23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 119-335365
Offentliggjort
22.06.2022
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Vejdirektoratet

Nyindkøb af glatførestationer 2022


Vejdirektoratet

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2022/S 107-296163)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Fitzhugh
E-mail: vifit@vd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Nyindkøb af glatførestationer 2022

Sagsnr.: VIN6
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38300000 Måleudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter levering og opsætning af 29 glatførestationer med efterfølgende drift og vedligehold i garantiperioden, hvorefter forpligtelsen overdrages til Vejdirektoratets driftsleverandør.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2022
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 107-296163

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Teknisk og faglig kapacitet
I stedet for:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende referencer, der dokumenterer erfaring med minimumskravene beskrevet i nærværende punkt indenfor de seneste 3 år. Tilbudsgiver skal i ESPD'ets beskrivelsesfelt eller i et særskilt bilag redegøre for de enkelte referencer, herunder navn på kunden, kontraktsum, udførelses-/leveringsperiode og opsætning samt beskrivelse af referencen. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af opgaven, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige opgaver. Der ønskes

maksimum 1 referencer. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for tilbudsgiver og de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes dokumentation for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede formåen skal opfylde minimumskravet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser

i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven,§ 144, stk. 3. Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige

kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sit tilbud på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordet "muligvis" er en fejl i EU-skabelon.

Tilbudsgiver skal have minimum 1 sammenlignelig reference omfattende levering og opsætning af en eller flere

glatførestationer. Referencen skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

Læses:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende referencer, der dokumenterer erfaring med minimumskravene beskrevet i nærværende punkt indenfor de seneste 3 år. Tilbudsgiver skal i ESPD'ets beskrivelsesfelt eller i et særskilt bilag redegøre for de enkelte referencer, herunder navn på kunden, kontraktsum, udførelses-/leveringsperiode og opsætning samt beskrivelse af referencen. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af opgaven, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige opgaver. Der skal vedlægges minimum 1 reference og maksimum 2 referencer. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for tilbudsgiver og de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes dokumentation for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede formåen skal opfylde minimumskravet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser

i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven,§ 144, stk. 3. Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige

kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sit tilbud på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordet "muligvis" er en fejl i EU-skabelon.

Tilbudsgiver skal have minimum 1 og maksimum 2 sammenlignelige reference omfattende levering og opsætning af en eller flere

glatførestationer. Referencen(erne) skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.048