23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 130-367803
Offentliggjort
08.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danmarks Radio

Opdateringer

Rettelse
(27.07.2022)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 03-08-2022
Time: 23:59
Læses:
Dato: 16-08-2022
Time: 12:00

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 03-08-2022
Time: 23:59
Læses:
Dato: 16-08-2022
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Der er ændret i udbudsmaterialet og frist for tilbud er forlænget med 30 dage. Tilbudsfrist er herefter den 16. august 2022 kl. 12:00

Annullering
(08.08.2022)

Rammeaftalen har en forventet værdi på DKK 28 mio. Rammeaftalen har en maksimal værdi på DKK 35 mio. Såfremt DR udnytter rammeaftalens maksimale værdi på DKK 35 mio. inden for rammeaftalens løbetid, er DR berettiget til at udvide den maksimale værdi med 20 %. I det tilfælde vil den maksimale værdi således forøges til DKK 42 mio. Den potentielle udvidelse begrundes med, at DR på nuværende tidspunkt på grund af den aktuelle situation vedrørende global leverings- og produktionsusikkerhed samt eventuelle uforudsete prisstigninger ikke med sikkerhed kan fastslå det maksimale forbrug.

Netværkskomponenter, - service og konsulenter


Danmarks Radio

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
Postadresse: DR Byen
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Raun Thomsen
E-mail: fret@dr.dk
Telefon: +45 28549651
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/433b1b07-f6e7-4455-a656-2fff9da231db/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/433b1b07-f6e7-4455-a656-2fff9da231db/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/433b1b07-f6e7-4455-a656-2fff9da231db/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/433b1b07-f6e7-4455-a656-2fff9da231db/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medievirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Netværkskomponenter, - service og konsulenter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32420000 Netudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Med nærværende kontrakt etableres en Rammeaftale med én leverandør for DR’s løbende indkøb af netværkskomponenter, tilhørende service, beredskab og tilknyttede konsulentydelser. Rammeaftalen dækker alle aktive netværkskomponenter og tilhørende service. WAN-forbindelser købes udenfor Rammeaftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

DR-Byen

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Med nærværende kontrakt etableres en Rammeaftale med én leverandør for DR’s løbende indkøb af netværkskomponenter, tilhørende service, beredskab og tilknyttede konsulentydelser. Rammeaftalen dækker alle aktive netværkskomponenter og tilhørende service. WAN-forbindelser købes udenfor Rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Deltagerne skal have en soliditetsgrad i det seneste regnskabsår på minimum 10%.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelseskriterier vedrørende teknisk og faglig kapacitet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/08/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/08/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

4 år efter kontraktindgåelse på nærværende udbud.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Rammeaftalen har en forventet værdi på DKK 28 mio. Rammeaftalen har en maksimal værdi på DKK 35 mio. Såfremt DR udnytter rammeaftalens maksimale værdi på DKK 35 mio. inden for rammeaftalens løbetid, er DR berettiget til at udvide den maksimale værdi med 20 %. I det tilfælde vil den maksimale værdi således forøges til DKK 42 mio. Den potentielle udvidelse begrundes med, at DR på nuværende tidspunkt på grund af den aktuelle situation vedrørende global leverings- og produktionsusikkerhed samt eventuelle uforudsete prisstigninger ikke med sikkerhed kan fastslå det maksimale forbrug.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2022

Send til en kollega

0.063