23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 130-369225
Offentliggjort
08.07.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Færdselsstyrelsen

MARKEDSAFKLARING VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF NYT FAGSYSTEM TIL FÆRDSELSSTYRELSEN – VIRKSOMHEDSKONTROL OG SAGSSTYRING


Færdselsstyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Færdselsstyrelsen
CVR-nummer: 40850031
Postadresse: Sorsigvej 35
By: Ribe
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6760
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Grona
E-mail: jesper.grona@devoteam.com
Telefon: +45 28150271
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b6a81dc1-cd58-4efc-b1e0-ab5a378ce9da/homepage
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b6a81dc1-cd58-4efc-b1e0-ab5a378ce9da/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

MARKEDSAFKLARING VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF NYT FAGSYSTEM TIL FÆRDSELSSTYRELSEN – VIRKSOMHEDSKONTROL OG SAGSSTYRING

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Færdselsstyrelsen skal anskaffe et nyt it-system til understøttelse af sagsstyring i forbindelse med virksomhedskontrol af køre- og hviletidsbestemmelser, herunder indlæsning og vurdering af data fra køretøjers takografer. Forud for udbudsprocessen om anskaffelse af et nyt it-system ønsker Færdselsstyrelsen at gennemføre grundig markedsafklaring.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72300000 Datatjenester
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72243000 Programmeringstjenester
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72240000 Systemanalyse og programmering
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
72416000 Applikationsudbydere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Sydjylland, samt Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Færdselsstyrelsen har i en tidligere forhåndsmeddelelse (2022/S 046-119590) opfordret alle interesserede leverandører til at deltage i markedsdialog, forhåndsmeddelelse kan ses her: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f7215ff1-66e6-469e-83ca-e9bd62e48b6e/homepage.

Den afholdte markedsdialog har gjort det tydeligt for Færdselsstyrelsen, at der ønskes et system, som både kan understøtte sagsstyring samt sikre korrekt virksomhedskontrol via vurdering af data fra køretøjers takografer. Den kommende markedsdialog søger at afklare en række forhold vedrørende konceptet for it-løsningen for den kommende anskaffelse, herunder med henblik på at fokusere på, hvorvidt markedet kan tilbyde sagsstyringssystemer, der kan anvendes til at imødekomme Færdselsstyrelsens behov.

Færdselsstyrelsen ønsker en uformel proces, hvor der gennemføres markedsdialog i august 2022. Møder gennemføres på dansk eller engelsk, afhængigt af leverandørfeltet. Møderne kan enten afholdes fysisk eller virtuelt. Markedsdialogen afholdes ved at interesserede leverandører meddeler deres interesse til kontaktpersonen angivet i denne forhåndsmeddelelse, og leverandøren vil derpå blive tilsendt materiale per mail vedrørende anskaffelsen og Færdselsstyrelsens foreløbige materiale, herunder udkast til kravspecifikation, oplysninger om systemstrategi samt andre forhold til drøftelse i markedsdialogen. Færdselsstyrelsen afholder yderligere markedsdialog i august 2022. Der afholdes møder med interesserede leverandører i perioden mellem 8. august og 1. september 2022, hvorefter Færdselsstyrelsen udarbejder beslutning om systemanskaffelsesstrategi som baggrund for den eller de kommende anskaffelser af systemunderstøttelse. Alle interesserede leverandører opfordres derfor til at rette henvendelse til kontaktpersonen angivet i denne forhåndsmeddelelse hurtigst muligt med henblik på at få fastsat mødetidspunkter for møder i august 2022.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Færdselsstyrelsen på nuværende tidspunkt afdækker systemstrategi, herunder mulighederne for at kombinere anskaffelse af henholdsvis kontrolsystem til takografaflæsning samt sagsstyringssytem, og Færdselsstyrelsen kan derfor ikke angive estimeret værdi for anskaffelsen på nuværende tidspunkt.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/01/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er ikke muligt at oplyse et tidspunkt for forventet offentliggørelse af et udbud, da dette afhænger af systemanskaffelsesstrategien.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2022

Send til en kollega

0.031