23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 089-242745
Offentliggjort
06.05.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

TV2/DANMARK A/S

Dynamisk indkøbssystem for IT-konsulenter og IT-rådgivere


TV2/DANMARK A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: TV2/DANMARK A/S
CVR-nummer: 10413494
Postadresse: Rugårdsvej 25
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Contract Management
E-mail: contract@tv2.dk
Telefon: +45 65919191
Fax: +45 65913322
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/178249030.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.tv2.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/178249030.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/178249030.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medie og broadcast

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem for IT-konsulenter og IT-rådgivere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

TV 2 ønsker med dette udbud at etablere et dynamisk indkøbssystem til ydelser vedrørende IT-konsulenter og IT-rådgivere.

Det dynamiske indkøbssystem er opdelt i 8 kategorier:

1) Ledelse af projekter og programmer samt porteføljestyring

2) Strategi, forandrings- og forretningsudvikling

3) IT-infrastruktur

4) IT-arkitektur

5) IT-sikkerhed og compliance

6) Udvikling og tilpasning af IT-systemer

7) Vedligeholdelse, service og support af IT-systemer

8) Testrådgivning og testledelse samt afvikling af test

Ansøgende virksomheder vil kunne blive optaget på en enkelt eller flere kategorier. 

Tryk her https://permalink.mercell.com/178249030.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 1 Ledelse af projekter og programmer samt porteføljestyring

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Eksempler på ydelser inden for kategorien ledelse af projekter og programmer samt porteføljestyring, men ikke begrænset til:

- Ledelse af agile (tværfaglige) projekter eller programmer samt etablering af styrings- og andre projektprocesser

- Teknisk eller organisatorisk projekt- eller programledelse

- Projekt- eller programorganisering og planlægning

- Fastlæggelse af projekt- eller programmål og succeskriterier

- Identificering og minimering af projekt- eller programrisici

- Rapportering/opfølgning på projektresultater og budgetter, herunder ressourceforbrug, fremdrift og afvigelser på projektniveau

- Kontrakt-, leverance- og leverandørstyring

- Bistand til gevinstkortlægning og gevinstrealisering

- Brugerinvolvering, behovsafdækning og facilitering af iterativ implementering og udvikling med inddragelse af forretningen/brugere (fx med brug af interaktions- og servicedesignmetoder)

- Porteføljestyring til sikring af overblik og sammenhæng mellem strategi og prioritering af projekter

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 2 Strategi, forandrings- og forretningsudvikling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Eksempler på ydelser inden for kategorien Strategi, forandrings- og forretningsudvikling, men ikke begrænset til:

- Strategisk ledelse - proces, analyse, organisation, strategisk udvikling og forankring

- Facilitering og ledelse af forandringsprocesser (forandringsledelse)

- Forretningsudvikling baseret på forretningsanalyse (m/u) business case, i forhold til nye it-anskaffelse eller optimering af et it-forretningsområde. Herunder scope afklaring, opstilling og præsentation af forretningsanalyse, vurdering af risici, effektiviseringstiltag, implementering og gevinstrealisering inkl. estimering af udgifter og gevinster

- Forretningsudvikling baseret på dataanalyse, herunder analyse og design af snitflader og integrationer til andre systemer samt data/strømme

- Etablering af datastrukturer til udtræk, flytning, sortering, opsplitning, sammenstilling samt opsummering af data

- Etablering af IT-platforme til fortolkning og analyse af data, eksempelvis større forretningsanalyser til identificering af forretningsmæssige effektiviseringspotentialer, udfordringer og løsninger

- Planlægning og gennemførelse af processer for konvertering, oprydning, sletning og arkivering af data mellem platforme og formater

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 3 IT Infrastruktur

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Eksempler på ydelser inden for kategorien IT-infrastruktur, men ikke begrænset til:

- Rådgivning og design af IT-infrastruktur

- IT-systemdrift

- Idriftsættelser

- Driftsstabilisering

- Serverdrift, netværksdrift og drift af klienter, herunder drift og overvågning af netværkstilgængelighed og -kapacitet samt netværksklienter

- Hardware- og softwaremæssig opsætning, konfigurering, fejlfinding og tuning af servere som databaseservere, filservere, backupservere, mailservere, printservere, webservere og applikationsservere

- Opsætning, konfigurering, fejlfinding og tuning af netværk og klienter, herunder

- hardwarekomponenter, som routere inkl. trådløse routere, switches, netværkskort og kabler

- Softwarekomponenter, som netværksoperativsystemer, netværksovervågningssystemer, firewalls og IT-sikkerhedssystemer

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 4 IT-arkitektur

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Eksempler på ydelse inden for kategorien IT-arkitektur, men ikke begrænset til:

- Design af målbillede og fastlæggelse af infrastrukturarkitektur, transitionsarkitekturer, løsningsarkitektur og management-platformarkitekturer

- Udarbejdelse af målarkitektur inklusive sammenhængen til rammearkitekturen og integrationer til andre systemer i TV 2s IT-miljø 

- Etablering, implementering og justering af arkitekturer

- Platformvalg samt konfigurering af dem og udarbejdelse af retningslinjer for valg af platforme

- Valg og anvendelse af standardapplikationer og udarbejdelse af retningslinjer for valg af applikationer samt strukturering af data og integrationer

- Design af relevante dele af udviklings-, test-, præ-produktions-, og drifts- miljø

- Systemintegration i forhold til både interne og eksterne it-systemer

- Implementering af it-arkitektur-funktioner i forretningen

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 5 IT-sikkerhed og compliance

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Eksempler på ydelser inden for kategorien IT-sikkerhed og compliance, men ikke begrænset til:

- Generel rådgivning og undersøgelse af IT-sikkerhed

- Risikostyring samt gennemførelse af Risiko - og sårbarhedsanalyse

- Design og implementering af overvågningsprocesser samt løsning på beskyttelse mod hackerangreb, virusbeskyttelse, kryptering eller forvanskning af data

- Business continuity planlægning og afprøvning

- Etablering og brug af revisions- og kontrolspor

- Bistand til audit af IT-sikkerhed og anbefalinger til styrkelse heraf

- Bistand til valg og gennemførelse af sikkerhedscertificering

- Design af backup set og forretningskrav til sikkerhed mod datatab

- Penetrationstest og rapportering af sårbarhed

- Udarbejdelse af beredskabsplaner

- Opstilling af processer for "early warning" til iværksættelse af beredskabsplaner

- GDPR-sikkerhed og design samt implementering af processer til overholdelse af GDPR-regler (compliance og privacy).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 6 Udvikling og tilpasning af IT-systemer

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Eksempler på ydelser inden for kategorien udvikling og tilpasning af IT-systemer, men ikke begrænset til:

- Softwareudvikling knyttet til vedligeholdelse og fejlretning af eksisterende funktionalitet og konfigurering baseret på teknologi, som er almindeligt tilgængeligt på markedet eller som ikke er på markedet længere eller hvis tilgængelighed ophøre

- Analyse, design, data- og begrebsmodellering

- Etablering af integration og tilpasning af standardsoftware

- Opsætning og udvikling af systemer til bedre monitorering af kritisk infrastruktur og software

- Dataudtræk og konvertering af data

- Udarbejdelse af funktionelle krav og behov

- Udarbejdelse af dokumentation

- Videreudvikling af workflow

- Automatisering af rutineopgaver og værktøjsudvikling til effektivisering af arbejdsopgaver i udviklerteams

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 7 Vedligeholdelse, service og support af IT-systemer

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Eksempler på ydelser inden for kategorien vedligeholdelse, service og support af IT-systemer, men ikke begrænset til:

- Videreudvikling, vedligeholdelse, optimering samt opgradering af software og applikationerne

- Client management

- Dokumentation

- Rådgivning vedrørende licenser

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 8 Testrådgivning og testledelse samt afvikling af test

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Eksempler på ydelser inden for kategorien testrådgivning og testledelse samt afvikling af test, men ikke begrænset til:

- Test management

- Rådgivning om testoptimering

- Udarbejdelse af teststrategi og testdokumenter, herunder tidsplan, testplan, fremdriftsrapport, afslutningsrapport

- Planlægning af test, herunder testdesign, forudsætninger for afvikling, afklaring og skabelse af testdata, test cases og opsætning af miljøer, opsætning og betjening af testværktøj til rapportering og automatisering af test

- Rapportering og opfølgning på tests

- Afvikling af test generelt, herunder test af agilt udviklede it-systemer

- Vurdering af systemet på baggrund af testresultater

- Rådgivning indenfor test

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Under punktet Finansielle nøgletal skal Ansøger oplyse egenkapitalens størrelse for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt Ansøger er etableret inden for de seneste 3 år, skal Ansøger oplyse egenkapitalens størrelse i afsluttede regnskabsår. Såfremt Ansøger endnu ikke har afsluttet det første regnskabsår, skal Ansøger oplyse størrelsen på egenkapitalen på tidspunktet for anmodning om optagelse i det dynamiske indkøbssystem.

Under punktet Erhvervsansvarsforsikring, skal Ansøger bekræfte, at denne har tegnet erhvervsansvarsforsikring på tidspunktet for anmodning om optagelse i det dynamiske indkøbssystem samt angive størrelsen af forsikringens dækning ved enkeltskader.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt Ansøger er etableret inden for de seneste 3 år, skal Ansøger alene have haft en positiv egenkapital i afsluttede regnskabsår. Såfremt Ansøger endnu ikke afsluttet det første regnskabsår, skal Ansøger alene have en positiv egenkapital på tidspunktet for anmodning om optagelse i det dynamiske indkøbssystem.

Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal som minimum dække enkeltskader på op til 5.000.000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i beskrivelsen af hver reference angive følgende oplysninger:

- Hvilken kategori, der ønskes optagelse på.

For hver reference beskrives følgende:

- Referencevirksomhed - hvem opgaven er udført for

- Kontraktperioden - start- og slutdato

- Kontraktværdi - samlet for kontraktperioden

- Oplysninger om hvorvidt opgaven er udført i samarbejde med andre enheder/virksomheder

- Den konkrete ydelse og/eller projekt, hvilken kategori eller kategorier, jf. Bilag A1 Uddybende beskrivelse af kategorier, ydelsen er knyttet til samt Ansøgers rolle i leverancen.

- Hvorvidt den enkelte reference påviser erfaring med levering af ydelser til virksomheder med mere end 250 ansatte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal beskrives i alt tre (3) referencer pr. kategori, der anmodes om optagelse indenfor. Hvis Ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal der samlet for Ansøger og den/de enhed(er), Ansøger baserer sin formåen på, beskrives 3 referencer pr. kategori.

- Ansøger har 2.400 tegn inkl. mellemrum til beskrivelse pr. reference. Såfremt Ansøger overskrider 2.400 tegn inkl. mellemrum, ser TV 2 bort fra den del af beskrivelsen, der overstiger den samlede begrænsning.

Referencerne skal være sammenlignelige med de eksempler på ydelser der er beskrevet for den kategori, der ønskes optagelse indenfor, jf. Bilag A1 Uddybende beskrivelse af kategorier. Ved sammenlignelig forstås

- Den samlede kontraktværdi pr. reference skal minimum udgøre en anslået værdi på 500.000 DKK.

- Mindst en reference skal demonstrere erfaring med levering af ydelser til virksomheder med mere end 250 ansatte.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2022

Send til en kollega

0.063