23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 090-247984
Offentliggjort
10.05.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Herning Kommune

Telefoni og Data


Herning Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Marc Masana
E-mail: marc.masana@herning.dk
Telefon: +45 96282349
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bf219527-f2bc-4ec5-87de-0e9942fbc986/homepage
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holstebro Kommune
CVR-nummer: 29189927
By: Holstebro
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: kommunen@holstebro.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.Holstebro.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lemvig Kommune
CVR-nummer: 29189935
By: Lemvig
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: lemvig@lemvig.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lemvig.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringkøbing-Skjern Kommune
CVR-nummer: 29189609
By: Ringkøbing
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: post@rksk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rksk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
CVR-nummer: 29189579
By: Skive
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: sk@skivekommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skive.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Struer Kommune
CVR-nummer: 29189951
By: Struer
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: struer@struer.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.struer.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bf219527-f2bc-4ec5-87de-0e9942fbc986/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bf219527-f2bc-4ec5-87de-0e9942fbc986/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bf219527-f2bc-4ec5-87de-0e9942fbc986/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Telefoni og Data

II.1.2) Hoved-CPV-kode
64200000 Telekommunikation
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en rammeaftale på levering af telefoni og data til de 6 kommuner (Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer).

Der skal leveres både mobil- og fastnetabonnementer, mobiltelefoner og relaterede ydelser. (Se nærmere i udbudsmaterialet.)

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32500000 Telekommunikationsleverancer
32550000 Telefonudstyr
32551100 Telefonforbindelser
32250000 Mobiltelefoner
64212000 Mobiltelefontjeneste
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en 4 årig rammeaftale på levering af telefoni og data til de 6 kommuner (Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer).

Der skal leveres både mobil- og fastnetabonnementer, mobiltelefoner og relaterede ydelser. (Se nærmere i udbudsmaterialet.)

Det forventede forbrug på rammeaftalen er 80.000.000 kr. Den maksimale værdi rammeaftalen kan beløbe sig på, uden at udtømme sin virkning er 100.000.000 kr. set over alle 4 år. Skulle det maksimale forbrug opnås, ophører rammeaftalerne for alle kommuner, uden nogle af parterne kan søge erstatning hos den anden part.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere end 3 ansøgere, som opfylder kravet til udvælgelse og egnethed, vil ordregiver udvælge de 3 ansøgere, som opfordres til at afgive et indledende tilbud, ud fra en samlet vurdering af, hvem ordregiver vurderer i stand til at løfte opgaven bedst muligt.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de oplysninger, som ansøger har angivet i forhold teknisk og/eller faglig formåen.

Teknisk og faglig formåen vurderes ud fra hvor sammenlignelig opgaverne jf. ansøgeres referenceliste er i forhold til den, som ordregiver udbyder; her tænkes på antallet af kommuner/virksomheder samt antallet af leverede telefoner og abonnementer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen udvælgelseskriterier som vedrører økonomisk og finansiel kapacitet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal fremvise en referenceliste. Følgende skal oplyses for hver reference:

• Kundens navn og kontaktoplysninger

• Opgavens omfang

• Kontraktperiode

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencelisten skal minimum indeholde 3 referencer på kunder som ansøger har leveret mobiltelefoner og/eller mobilabonnementer til inden for de seneste 3 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2022
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/04/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/05/2022

Send til en kollega

0.046