23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 248-656902
Offentliggjort
22.12.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Nordkøb A/S

Udbud om IT-drift (serverdrift, netværksdrift, helpdesk og IT-brugersupport)


Nordkøb A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordkøb A/S
CVR-nummer: 37199605
Postadresse: Energivej 25
By: Helsingør
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Løvenstjerne
E-mail: jal@nordkob.dk
Telefon: +45 60649647
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsyning Helsingør Service A/S
CVR-nummer: 25165160
By: Helsingør
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: jal@nordkob.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fh.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Forsyning A/S
CVR-nummer: 32265766
By: Fredensborg
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: jal@nordkob.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fredensborgforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribvand A/S
CVR-nummer: 32644848
By: Græsted
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: jal@nordkob.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gribvand.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Forsyning A/S
CVR-nummer: 32473660
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: jal@nordkob.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hnf.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Service A/S
CVR-nummer: 32768024
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: jal@nordkob.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hillerodforsyning.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319608&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319608&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud om IT-drift (serverdrift, netværksdrift, helpdesk og IT-brugersupport)

Sagsnr.: 2021-5
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72315200 Drift af datanetværk
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter fem delkontrakter om serverdrift, netværksdrift, Helpdesk og IT-brugersupport hos henholdsvis Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning. Delkontrakterne forventes at træde i kraft 15. april 2022 og løber indtil opsigelse. Delkontrakterne vil skulle implementeres trinvis, hvor alene delkontrakten med Forsyning Helsingør skal være fuldt implementeret 30. juni 2022, og de øvrige delkontrakter senest 31. december 2022.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Samtlige fem delkontrakter tildeles samme leverandør, fordi Ordregiver ønsker at give mulighed for at sikre synergi og en fælles platform mellem forsyningsselskaberne i kontraktperioden.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt A for IT-Drift hos Forsyning Helsingør

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30213100 Bærbare datamater
48730000 Sikkerhedsprogrampakke
48731000 Filsikkerhedsprogrampakke
48732000 Datasikkerhedsprogrampakke
48771000 Programpakke med almene værktøjsprogrammer
50312310 Vedligeholdelse af udstyr til datanetværk
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72315100 Support af datanetværk
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72540000 Tjenesteydelser i forbindelse med opgradering af datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72700000 Datamatnetværkstjenester
72910000 Backup-service
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter fem delkontrakter om serverdrift, netværksdrift, Helpdesk og IT-brugersupport hos henholdsvis Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning.

Delkontrakterne forventes at træde i kraft 15. april 2022 og løber indtil opsigelse. Delkontrakterne vil skulle implementeres trinvis, hvor alene delkontrakten med Forsyning Helsingør skal være fuldt implementeret 30. juni 2022, og de øvrige delkontrakter senest 31. december 2022.

Delkontrakternes totale værdi over 4 år estimeres at være DKK 27 mio, herunder fordelt pr. selskab:

• Delkontrakt A for IT-Drift hos Forsyning Helsingør: DKK 7 mio.

• Delkontrakt B for IT-Drift hos Fredensborg Forsyning: DKK 3,5 mio.

• Delkontrakt C for IT-Drift hos Gribvand: DKK 3 mio.

• Delkontrakt D for IT-Drift hos Halsnæs Forsyning: DKK 5,5 mio.

• Delkontrakt E for IT-Drift hos Hillerød Forsyning: DKK 8 mio.

Nordkøb A/S gennemfører i sin egenskab af indkøbscentral udbuddet på vegne af Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning, som er ordregivende myndigheder på delkontrakterne. I det følgende anvendes betegnelsen "Ordregiver" som en fælles og generisk betegnelse for de ordregivende myndigheder

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/04/2022
Slut: 01/01/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten træder i kraft ved begge Parters underskrift og løber til en af Parterne opsiger Kontrakten eller Kontrakten bringes til Ophør på baggrund af Kontraktens bestemmelser i punkt 23.8.1 – 23.8.5 eller punkt 24.1.1 – 24.1.4.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Af udbudsmaterialet fremgår en række option, herunder

