23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 120-341745
Offentliggjort
24.06.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Det Kongelige Teater

Vindere

(24.06.2022)
Adage Technologies, Inc. an Illinois Corporation
10 South Riverside Plaza, Suite 1500
IL 60606 Chicago

Indkøb af "ACE Platform" og " Adage performing Arts Core features Set" standartsoftware, vedligeholdelse af licenser og support


Det Kongelige Teater

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Kongelige Teater
CVR-nummer: 10842255
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1017
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter B. Schaufuss
E-mail: pbsc@kglteater.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kglteater.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af "ACE Platform" og " Adage performing Arts Core features Set" standartsoftware, vedligeholdelse af licenser og support

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72212481 Udvikling af programmel til salgs- eller markedsføringsformål
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Det Kongelige teater agter, at indkøbe og forny integrationsplatform "ACE Platform" og " Adage performing Arts Core features Set" standartsoftware licenser med løbende vedligeholdelse og support.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forklaring angående gennemførelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse ifølge betingelserne i udbudslovens §80, stk. 3, nr.2 af følgende årsag:

- Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge-og anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager

Det Kongelige Teater gør principalt gældende, at Adage Technoligies Inc. er den eneste økonomiske aktør, der kan opfylde det behov, som Kongelige Teater har i relation til indkøb af enkeltstående softwarelicensen til integrationsplatform (ACE), som står for udvikling og vedligeholdelse af Det Kongelige Teater hjemmeside, og som skal være kompatibel med et komplekst billet- og kundehåndteringssystem Tessitura.

Det Kongelige Teater har ikke behov og midler for at anskaffe sig anden teknologi, som ikke er kompatibel med den eksisterende billet- og kundehåndteringssystem Tessitura. Der vurderes, at en anden anskaffelse hos en anden leverandør ikke vil være proportionelt, når der tages højde for transaktionsomkostningerne til omlægningen til en anden teknologi end integrationsplatform (ACE).

Et potentielt skifte af teknologien og opbyggelse af ny integration og hjemmesiden fra bunden, samt omkostninger til såvel implementering, udgifter til CMS, sædevalgssoftware, hosting, front-end udvikling og efteruddannelse i det nye system efter omlægning af Det Kongelige Teater eksisterende software vil blive mellem 2 og 3 mio. DKK ekstra.

Tessitura er et system der løbende udvikles (det har en lang roadmap og opdaterer systemet flere gange om året). Udgifterne til at holde en specieldesignet integration opdateret vil derfor være anseelige, ikke mindst i lyset af, at Det Kongelige Teater er blandt de teatre i verden der udnytter Tessitura maksimalt og hele tiden er på forkant i forhold til nye funktioner og muligheder i systemet.

Det Kongelige Teater har derimod behov for at kunne indkøbe en integrationsplatform (ACE), som passer til eksisterende billet- og kundehåndteringssystem Tessitura, som Adage Technologies Inc. har udviklet i forbindelse med de særlige krav, som vi stiller til:

- understøttelsen af flere sprog, bl.a. engelsk og dansk, hvilket Tessituras egen web-front-end ikke kan;

- integration med Tessitura således at både titel, spilledatoer, varighed og medvirkende pr. spilledato kan vises på websiden;

- indholdet på alle websider (både forestillingssider og almindelige content sider), som skal kunne tilpasses afhængig af den aktive Tessitura bruger, både via login (constituency), salgsmodus (Mode Of Sale), eller produkter i kurven;

- købsflowet, som skal kunne integreres med 3. parts betalingsudbyder (Worldline) og det skal være muligt at tilpasse hvilke betalingsmulig-heder der tilbydes baseret på Mode Of Sale.

Udover det, er Adage Technologies løsning bygget som en platform der licenserer til flere kunder – det har den fordel, at de løbende holder deres løsning opdateret og kompatibel med nye versioner af Tessitura, da den samme løsning benyttes af flere.

Derfor vurderer Det Kongelige teater at betingelserne i udbudslovens §80, stk. 3, nr.2 for gennemførelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse er opfyldt og der ikke findes et rimeligt alternativ på markedet til Adage Technologies’s produkt, som lever op til overenstående krav.

