23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 113-317545
Offentliggjort
14.06.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Servere og storage


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Haas
E-mail: Tah@ski.dk
Telefon: +45 20851433
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e6a9663b-e368-42cb-9677-8b89d82e97e6/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Servere og storage

Sagsnr.: 50.03
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48800000 Informationssystemer og servere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI planlægger et udbud af rammeaftale 50.03 Servere og storage, der forventes at blive gennemført efter proceduren offentligt udbud i perioden Q4 2022. Denne forhåndsbekendtgørelse har til formål at oplyse om det kommende udbud, samt den tekniske dialog med markedet, som SKI forventer vil foregå i perioden juni-august 2022.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48820000 Servere
48780000 Programpakke til systemadministration, datalagerstyring og indholdsforvaltning
32562000 Optiske fiberkabler
32581100 Datatransmissionskabel
30211500 CPU'er eller processorer
30234000 Lagermedier
30233100 Lagerenheder til datamater
30236110 Ram-hukommelser (Random access memory)
30237280 Strømforsyningstilbehør
72110000 Konsulentvirksomhed vedrørende valg af maskinel
72140000 Konsulentvirksomhed vedrørende leveranceprøvning af maskinel
72130000 Konsulentvirksomhed vedrørende planlægning af databehandlingsanlæg
72591000 Udarbejdelse af serviceaftaler
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72610000 Datamatsupporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

SKI planlægger et udbud af SKI's rammeaftale 50.03 Servere og storage. Hovedgenstanden på rammeaftale 50.03 er server- og storage-systemer, herunder komplekse og integrerede løsninger. Kerneprodukterne i sortimentet er derfor den hardware og software, der bruges til at konstruere server- og/eller storage-systemerne. Foruden hardware og software omfatter sortimentet en række timebaserede ydelser og service- og supportaftaler, der benyttes i forbindelse med installation og drift af systemerne. Endelig omfatter sortimentet ”Pay as you go”, der er et alternativ til cloudbaseret IaaS, og kan karakteriseres som en finansieringsløsning til anskaffelse af server- og storage-systemer. Rammeaftalen forventes at have en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år, samt at være forpligtende for de statslige, kommunale og regionale myndigheder, der er kunder på aftalen, men der vil også være frivillige kunder, f.eks. selvejende offentlige institutioner og virksomheder.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/11/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/06/2022

Send til en kollega

0.063