Mobility og sikkerhed - Pris pr. bruger

Unified Threat Management - Pris pr. device

Kontorpakke - Pris pr. bruger

Backup af kontorpakke - Pris pr. bruger

Migrering af kontorpakke - Pris pr. bruger

Håndtering af PC-arbejdspladser - Pris pr. arbejdsplads

Levering af IT-udstyr - Markup på leverandørlistepriser i procent

Opsætning af PC og periferiudstyr - Pris pr. arbejdsplads

Drift af PC- Pris pr. bruger

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt B for IT-Drift hos Fredensborg Forsyning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30213100 Bærbare datamater
48730000 Sikkerhedsprogrampakke
48731000 Filsikkerhedsprogrampakke
48732000 Datasikkerhedsprogrampakke
48771000 Programpakke med almene værktøjsprogrammer
50312310 Vedligeholdelse af udstyr til datanetværk
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72315100 Support af datanetværk
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72540000 Tjenesteydelser i forbindelse med opgradering af datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72700000 Datamatnetværkstjenester
72910000 Backup-service
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter fem delkontrakter om serverdrift, netværksdrift, Helpdesk og IT-brugersupport hos henholdsvis Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning.

Delkontrakterne forventes at træde i kraft 15. april 2022 og løber indtil opsigelse. Delkontrakterne vil skulle implementeres trinvis, hvor alene delkontrakten med Forsyning Helsingør skal være fuldt implementeret 30. juni 2022, og de øvrige delkontrakter senest 31. december 2022.

Delkontrakternes totale værdi over 4 år estimeres at være DKK 27 mio, herunder fordelt pr. selskab:

• Delkontrakt A for IT-Drift hos Forsyning Helsingør: DKK 7 mio.

• Delkontrakt B for IT-Drift hos Fredensborg Forsyning: DKK 3,5 mio.

• Delkontrakt C for IT-Drift hos Gribvand: DKK 3 mio.

• Delkontrakt D for IT-Drift hos Halsnæs Forsyning: DKK 5,5 mio.

• Delkontrakt E for IT-Drift hos Hillerød Forsyning: DKK 8 mio.

Nordkøb A/S gennemfører i sin egenskab af indkøbscentral udbuddet på vegne af Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning, som er ordregivende myndigheder på delkontrakterne. I det følgende anvendes betegnelsen "Ordregiver" som en fælles og generisk betegnelse for de ordregivende myndigheder

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/04/2022
Slut: 01/01/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten træder i kraft ved begge Parters underskrift og løber til en af Parterne opsiger Kontrakten eller Kontrakten bringes til Ophør på baggrund af Kontraktens bestemmelser i punkt 23.8.1 – 23.8.5 eller punkt 24.1.1 – 24.1.4.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Af udbudsmaterialet fremgår en række option, herunder

Mobility og sikkerhed - Pris pr. bruger

Unified Threat Management - Pris pr. device

Kontorpakke - Pris pr. bruger

Backup af kontorpakke - Pris pr. bruger

Migrering af kontorpakke - Pris pr. bruger

Håndtering af PC-arbejdspladser - Pris pr. arbejdsplads

Levering af IT-udstyr - Markup på leverandørlistepriser i procent

Opsætning af PC og periferiudstyr - Pris pr. arbejdsplads

Drift af PC- Pris pr. bruger

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt C for IT-Drift hos Gribvand

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30213100 Bærbare datamater
48730000 Sikkerhedsprogrampakke
48731000 Filsikkerhedsprogrampakke
48732000 Datasikkerhedsprogrampakke
48771000 Programpakke med almene værktøjsprogrammer
50312310 Vedligeholdelse af udstyr til datanetværk
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72315100 Support af datanetværk
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72540000 Tjenesteydelser i forbindelse med opgradering af datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72700000 Datamatnetværkstjenester
72910000 Backup-service
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter fem delkontrakter om serverdrift, netværksdrift, Helpdesk og IT-brugersupport hos henholdsvis Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning.

