23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 120-341752
Offentliggjort
24.06.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Syddanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Nordjylland

Vindere

(24.06.2022)
CGI Danmark A/S
Lautrupvang 4B
2750 Ballerup

Ændring af kontrakt med CGI Danmark A/S (”CGI”) vedrørende levering, vedligeholdelse og support af Patalogi- og Genetikdata-bank


Region Syddanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Nordjylland
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Jep Buch
E-mail: Jep.Nouvel.Buch@rsyd.dk
Telefon: +45 29642851
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ændring af kontrakt med CGI Danmark A/S (”CGI”) vedrørende levering, vedligeholdelse og support af Patalogi- og Genetikdata-bank

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Regionerne udbød i 2020 en kontrakt vedr. indkøb af en patologi- og genetikdatabank. Formålet var at etablere en ny patologi- og genetikdatabank samt funktion til screening og indkaldelse af borgere for livmoderhalskræft, der understøtter funktioner som f.eks. datalager af patologiafdelingernes produktionsdata mm. Der er i januar 2022 kommet en ny standard protokol 731, som afløser det det tidligere protokol 730 for det gode genetiksvar. Kontrakten er baseret på version 730. Denne standard har imidlertid vist sig ikke at passe med den måde, hvorpå der laves genetiske analyser. Det er derfor nødvendigt med en opgradering til 731, så genetikerne kan gøre brug af den nye patologi- og genetikdatabank. Det betyder, at hele løsningen skal baseres på den nye standard for det gode genetiksvar. I den forbindelse udgår følgende krav til leverandørens løsning: 1. Medcom certificering 2. Datareplikering 3. Print af oversigtsbilleder 4. xbin bilag 5. generering af arkivversion

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 502 040.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72250000 System- og supporttjenester
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72268000 Levering af programmel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I Projektet Patologi- og Genetik-databanken, er der i januar 2022 kommet en ny standard protokol 731, som afløser det det tidligere protokol 730 for det gode genetiksvar. Kontrakten er baseret på version 730. Denne standard har imidlertid vist sig ikke at passe med den måde, hvorpå der laves genetiske analyser. Det er derfor nødvendigt med en opgradering til 731, så genetikerne kan gøre brug af den nye patologi- og genetikdatabank. Det betyder, at hele løsningen skal baseres på den nye standard for det gode genetiksvar. I den forbindelse udgår følgende krav til leverandørens løsning: 1. Medcom certificering 2. Datareplikering 3. Print af oversigtsbilleder 4. xbin bilag 5. generering af arkivversion.

Profylaksebekendtgørelsen dækker Regions Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er Region Syddanmarks vurdering:

• Ændringen isoleret set kan ske med hjemmel i udbudslovens §§ 180 og/eller 183, og at Regionen derfor ikke skal foretage fornyet udbud.

• Protokolændringen fra 730 til 731 isoleret set kan ske med hjemmel i udbudslovens §§ 180 og 183.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 012-024249

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: CGI Danmark A/S
CVR-nummer: CGI Danmark A/S
Postadresse: Lautrupvang 4B
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 502 040.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 502 040.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har ordregiveren fulgt proceduren i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbuds (klagenævnsloven) § 4, skal en klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være modtaget i klagenævnet inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2022

Send til en kollega

0.046