23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 010-021238
Offentliggjort
14.01.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aarhus Kommune

Udbud af it-løsning til socialområdet


Aarhus Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bostedet Ellengården
CVR-nummer: 13806497
Postadresse: Bethesdavej 81
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tre Ege, Kirkens Korshær S/I
CVR-nummer: 48047750
Postadresse: Årslev Møllevej 15
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: STEFANSHJEMMET
CVR-nummer: 45970019
Postadresse: Carl Nielsens Vej 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Solbakken
CVR-nummer: 48034268
Postadresse: Gunnar Clausens Vej 68
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Århus Krisecentret
CVR-nummer: 15395591
Postadresse: Søndervangen 92
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fristedet Katrinebjergvej Århus
CVR-nummer: 33656289
Postadresse: Katrinebjergvej 81A
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Døgncentret
CVR-nummer: 34547602
Postadresse: Reykjaviksgade 11
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ry Nielsen
E-mail: rryn@aarhus.dk
Telefon: +45 31577200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af it-løsning til socialområdet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå en kontrakt om anskaffelse, drift, support og vedligeholdelse af socialfaglig løsning. Løsningen vedrører borgersager på tværs af myndigheds- og udførerområder inden for Misbrugsbehandling, Voksenhandicap, Børn- og Familieområdet, Socialpsykiatri og tilsvarende socialfaglige indsatser. Løsningen skal understøtte dokumentation, kommunikation og arbejdsprocesser for op mod 5.000 brugere inden for det socialfaglige område. Kontrakten udbydes for en periode på 4 år fra Kontraktunderskrift med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Ordregiver indgår Kontrakt med én leverandør om levering af Løsningen. Kontrakten skal indgås på grundlag af det udkast til Kontrakt, der er vedlagt udbudsmaterialet. Den endelige Kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 38 211 152.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se punkt II.1.4) ovenfor.

udbuddet indeholder desuden sideordnet tilbud. Tilbudsgiver skal afgive sideordnet tilbud på følgende modeller:

1. Sitelicens

2. Brugerbaseret licens

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på begge de sideordnede tilbud i bilag 9 og bilag 9A.

Ordregiver foretrækker en sitelices. Ved valget mellem de sideordnede tilbud vil Ordregiver vælge den billigste model, dog vil Ordregiver vælge en sitelicens, hvis prisen for sitelicensen er lig med eller mindre end prisen for en brugerbaseret licens. Dette beregnes på følgende måde:

Ved beregningen af forskellen på en sitelicens og en brugerbaseret licens tages der udgangspunkt i det endelige tilbud, hvor en tilbudsgiver har tilbudt den billigste pris på sitelicensen. Ved beregningen af forskellen på prisen for sitelicensen samt prisen på den brugerbaseret licens tages der udgangspunkt i den tilbudte sitelicens, samt summen af de tilbudte delpriser for licenser af 4.000 styk samt driftsydelser for 4.000 styk licenser. Hvis prisen for en sitelicens er lig med eller mindre end summen af de brugerbaseret licenser, vil Ordregiver vælge en sitelicens.

Det skal for en god ordens skyld fremhæves, at Kontrakten ikke alene vil blive tildelt ud fra den laveste pris, men ud fra en samvurdering af pris og kvalitet, jf. punkt 9.5.3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 80 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende optioner indgår i udbuddet:

-Kontraktforlængelse på 2 x 12 måneder, jf. Kontrakten

-Uddannelse, som angivet i bilag 9A

-Dannelse af arkiveringsversion, som angivet i bilag 9A

-Konsulenttimer, som angivet i bilag 9A

-Licenser, som angivet i bilag 9A

Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.

Udbuddet indeholder desuden frivillige optioner.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 131-347088
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Kontrakt om udvikling, drift og vedligeholdelse af sagsstyringssystem til IT-understøttelse af det sociale område

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/01/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Netcompany A/S
CVR-nummer: 14814833
Postadresse: Grønningen 17
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1270
Land: Danmark
E-mail: info@netcompany.com
Telefon: +45 70131440
Internetadresse: www.netcompany.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 38 211 152.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af følgende forhold i ESPD del III afsnit A og B er til stede.

1) Tilbudsgiver er ved endelig dom dømt for:

— Kriminel organisation

— Bestikkelse

— EU-svig

— Terrorhandlinger

— Hvidvaskning af penge

— Børnearbejde eller menneskehandel.

2) Tilbudsgiver har personer i ledelsen, der er dømt for nogle af ovenstående forhold.

3) Tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på 100 000 DKK eller derover, med mindre, der er indgået en afviklingsordning vedrørende gælden.

4) Tilbudsgiver har interessekonflikter med ordregiver, der ikke kan afhjælpes.

5) Tilbudsgiver har foretaget konkurrencefordrejende handlinger som følge af en forudgående inddragelse i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger.

6) Tilbudsgiver har givet groft urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger omkring visse af ovenstående oplysninger.

Deltagelse i udbudsprocessen er endvidere udelukket, hvis et af følgende forhold i ESPD del III afsnit C er til stede.

1) Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis Tilbudsgivers aktiviteter administreres af en kurator eller af retten, hvis Tilbudsgiver er under tvangsakkord, hvis Tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiver er hjemhørende.

2) Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at Tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.

3) Ordregiveren kan påvise, at Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.

Dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD’en for så vidt angår udelukkelsesgrundene, kan dokumenteres ved fremsendelse af serviceattest. Ordregiver accepterer en serviceattest, der ikke er ældre end 6 måneder. Der er ikke mulighed for at afgive deltilbud. Der skal således afgives tilbud på den samlede opgave. Den udbudte opgave er ikke opdelt i delkontrakter pga. opgavens omfang, samt det forhold, at det er ordregivers vurdering, at der opnås tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvis opgaven udføres af én leverandør.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2022

Send til en kollega

0.046