Delkontrakterne forventes at træde i kraft 15. april 2022 og løber indtil opsigelse. Delkontrakterne vil skulle implementeres trinvis, hvor alene delkontrakten med Forsyning Helsingør skal være fuldt implementeret 30. juni 2022, og de øvrige delkontrakter senest 31. december 2022.

Delkontrakternes totale værdi over 4 år estimeres at være DKK 27 mio, herunder fordelt pr. selskab:

• Delkontrakt A for IT-Drift hos Forsyning Helsingør: DKK 7 mio.

• Delkontrakt B for IT-Drift hos Fredensborg Forsyning: DKK 3,5 mio.

• Delkontrakt C for IT-Drift hos Gribvand: DKK 3 mio.

• Delkontrakt D for IT-Drift hos Halsnæs Forsyning: DKK 5,5 mio.

• Delkontrakt E for IT-Drift hos Hillerød Forsyning: DKK 8 mio.

Nordkøb A/S gennemfører i sin egenskab af indkøbscentral udbuddet på vegne af Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning, som er ordregivende myndigheder på delkontrakterne. I det følgende anvendes betegnelsen "Ordregiver" som en fælles og generisk betegnelse for de ordregivende myndigheder

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/04/2022
Slut: 01/01/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten træder i kraft ved begge Parters underskrift og løber til en af Parterne opsiger Kontrakten eller Kontrakten bringes til Ophør på baggrund af Kontraktens bestemmelser i punkt 23.8.1 – 23.8.5 eller punkt 24.1.1 – 24.1.4.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Af udbudsmaterialet fremgår en række option, herunder

Mobility og sikkerhed - Pris pr. bruger

Unified Threat Management - Pris pr. device

Kontorpakke - Pris pr. bruger

Backup af kontorpakke - Pris pr. bruger

Migrering af kontorpakke - Pris pr. bruger

Håndtering af PC-arbejdspladser - Pris pr. arbejdsplads

Levering af IT-udstyr - Markup på leverandørlistepriser i procent

Opsætning af PC og periferiudstyr - Pris pr. arbejdsplads

Drift af PC- Pris pr. bruger

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt D for IT-Drift hos Halsnæs Forsyning

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30213100 Bærbare datamater
48730000 Sikkerhedsprogrampakke
48731000 Filsikkerhedsprogrampakke
48732000 Datasikkerhedsprogrampakke
48771000 Programpakke med almene værktøjsprogrammer
50312310 Vedligeholdelse af udstyr til datanetværk
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72315100 Support af datanetværk
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72540000 Tjenesteydelser i forbindelse med opgradering af datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72700000 Datamatnetværkstjenester
72910000 Backup-service
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter fem delkontrakter om serverdrift, netværksdrift, Helpdesk og IT-brugersupport hos henholdsvis Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning.

Delkontrakterne forventes at træde i kraft 15. april 2022 og løber indtil opsigelse. Delkontrakterne vil skulle implementeres trinvis, hvor alene delkontrakten med Forsyning Helsingør skal være fuldt implementeret 30. juni 2022, og de øvrige delkontrakter senest 31. december 2022.

Delkontrakternes totale værdi over 4 år estimeres at være DKK 27 mio, herunder fordelt pr. selskab:

• Delkontrakt A for IT-Drift hos Forsyning Helsingør: DKK 7 mio.

• Delkontrakt B for IT-Drift hos Fredensborg Forsyning: DKK 3,5 mio.

• Delkontrakt C for IT-Drift hos Gribvand: DKK 3 mio.

• Delkontrakt D for IT-Drift hos Halsnæs Forsyning: DKK 5,5 mio.

• Delkontrakt E for IT-Drift hos Hillerød Forsyning: DKK 8 mio.

