infrastruktur, dækker opgaver vedrørende rådgivning inden for: Den nationale infrastruktur, herunder Den Nationale Service Platform (NSP), det Fælles Medicin Kort (FMK), Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Sundhedsvæsenets Organisations-register (SOR), Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB), Det Centrale Tilskuds Register (CTR) og Pharmacovigilance Submission (PVS) samt tilhørende services.

Delaftale E, Udvikling, videreudvikling, vedligehold og support inden for National Infrastruktur, dækker opgaver vedrørende udvikling, videreudvikling, vedligehold og support vedr. Den nationale infrastruktur, herunder NSP, FMK, DDV, SOR, SEB, CTR og PVS samt tilhørende services.

Delaftale F BI inden for Sundhedsministeriets ressort, benyttes til at sikre dannelse af BI løsninger for et bredt spektrum af data. Med den hastige forøgelse af datamængder og typer har Ordregiver ofte behov for at kunne sammenstille information på nye måder.

Opgaverne inkluderer udvikling og vedligehold af Sundhedsdatastyrelsens datavarehus, som er udviklet siden 2019, og som løbende videreudvikles og udvides med nye datakilder. Data-varehuset rummer i dag store mængder af statistiske data vedrørende landspatientregisteret (LPR) samt en langt række af andre datakilder inden for sundhedsområdet. Datavarehuset er udviklet med fokus på grundlæggende statistiske data om behandling og sygdomsforløb samt bl.a. forbrug af medicin. Datavarehuset er opbygget med udgangspunkt i en Microsoft teknologi Stack.

Delaftale G, Rådgivning inden for GxP, QA og Laboratoriesystemer, benyttes primært til afklaring af, hvad der kræves af en IT- løsning, for at denne kan opfylde de regulativer og retningslinjer der er såvel i forhold til GxP, GDPR og øvrige regulativer. Delaftalen dækker opgaver vedr. IT - og softwareløsninger der anvendes ved overvågning og diagnosticering af såvel humane som veterinære sygdomme, samt It-løsninger der anvendes i forbindelse med forskning. Delaftalen forventes primært anvendt af Statens Serum Institut.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Anslået værdi pr. delaftale:

Delaftale A:40 mio. kr.

Delaftale B:25 mio. kr.

Delaftale C:10 mio. kr.

Delaftale D:50 mio. kr.

Delaftale E:80 mio. kr.

Delaftale F:50 mio. kr.

Delaftale G:10 mio. kr.

Ved tilbudsafgivelse afgives CV’er på tilbudsgivers tilbudte konsulenter.

Mindstekravet til oms. er mellem 1 mio. kr. og 10. mio. kr. Derudover forventes krav om positiv egenkapital.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
10/01/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Den forventede tidsplan for udbudsforretningen er:

Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse: 10. januar 2022

Frist for anmodning om prækvalifikation: 10. februar 2022

Invitation til afgivelse af tilbud: 4. marts 2022

Frist for afgivelse af tilbud: 1. april 2022

Tildelingsbeslutning udsendes: 29. april 2022

Kontraktindgåelse: 10. maj 2022

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2021

Send til en kollega

0.041