Anskaffelsen hos Adage Technologies Inc. er nødvendigt for, at Det Kongelige Teater kan forsætte at yde den bedste serviceoplevelse for sine kunder, som benytter Det Kongelige Teater’s billetsystemet og har til hensigt at indgå aftale med Adage Technologies Inc.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det Kongelige teater indgå af 2-årig kontrakt (med option på 2 x 1 års forlængelse).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Det Kongelige Teater gør principalt gældende, at Adage Technoligies Inc. er den eneste økonomiske aktør, der kan opfylde det behov, som Kongelige Teater har i relation til indkøb af enkeltstående softwareli-censen til integrationsplatform (ACE), som står for udvikling og vedli-geholdelse af Det Kongelige Teater hjemmeside, og som skal være kompa-tibel med et komplekst billet- og kundehåndteringssystem Tessitura.

Det Kongelige Teater har ikke behov og midler for at anskaffe sig anden teknologi, som ikke er kompatibel med den eksisterende billet- og kun-dehåndteringssystem Tessitura. Der vurderes, at en anden anskaffelse hos en anden leverandør ikke vil være proportionelt, når der tages høj-de for transaktionsomkostningerne til omlægningen til en anden teknolo-gi end integrationsplatform (ACE).

Et potentielt skifte af teknologien og opbyggelse af ny integration og hjemmesiden fra bunden, samt omkostninger til såvel implementering, udgifter til CMS, sædevalgssoftware, hosting, front-end udvikling

og efteruddannelse i det nye system efter omlægning af Det Kongelige Teater eksisterende software vil blive mellem 2 og 3 mio. DKK.

Tessitura er et system der løbende udvikles (det har en lang roadmap og opdaterer systemet flere gange om året). Udgifterne til at holde en specieldesignet integration opdateret vil derfor være anseelige, ikke mindst i lyset af, at Det Kongelige Teater er blandt de teatre i verden der udnytter Tessitura maksimalt og hele tiden er på forkant i forhold til nye funktioner og muligheder i systemet.

Det Kongelige Teater har derimod behov for at kunne indkøbe en integra-tionsplatform (ACE), som passer til eksisterende billet- og kundehånd-teringssystem Tessitura, som Adage Technologies Inc. har udviklet i forbindelse med de særlige krav, som vi stiller til:

- understøttelsen af flere sprog, bl.a. engelsk og dansk, hvilket Tes-situras egen web-front-end ikke kan;

- integration med Tessitura således at både titel, spilledatoer, varig-hed og medvirkende pr. spilledato kan vises på websiden;

- indholdet på alle websider (både forestillingssider og almindelige content sider), som skal kunne tilpasses afhængig af den aktive Tessi-tura bruger, både via login (constituency), salgsmodus (Mode Of Sale), eller produkter i kurven;

- købsflowet, som skal kunne integreres med 3. parts betalingsudbyder (Worldline) og det skal være muligt at tilpasse hvilke betalingsmulig-heder der tilbydes baseret på Mode Of Sale.

Udover det, er Adage Technologies løsning bygget som en platform der licenserer til flere kunder – det har den fordel, at de løbende holder deres løsning opdateret og kompatibel med nye versioner af Tessitura, da den samme løsning benyttes af flere.

Derfor vurderer Det Kongelige teater at betingelserne i udbudslovens §80, stk. 3, nr.2 for gennemførelse af udbud med forhandling uden for-udgående offentliggørelse er opfyldt og der ikke findes et rimeligt alternativ på markedet til Adage Technologies’s produkt, som lever op til overenstående krav.

Anskaffelsen hos Adage Technologies Inc. er nødvendigt for, at Det Kon-gelige Teater kan forsætte at yde den bedste serviceoplevelse for sine kunder, som benytter Det Kongelige Teater’s billetsystemet og har til hensigt at indgå aftale med Adage Technologies Inc.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Adage Technologies, Inc. an Illinois Corporation
Postadresse: 10 South Riverside Plaza, Suite 1500
By: Chicago
NUTS-kode: US United States
Postnummer: IL 60606
Land: USA
E-mail: support@adagetech.com
Telefon: +1 3122581200
Internetadresse: https://adagetechnologies.com/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud m.v gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Indgives en klage til Klagenævnet for Udbud i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2, har klagen opsættende virkning, indtil Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges opsættende virkning, indtil den endelige afgørelse foreligger. Klagenævnet for Udbud kan kun tillægge klagen opsættende virkning, hvor særlige grunde taler herfor.

Stk. 3. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, skal Klagenævnet for Udbud inden udløbet af 30 kalenderdage underrette ordregiveren om den afgørelse, der er truffet. Fristen regnes fra Klagenævnet for Udbuds modtagelse af klagen.

Klagevejledning findes her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning-indklagede/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2022

Send til en kollega

0.172