Nordkøb A/S gennemfører i sin egenskab af indkøbscentral udbuddet på vegne af Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning, som er ordregivende myndigheder på delkontrakterne. I det følgende anvendes betegnelsen "Ordregiver" som en fælles og generisk betegnelse for de ordregivende myndigheder

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/04/2022
Slut: 01/01/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten træder i kraft ved begge Parters underskrift og løber til en af Parterne opsiger Kontrakten eller Kontrakten bringes til Ophør på baggrund af Kontraktens bestemmelser i punkt 23.8.1 – 23.8.5 eller punkt 24.1.1 – 24.1.4.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Af udbudsmaterialet fremgår en række option, herunder

Mobility og sikkerhed - Pris pr. bruger

Unified Threat Management - Pris pr. device

Kontorpakke - Pris pr. bruger

Backup af kontorpakke - Pris pr. bruger

Migrering af kontorpakke - Pris pr. bruger

Håndtering af PC-arbejdspladser - Pris pr. arbejdsplads

Levering af IT-udstyr - Markup på leverandørlistepriser i procent

Opsætning af PC og periferiudstyr - Pris pr. arbejdsplads

Drift af PC- Pris pr. bruger

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt E for IT-Drift hos Hillerød Forsyning

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30213100 Bærbare datamater
48730000 Sikkerhedsprogrampakke
48731000 Filsikkerhedsprogrampakke
48732000 Datasikkerhedsprogrampakke
48771000 Programpakke med almene værktøjsprogrammer
50312310 Vedligeholdelse af udstyr til datanetværk
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72315100 Support af datanetværk
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72540000 Tjenesteydelser i forbindelse med opgradering af datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72700000 Datamatnetværkstjenester
72910000 Backup-service
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter fem delkontrakter om serverdrift, netværksdrift, Helpdesk og IT-brugersupport hos henholdsvis Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning.

Delkontrakterne forventes at træde i kraft 15. april 2022 og løber indtil opsigelse. Delkontrakterne vil skulle implementeres trinvis, hvor alene delkontrakten med Forsyning Helsingør skal være fuldt implementeret 30. juni 2022, og de øvrige delkontrakter senest 31. december 2022.

Delkontrakternes totale værdi over 4 år estimeres at være DKK 27 mio, herunder fordelt pr. selskab:

• Delkontrakt A for IT-Drift hos Forsyning Helsingør: DKK 7 mio.

• Delkontrakt B for IT-Drift hos Fredensborg Forsyning: DKK 3,5 mio.

• Delkontrakt C for IT-Drift hos Gribvand: DKK 3 mio.

• Delkontrakt D for IT-Drift hos Halsnæs Forsyning: DKK 5,5 mio.

• Delkontrakt E for IT-Drift hos Hillerød Forsyning: DKK 8 mio.

Nordkøb A/S gennemfører i sin egenskab af indkøbscentral udbuddet på vegne af Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning, som er ordregivende myndigheder på delkontrakterne. I det følgende anvendes betegnelsen "Ordregiver" som en fælles og generisk betegnelse for de ordregivende myndigheder

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/04/2022
Slut: 01/01/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten træder i kraft ved begge Parters underskrift og løber til en af Parterne opsiger Kontrakten eller Kontrakten bringes til Ophør på baggrund af Kontraktens bestemmelser i punkt 23.8.1 – 23.8.5 eller punkt 24.1.1 – 24.1.4.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Af udbudsmaterialet fremgår en række option, herunder

Mobility og sikkerhed - Pris pr. bruger

Unified Threat Management - Pris pr. device

Kontorpakke - Pris pr. bruger

Backup af kontorpakke - Pris pr. bruger

Migrering af kontorpakke - Pris pr. bruger

Håndtering af PC-arbejdspladser - Pris pr. arbejdsplads

Levering af IT-udstyr - Markup på leverandørlistepriser i procent

Opsætning af PC og periferiudstyr - Pris pr. arbejdsplads

Drift af PC- Pris pr. bruger

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs., at seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindst tre tilsvarende referencer de seneste tre år

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have udført mindst tre tilsvarende referencer de seneste tre år, herunder afsluttede og/eller igangværende kontrakter. Med tilsvarende referencer menes levering af IT-drift i form af fx PaaS, SaaS, netværksdrift, Arbejdsplads og/eller Brugersupport og administration jf. Bilag 3: Kravspecifikation.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/01/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2021

Send til en kollega

0.094