23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 081-218299
Offentliggjort
26.04.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Vejen Kommune

Vindere

(26.04.2022)
Fujitsu A/S
Ballerup

Økonomisystem


Vejen Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 38
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Land: Danmark
Kontaktperson: Cansu Yurdaer
E-mail: cayu@vejen.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejen.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Økonomisystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
48812000 Økonomi-informationssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejen Kommune har gennemført en evaluering på SKI 02.19 og på baggrund af resultatet agter kommunen at tildele aftalen direkte til Fujitsu A/S på kommunens anskaffelse af Økonomisystem, Y67.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 22 206 213.70 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vejen Kommunes nuværende kontrakt på økonomi-, debitor- og projektstyringssystem udløber 1. april 2023, og der skal derfor indkøbes og indgås kontrakt på et nyt økonomi, debitor- og projektstyringssystem. Vejen kommune ønsker at indkøbe ét integreret økonomi-, debitor- og projektstyringssystem, hvor der er øjeblikkelig/konstant online opdatering. Det skal af både brugere og administratorer opleves som 1 samlet system.

Vejen Kommune har gennemført en evaluering på SKI 02.19. Afgrænsning af FORM-områderne på baggrund af Vejen Kommunes behovsopgørelse har udledt KMD A/S og Fujitsu A/S som mulige leverandører. På baggrund af resultatet agter kommunen at tildele aftalen direkte til Fujitsu A/S på kommunens anskaffelse af Økonomisystem, Y67.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der en option på forlængelse af kontrakt på 1x24 mdr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Vejen Kommune har anvendt SKI 02.19, direkte tildeling på anskaffelsen af økonomisystemet. Der udarbejdes en profylaksebekendtgørelse for, at give leverandørerne, på rammeaftalen, en klagefrist for at skabe gennemsigtighed omkring tildelingen.

Evaluering efter SKI-aftalen og dennes retningslinjer har Vejen Kommune fundet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der har opnået det højeste pointtal for bedste forhold mellem pris og kvalitet, og tildelt kontrakten til Fujitsu A/S.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/04/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Fujitsu A/S
CVR-nummer: 86631628
By: Ballerup
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Land: Danmark
Internetadresse: https://www.fujitsu.com/dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 22 206 213.70 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/04/2022

Send til en kollega

0.047